Розмір тексту

Обґрунтування підстав щодо дострокового припинення повноважень мера Полтави — повний текст документа

Максим Голдиш, Сергій Сінельнік, Олександр Мамай та Володимир Левченко — фігуранти документа
Максим Голдиш, Сергій Сінельнік, Олександр Мамай та Володимир Левченко — фігуранти документа

Публікуємо повний текст Обґрунтування підстав щодо дострокового припинення повноважень Полтавського міського голови Олександра Мамая, який оголошений депутатам 14 вересня 2018 року

14 вересня, під час другого засідання 17-ї позачергової сесії Полтавської міськради 7-го скликання, депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Мамая і достроково припинили його повноваження. Це рішення шляхом таємного голосування підтримали 29 з 42 депутатів міськради. «За» проголосували усі депутати, які взяли участь у голосуванні.

Голосуванню передував виступ депутата Едуарда Волкова, який зачитав присутнім текст обґрунтування підстав щодо дострокового припинення повноважень мера Полтави.

Едуард Волков Едуард Волков

Далі ми публікуємо цей текст в повному обсязі, доповнивши його посиланнями на відповідні статті видання:

Обґрунтування підстав щодо дострокового припинення повноважень Полтавського міського голови Мамая О.Ф.

У відповідності до приписів частини 5 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлено, що міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

У відповідності до приписів частини 2 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлено, що повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

У відповідності до приписів частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлено загальний перелік повноважень міського голови:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

25 жовтня 2015 року Полтавським міським головою був обраний Мамай Олександр Федорович. Протягом періоду здійснення на посаді Полтавського міського голови своїх повноважень з боку Мамая О.Ф. допускались порушення Конституції та законів України, прав і свобод громадян, не забезпечувалося здійснення наданих йому повноважень, що має своїм наслідком понесения персональної відповідальності у вигляді дострокового припинення повноважень Мамая О.Ф., як Полтавського міського голови, за рішенням Полтавської міської ради. Такий висновок обґрунтовується нижченаведеним.

1. Пунктом 8 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлено, що міський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Порядок скликання та ведення пленарних засідань Полтавської міської ради регулюються Регламентом Полтавської міської ради, який неодноразово порушувався з боку Полтавського міського голови, як головуючого.

2. Згідно частини 3 статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради утворюється у складі керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

3. В абзаці четвертому частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Відповідно до пункту 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова має виключне повноваження вносити на розгляд міської ради пропозиції до персонального складу виконавчого комітету відповідної ради.

Однак, міський голова за 2,5 роки, починаючи з 03.12.2015 р. до цих пір, жодного разу не вніс на затвердження міській раді кандидатуру керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

Таким чином, Полтавський міський голова порушив норми частини 3 статті 51, пункту 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Відповідно до пункту 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні міський голова має виключне повноваження вносити на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

20 липня 2018 року на шістнадцятій черговій сесії Полтавської міської ради, Полтавський міський голова включив до порядку денного питання про включення до складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Хардіна О.О., за поданням голови депутатської групи «Єдність» Деркач О.А., чим порушив норми Закону України «Про місцеве самоврядування» та Регламенту Полтавської міської ради.

Відповідно до п. 3. розділу XI Регламенту Полтавської міської ради (далі Регламент) виконавчий комітет Ради утворюється в тому числі у складі з осіб за представленням по одній особі за поданням від депутатських фракцій. Депутатські групи не мають законного права на подачу своїх представників до складу виконавчого комітету.

Згідно п. 5 розділу XI Регламенту перед розглядом Радою кандидатур заступників міського голови та членів виконавчого комітету, вони обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях. Дана процедура виконана не була.

5. Внаслідок невиконання Полтавським міським головою своїх посадових обов’язків відбулося зупинення співпраці виконавчого комітету Полтавської міської ради та ЄБРР з проекту заміни муніципального транспорту. 24 травня Полтавська міська рада прийняла рішення «Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування».

З моменту підписання рамкової угоди між Полтавською міською радою, КП «Полтаваелектроавтотранс» та ЄБРР минуло більше 5 місяців.

В середині червня Полтавський міський голова Мамай О.Ф. повідомив, що міська влада не буде брати весь ліміт кредиту, а візьме 30-40% від максимально можливої суми в 10 млн евро. Після даних заяв жодного руху в співпраці з ЄБРР з боку міської влади немає.

На даний час майже половина тролейбусів у Полтаві підлягає списанню. Так, станом на 1 жовтня 2017 року налічувалось 67 одиниць пасажирських тролейбусів. Середній строк експлуатації пасажирських тролейбусів складав 14,9 років, в т. ч. 50 пасажирських тролейбусів відпрацювали встановлений термін експлуатації, що становить 78,2% від наявної кількості рухомого складу 

Зупинення співпраці з боку міської влади з Європейським банком реконструкції і розвитку в рамках з проекту заміни муніципального транспорту може спричинити зупинення будь-якого майбутнього співробітництва з вищевказаною міжнародною інституцією.

6. У 2018 році не реалізована програма з ліквідації амброзії полинолистої на території Полтави. У червні 2018 року КП «Декоративні культури» оголосило тендер на закупівлю 100 тисяч літрів засобу для боротьби з амброзією, очікувана вартість закупівлі склала 3,5 млн грн.

Тендерний комітет КП «Декоративні культури» обрав найдорожчу пропозицію, а пропозиції інших учасників відхилив, бо вони не донесли необхідних документів. Таким чином, міська влада планувала купити речовину майже в два рази дорожчу від того, що запропонував конкурент на торгах.

Запорізьке підприємство написало скаргу в Антимонопольний комітет, в якій вказало на порушення процедури конкурсу, відповідно Антимонопольний комітет скаргу розглянув і зобов’язав КП «Декоративні культури» скасувати рішення по визначенню переможця. 20 серпня тендерний комітет скасував торги через те, що пройшов актуальний час закупівлі й проводити її вже недоцільно.

Враховуючи те, що восени вищевказану програму реалізовувати вже не доцільно, новий тендер можна провести навесні 2019 року. Враховуючи вшцевикладене, то внаслідок непрофесійних дій посадових осіб КП «Декоративні культури», не виконання своїх посадових обов’язків по забезпеченню роботи комунальних підприємств з боку Полтавського міського голови Мамая О.Ф., спричинило не виконання програми з ліквідації амброзії полинолистої на території Полтави у 2018 році.

7. 1 серпня 2018 року Полтавський міський голова Олександр Мамай підписав розпорядження «Про укладення договорів оренди», яке фактично дає старт знищенню КП «Декоративні культури». Згідно даного розпорядження 5 транспортних засобів КП «Декоративні культури» передадуть в оренду приватному підприємству.

8 серпня 2018 року на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради вищевказане розпорядження було затверджено.

З травня 2018 року управління ЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради почало замовляти послуги із видалення засохлих, пошкоджених дерев та корчування пнів у приватних структур. Зазвичай ці роботи виконувало КП «Декоративні культури».

На даний час відбувається неконтрольована передача техніки підприємства приватним структурам.

8. За ініціативи Полтавського міського голови Мамая О.Ф відбувається ліквідація КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця».

В 2016 році Олександр Мамай офіційно заявив, що КП «ПМШЕД» буде розформовано, а підряди отримають приватні фірми.

Техніка вже колишнього комунального підприємства була продана на аукціоні.

9. За ініціативи Полтавського міського голови відбулася передача виконання робіт з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави харківським підрядникам, які неякісно виконують дані роботи, фактично була створена харківська монополія в сфері житлово-комунального господарства міста.

6 березня 2017 року УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради оприлюднило на порталі ProZorro договір з ТОВ «Механізований будівельний центр» на утримання вулиць Полтави на 2017 рік. Так, за умовами договору, підприєство повинно було отримати з бюджету міста 89 996 813 грн 38 коп. за прибирання вулиць.

З квітня 2018 року УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради підписало договір на утримання вулиць Полтави у належному стані у 2018 році також з ТОВ «Механізований будівельний центр», який виконував ту ж роботу і попереднього року.

10. Передача Полтавським міським головою Мамаєм О.Ф. виконання робіт з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави харківським підрядникам спричинила ряд кримінальних проваджень.

Зокрема у вересні 2017 року головне слідче управління Генеральної прокуратури України почало розслідувати кримінальне провадження за фактами можливого привласнення бюджетних коштів у Полтаві. Фігурантами кримінальної справи стали службові особи Полтавської міської ради, які зловживали службовим становищем. Слідство розпочалося за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

11. В період з 2015 по 2018 роки було відкрито численну кількість кримінальних справ щодо нецільового використання та розкрадання бюджетних коштів посадовими особами виконавчого комітету Полтавської міської ради та приватними структурами, наближеними або пов’язаними з Полтавським міським головою Мамаєм О.Ф.:

10.1. Зокрема службові особи акціонерного товариства «УМБ № 23», проводило свою господарську діяльність таким чином, що дозвляло органам державного контролю та підприємствам-партнерам підозрювати їх у:

 • фінансових махінаціях;
 • підробці бухгалтерських документів і паперів фінансової звітності;
 • укладенні фіктивних договорів для відмивання бюджетних коштів;
 • а також ухилянні від сплати податків;
 • нездійснення відрахувань до Пенсійного фонду;
 • забрудненні навколишньої середи.

У 2015 році Полтавський окружний адмінсуд постановив ПАТ «УМБ № 23» 5 нових стягнень на користь Пенсійний фонду — 2 550 грн, 2 547 грн, 1 246 грн, 34 854 грн і 5 057 грн. У 2016 році — ще 21 401 грн і 32 324 грн. на користь Пенсійного фонду.

У квітні 2015 року Зарічний районний суд міста Суми прийняв Ухвалу, якою дозволив слідчому управлінню УМВС України в Сумській області провести обшук будівлі ПАТ «Управління механізації будівництва № 23» за адресою — с. Терешки, вул. Шевченка, 11.

Таке клопотання було подано в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2015 року за ч.4 і ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіти чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою службових осіб) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки). ПАТ «УМБ № 23» уклало фіктивний договір з ТОВ «Будсервіс-К» про придбання бітуму. Фактично, товар не поставлявся, а бюджетні кошти списувалися з рахунку.

15 вересня 2016 року слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 ККУ — умисне ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб.

Відомо, що у 2013-2016 роках ПАТ «УМБ № 23» відображало у бухгалтерських та податкових обліках взаємовідносини з ТОВ «Строй Комплекс Груп», ТОВ «Ентерс» та ТОВ «Фавор Бізнес Груп», які фактично не відбувалися. Сума збитків державному бюджету і нес плачених податків склала 2 181 518 грн.

4 і 7 листопада 2016 року Київський районний суд м. Полтави своїми ухвалами дозволив слідчому управлінню фінансових розслідувань отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю — рахунків у ряді банків України, які ПАТ «УМБ № 23» використовував для фінансових операцій.

28 листопада, в рамках цього кримінального провадження, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області клопотало про доступ до документів, які знаходяться в Центральній ОДПІ м. Харкова, Кременчуцькій ОДПІ, управлінні реєстрації юридичних осіб і ФОП Департаменту реєстрації Харківської міської ради та управлінні реєстрації юридичних осіб і ФОП виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

10.2. 20 квітня 2017 року представниками ГУНП в Полтавській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відомості про правопорушення ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України № 12017170000000 [?].

Слідчі вважали, що посадовці УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради з «метою збагачення та розкрадання коштів» укладали договори з ТОВ «Сучасний двір», діючи у змові з представниками підприємства. Далі акти виконаних робіт фальсифікувались й виводилися кошти.

Будівельне підприємство ТОВ «Сучасний двір» зареєстровано у квітні 2011 року. У 2016 році до складу бенефіціарів підприємства увійшов Руслан Базилюк, який у 2015 році пройшов до Полтавської міської ради за спискам партії «Совість України», проте був замінений на Ліліану Бєлашову (чинного депутата Полтавської міської ради від партії «Совість України»).

10.3. 26 серпня 2016 року було розпочато досудове розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016170000000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України. Процесуальне керівництво здійснювалося полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» та ПП «Техагросервіс», здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру — ТОВ «Будівельник 2016» за предметом закупівлі — капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ-З та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також обе му фактично виконаних робіт.

Як установлено в ході досудового розслідування, у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн грн, значна їх частина — близько 22,5 млн грн, перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс».

Слід зауважити, що товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник 2016» було зареєстроване 17 червня 2016 року, статутний капітал підприємства складав 3 000 грн. А одним із його засновників був Григорян Рубен Саркісович. У відкритій базі корупціонерів України є відомості, що Григорян Рубен Саркісович у 2012 році був засуджений за кримінальні злочини до 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов’язані із виконанням адміністративно-господарської та керівної діяльності строком на 1 рік 6 місяців. Але, відповідно того ж судового рішення, був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік та забороною виїзду за межі України.

Рубен Григорян допустив грубе порушення законодавства про працю, вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також умисно привласнив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Станом на 13 вересня 2018 року засновниками ТОВ «Будівельник 2016» є Вітвіцький Костянтин Едуардович та Хачатурян Григорій Ашотович, який є одним із найбільших підрядників УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради та другом сім’ї Полтавського міського голови Олександра Мамая.

10.4. 15 вересня 2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32016170000000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснювалося прокуратурою Полтавською області.

За матеріалами кримінального провадження у період 2015-2016 років службові особи ПП «Будгарант-7», за попередньою змовою із службовими особами Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.З ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані обєктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн грн, чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром. Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ № 23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2016 роках, при виконанні договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, заволоділи чужим майном (грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн грн), шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах.

В ухвалі Київського районного суду м. Полтава від 25.07.2017 р. зазначено, що в поданому до суду слідчим клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 552/4631/17) доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 32016170000000034 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

10.5. Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області 14 грудня 2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 42016171010000122 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На думку слідчих, службові особи управління УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради двічі заплатили аванс різним підприємцям стосовно одних і тих же робіт. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень.

Мова йде про ФОП Сіровський Микола Миколайович та ФОП Орлов Дмитро Петрович. Перший упродовж 2010-2015 років був депутатом Ленінської (нині Подільської) районної ради м. Полтави від політичної партії «Совісті України». Другий нині є депутатом Шевченківської районної ради м. Полтави від тієї ж партії.

За даними порталу публічних фінансів Є-data, 22 квітня 2016 року Сіровський отримав від УЖКГ 132 149,78 грн у якості попередньої оплати за капремонт труб у підвалі по вул. Олександра Бідного, 13. 8 серпня 2016-го рівно таку ж до копійки суму отримав й Орлов — за такий же капремонт у тому ж будинку.

Така сама ситуація склалася і з капремонтом труб та системи опалення у будинку по бульв. Євгена Коновальця (Маршала Конева), 6/1. 22 квітня 2016-го УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради заплатило 216 363,86 грн Сіровському як попередню оплату за роботи, а 8 серпня 2016-го — Орлову. Тут посадовцям допомогла декомунізація і спочатку транш пройшов як капремонт по Маршала Конєва, а потім — по Євгена Коновальця.

В ухвалі Октябрського районного суду м. Полтава від 15.08.2017 р. зазначено, що відповідно до поданого до суду слідчим клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 554/6216/17, провадження № 1-кс/554/5541/2017), з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

10.6. У 2017 році слідчий відділ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводив досудове розслідування за ознаками службового підроблення документів у виконавчому комітеті Полтавської міської ради за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 с. 366 ККУ. Справа стосується тендеру на закупівлю природного газу для Полтави на 2017 рік.

Слідчі встановили, що службові особи виконавчого комітету Полтавської міської ради внесли недостовірні відомості до офіційних документів. У подальшому їх використали в процедурі конкурсних торгів із закупівлі природного газу у ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс».

Мова йде про тендер на закупівлю 95 460 м³ природного газу у грудні 2016 року. У торгах брали участь два підприємства: ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс» і ТОВ «Газоторгова компанія». Перша запропонувала меншу ціну і з нею був укладений договір на постачання газу на 818,8 тис. грн.

Слідчі з’ясували, що обидва учасники торгів пов’язані родинними зв’язками з депутатом Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» Ліліаною Бєлашовою.

Обидва підприємства подали на оголошений тендер гарантійні листи від банку «Український капітал» на суму 10 150 грн. Власниками цього банку є родина Ліліани Бєлашової. Вони напряму володіють частками банку. Сама ж депутат володіє банком через ТОВ «Сокіл», яка також має частку у банку.

В рамках досудового розслідування цієї кримінальної справи слідчі звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які стосуються тендера:

 • положення про комітет з конкурсних торгів і посадові обов’язки його членів;
 • пропозиції учасників конкурсних торгів;
 • протоколів розкриття пропозицій учасників;
 • протоколів оцінки пропозицій;
 • протоколів акцепта конкурсної пропозиції;
 • договіру постачання природного газу № 1 від 06.01.2016 з ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс» з додатковими угодами до нього;
 • актів приймання виконаних робіт; довідок про вартість будівельних робіт; специфікацій; платіжні доручення; ділову переписну.

Суддя такий дозвіл надала і дозволила тимчасово вилучити вказані документи (до 8 жовтня 2017 року).

12. З ініціативи та при безпосередній участі Полтавського міського голови активно проводиться знищення КП «Ремліфт» виконавчого комітету Полтавської міської ради.

1 серпня 2018 року Полтавський міський голова Мамай О.Ф. підписав розпорядження про укладення договорів оренди, щодо комунального майна міста. Серед інших дозволів на користування міською власністю, є рішення передати приміщення і техніку КП «Ремліфт» в оренду ТОВ «Будкомплект».

Відповідно до даного розпорядження ТОВ «Будкомплект» повинен отримати 9 приміщень загальною площею 137,7 м². Приміщення перебувають на балансі «ЖЕО № 2» і до цього часу їх використовувало КП «Ремліфт» та 6 транспортних засобів, яким користувалося КП «Ремліфт».

8 серпня ка засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради вищевказане розпорядження було затверджено.

Згідно із даним розпорядженням міського голови договір оренди діє до кінця 2019 року.

Слід зауважити, що 1 серпня 2018 року КП «ЖЕО № 2» відмовилося від послуг «Ремліфта» та підписало угоду із ТОВ «Будкомплект» на 7,7 млн грн.

ТОВ «Будкомплект» — полтавське підприємство, фактичним власником якої є Володимир Левченко, депутат Полтавської міськради від партії «Совість України». З тендерної документації відомо, що на зборах власників підприємства Володимир Левченко діяв від імені його співзасновниці Галини Мельникової, яка оформила довіреність на Володимира Левченка, який діє у якості власника товариства.

Юридичною адресою ТОВ «Будкомплект» є приміщення орендоване у у ТОВ «ТД «Лев» на вул. Маршала Бірюзова, 47. ТОВ «ТД «Лев» Тамара Марюхно та депутат Полтавської міської ради Володимир Левченко.

За моє інформацією на даний час у КП «Ремліфт» залишився один директор і бухгалтер, а всі працівники прцюють у ТОВ «Будкомплект».

В контексті вшцевикладеного варто сказати, що процедура знищення КП «Ремліфт» розпочалася ще 17 липня 2017 року, коли управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради уклало два договори на капітальний ремонт ліфтів у Полтаві. Підрядником без тендеру було обрано ФОП Олепіра Олександра Валентиновича. Сумарна вартість робіт була оцінена у 2 млн 377 тис. грн. Олександр Валентинович Олепір зареєстрував ФОП 18 квітня 2017 року, за 3 місяці до того, як були укладені перші договори на капітальний ремонт ліфтів у Полтаві.

В даній ситуації важливим є те, що на чергових місцевих виборах у 2015 році Олександр Валентинович Олепір був кандидатом в депутати Полтавської обласної ради за виборчим списком політичної партії «Совість України» та доводиться зятем вищевказаному депутату Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» Володимиру Левченку.

Слід зазначити, що УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, за вказівками Полтавського міського голови Олександара Мамая, безпосередньо допомагає ФОП Олепіру Олександру Валентиновичу зменшувати оподаткування і укладає договори зі сторонніми ФОПами (зокрема ФОП Клименку Дмитру Костянтиновичу та ФОП Клименко Ользі Дмитрівні, загальна сума договорів, укладених з даними фізичними особами-підприємцями складає не менше 8,5 млн грн) для вищевказаної фізичної особи-підприємця.

13. На 15-й сесії Полтавської міської ради 7-го скликання, попри невдоволення громадськості та депутатів міської ради, за сприяння Полтавського міського голови в інтересах окремих підприємців було прийнято рішення «Про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності», внаслідок чого в місті повинні з’явитися 32 нові тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. Слід наголосили на тому, шо пункти про надання дозволів на розміщення більшості саме нових тимчасових споруд не розглядалися на профільній депутатській комісії і були внесені на розгляд депутатів за 12 годин до початку пленарного засідання сесії.

14. Беззаперечним фактом зловживання владою та службовим становищем Полтавським міським головою Мамаем О.Ф., є укладання структурними підрозділами виконавчого комітету Полтавської міської ради в інтересах наближених до себе осіб договорів про надання послуг, виконання робіт і т.д., а саме:

13.1. 30 березня 2017 року УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради почало укладати договори з ФОП Базилюк Дмитром Сергійовичем на ремонт покрівель будинків у Полтаві. Так, за тиждень вказаний ФОП уклав договорів на 3,1 млн грн. Варто звернути увагу на те, що Базилюк Дмитро Сергійович зареєструвався в статусі фізичної особи-підприємця за два тижні до моменту укладання першого договору на виконання робіт 16 березня 2017 року. Важливим фактом є те, що брат Базилюка Дмитра Сергійовича — Руслан Сергійович Базилюк, на чергових місцевих виборах 2015 року був кандидатом в депутати Полтавської міської ради за виборчим списком політичної партії «Совість України». Його підприємство — ТОВ «Сучасний двір» в 2016 році отримало близько 6 млн грн від УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради за ремонт покрівель та труб в будинках Полтави.

13.2. ФОП Духно Євгеній Андрійович набув статусу фізичної особи-підприємця 3 травня 2017 року, а вже 9 червня 2017 року УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради уклало з ним 7 договорів на ремонт на загальну суму 5 млн 178 тис. грн, та є родичем депутата Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» Медяника Володимира Петровича.

14.3. На початку 2016 року структурні підрозділи та комунальні підприємства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які знаходять у безпосередньому підпорядкуванні Полтавського міського голови Мамая О.Ф. (управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, КП «ПМШЕД», КП «Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з плавання», виконавчий комітет Полтавської міської ради, управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, 4 міська клінічна лікарня, Полтавський міський будинок культури) провели 7 тендерів на постачання природного газу. У 6 з них заявилось два учасники: ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс» і ТОВ «Газоторгова компанія». У результаті, в шести тендерах перемогу одержала ТОВ «Газова компанія Інвестсервіс». Загальна вартість виграних нею тендерів складає 10 млн грн. Один тендер на 3 мільйони гривень виграла ТОВ «Газоторгова компанія». Обидва учасники торгів пов’язані родинними зв’язками з депутатом Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» Ліліаною Бєлашовою.

Також вищевказані підприємства подали на оголошений тендер гарантійні листи від банку «Український капітал» на суму 10 150 грн. Власниками цього банку є родина Ліліани Бєлашової. Вони напряму володіють частками банку. Сама ж депутат володіє банком через ТОВ «Сокіл», яка також має частку у банку.

14.4. ФОП Сіровський Микола Миколайович, упродовж 2010-2015 років був депутатом Ленінської (нині Подільської) районної ради м. Полтави від політичної партії «Совісті України» 23 березня 2016 року набув статусу фізичної особи-підприємця, а вже 5 квітня 2016 року отримав перші замовлення від УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради на загальну суму майже 4 млн 900 тис. грн.

На даний час є директором ТОВ «Полтава-Союз», яке орендує у КП «Полтава-Сервіс» ринки м. Полтави.

13.5. ФОП Орлов Дмитро Петрович, на даний час є чинним депутатом Шевченківської районної ради м. Полтави від від політичної партії «Совісті України» 1 червня 2016 року набув статусу фізичної особи-підприємця, а вже 6 черви 2016 року УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради починає укладати з ним договори на капітальний ремонт покрівель та труб будинків Полтави, на загальну суму майже 3 млн. 900 тис. грн.

13.6. ФОП Харченко Альона Олексіївна, яка на чергових місцевих виборах 2015 р. була кандидатом в депутати Полтавської міської ради за виборчим списком політичної партії «Совість України», здійснює технічний нагляд за якістю капітальних ремонтів житлових будинків та доріг у м. Полтава.

13.7. Приватне підприємство «Сирена ойл», станом на 13 вересня 2018 року власником та директором якого є депутат Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» — Левченко Володмир Сергійович. Дане підприємство є постійним контрагентом комунальних підприємств виконавчого комітету Полтавської міської ради під керівництвом Полтавського міського голови Мамая О.Ф.

13.8. ТОВ «Трек сервіс контроль» у 2014 році отримало право на здійснення диспетчерських функцій для громадського транспорту міста Полтава (через півроку після її заснування) та яке безпосередньо пов’язане родинними зв’язками з депутатом Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України» — Голдишем Максимом Анатолійовичем.

Враховуючи вищевикладене варто зазначити, шо Полтавський міський голова Мамай О.Ф. на чергових місцевих виборах 2015 року був першим номером у виборчому списку кандидатів в депутати Полтавської міської ради від політичної партії «Совість України», за його безпосередньою участю та вказівками відбувається систематичне ігнорування конкурентних умов участі суб’єктів господарювання у публічних закупівлях з боку структурних підрозділів та комунальних підприємств виконавчого комітету Полтавської міської ради.

15. За вказівкою Полтавського міського голови Мамая О.Ф. службові особи Комунального підприємства Полтавської міської ради «Полтаваелектроавтотранс» та відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку виконавчого комітету Полтавської міської ради не виконують рішення Полтавського окружного адміністративного суду № 816/630/18 від 15 червня 2018 року про визнання протиправними та нечинними повністю рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради № 273 від 28.12.2017 року «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті м.Полтава» та рішення № 274 від 28.12.2017 року «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електричним транспортом — тролейбусом».

Вказані рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради стосувалися підняття тарифів на проїзд в міському транспорті.

16. Повна бездіяльність структурних підрозділів виконавчого комітету Полтавської міської ради під керівництвом міського голови Мамая О.Ф. щодо вирішення проблеми збору та утилізації небезпечних твердих побутових відходів у місті, запровадження системи роздільного збору сміття, будівництво лінії з сортування сміття та сміттєпереробного заводу для потреб м. Полтава. Дані дії породжують суспільне невдоволення та небезпеку у функціонуванні Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, що розташоване у с. Макухівка Полтавського району — Макухівське сміттєзвалище.

17. Полтавський міський голова Мамай О.Ф. неодноразово намагається змусити депутатів Полтавської міської ради проголосувати проект рішення ради «Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста» та встановити пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Полтава в інтересах ТОВ «Полтавтрансбуд» в розмірі 0,05%, що суттєво знизить надходження до міського бюджету після будівництва підприємством нових багатоквартирних будинків, та може говорити про його особисту зацікавленість в лобіюванні даного питання для приватного підприємства.

18. 28 лютого 2018 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві у залі суду протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 140 КУпАП і матеріали справи додані до нього щодо (Справа № 554/706/18) встановив, що 18 грудня 2018 року, близько 19 год., в м. Полтава по вулиці Харківське Шосе, 29 в м. Полтава, порушник начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради Сінельнік С.В. (службову особу структурного підрозділу виконавчого комітету Полтавської міської ради, який є підлеглим Полтавського міського голови Мамая О.Ф.), будучи посадовою особою відповідальною за експлуатаційний стан, не вжив заходів щодо ліквідації вибоїни довжиною 2,4 м шириною 1,5 м глибиною 0,13 м на проїжджій частині вулиці, чим порушив норми та стандарти утримання автодоріг, п. п. 3.1.1 ДСТУ 3587-97, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля, якому завдано матеріальних збитків Nissan Life д. н. з. ВІ 0778 СН, чим було порушено вимоги п. п. 1.5 Правил дорожнього руху.

Дослідивши матеріали, додані до протоколу, суд прийшов до висновку про доведеність вини порушника начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради Сінельніка С.В. у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 140 КУпАП і піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу пятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Вищевказане судове рішення засвідчило повну бездіяльність і не виконання своїх безпосередніх обов’язків Полтавського міського голови в забезпеченні якісного дорожнього покриття на території м. Полтави.

18. 4 квітня 2018 року на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради під головуванням Полтавського міського голови Мамая О.Ф. було затверджено рішення «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються КП «ЖЕО № 2». Цим документом квартплата для полтавців збільшилася до 0,8-5,б грн/м².

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області провели позапланову перевірку і встановили порушення вимог законодавства та нарахування полтавцям завищеної суми за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області отримало обгрунтоване звернення мешканців з питань правильності формування, встановлення та застосування тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Після цього почала проводити позапланові перевірки. 

Результати показали, що порушення вимог законодавства при формуванні тарифів по окремих будинках призвело до їх завищення для мешканців від 0,222 грн/м² до 0,428 грн/м².

Так, при розрахунку тарифів була невірно обрахована загальна площа приміщень будинків, площа лрибудиюсової території. Завищена періодичність надання окремих послуг, що є порушенням законодавства.

За результатами перевірки, в тому числі внаслідок непрофесійних дій Полтавського міського голови Мамая О.Ф. під час здійснення ним посадових обов’язків, КП «ЖЕО № 2» винесли приписи щодо вжиття заходів для приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до економічно обгрунтованого рівня.

Підприємство має провести перерахунок споживачам, які переплатили та сплатити штраф.

19. 4 червня та 22 серпня 2018 року на засіданнях виконавчого комітету Полтавської міської ради були прийняті по правовій суті незаконні та корупційні рішення про надання адрес тимчасовим спорудам, шо фактично перетворює їх капітальні споруди, об’єкти нерухомості. Дані рішення грунтувалися на ухвалах Октябрського районного суду м. Полтави, якими було визнано право власності на об’єкти нерухомого майна за низкою підприємців. Фактично був застосований протизаконний механізм, але виконавчий комітет Полтавської міської ради завжди погоджується із такими рішеннями суду і навіть не намагається їх оскаржити.

Фактично такими діями виконавчий комітет Полтавської міської ради на чолі Полтавським міським головою Мамаєм О.Ф., за попередньою змовою, став співучасником вищезазначеної афери підприємців.

20. На найближчому засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради, Полтавський міський голова Мамай О.Ф. планує тимчасово скасувати пільгове харчування для школярів. Причиною стало те, що тендер на такі послуги не був проведений до початку навчального сезону внаслідок того, що управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради не змогло якісно та професійно провести тендерну закупівлю на шкільне харчування.

Полтавське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України зобов язапо скасувати закупівлю через порушення. Оплату для пільговиків переклали на батьків, опікунів тощо. Посадові особи управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради вимоги антимонопольного органу не виконали.

Згідно з проектом рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради на період проведення процедури закупівлі послуг з організації шкільного гарячого харчування дітей виконавчий комітет призупинить дію пункту 1 свого рішення «Про організацію безоплатного гарячого харчування дітей і учнів та встановлення вартості харчування на 2018 рік у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форми власності Полтави», зі змінами.

До цього пункту входять такі пільгові категорії:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • учні ЗОШ № 39 та № 40;
 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах загальної середньої освіти;
 • учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • учні, батьки яких захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
 • учні, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористич операції, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Дані дії свідчать про повну бездіяльність і систематичне невиконання Полтавським міським головою Мамаєм О.Ф. своїх посадових обов’язків.

21. Полтавський міський голова Мамай О.Ф. свідомо не виконує рішення позачергової сімнадцятої сесії Полтавської міської ради від 31 серпня 2018 року «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни».

Відповідно до частини 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія міської ради повинна бути скликана (призначена та проведена) за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

13 серпня відбулися збори третини депутатів Полтавської міської ради. Вони звернулися до міського голови Олександра Мамая з вимогою скликати сесію міськради протягом строку, встановленого законом, а саме в строк 14 днів (не пізніше 27 серпня 2018 року).

Міський голова у встановлений законом строк сесію не скликав, вимогу депутатів проігнорував. Натомість призначив проведення сесії 21 вересня 2018 року.

28 серпня 2018 р. відбулися збори третини депутатів Полтавської міської ради. Вони підписали заяву про скликання сесії міськради на 31 серпня цього року.

Відповідно до частини 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» у разі якщо міський голова або секретар міської ради, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Відповідно до частини 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

За рішенням зборів депутатів Полтавської міської ради, що відбулися 28 серпня 2018 року відкріпи позачергову сімнадцяту сесію Полтавської міської ради було доручено депутату міської ради Олександру Шамоті.

31 серпня 2018 р. 25 депутатів Полтавської міської ради зібралися на пленарне засідання позачергової сімнадцятої сесії.

Відповідно до п.2.1 розділу V Регламенту Полтавської міської ради реєстрація депутатів, шо прибули сесію, починається за годину до початку пленарного засідання Ради.

Реєстрація здійснюється апаратом Полтавської міської ради у холі перед залою засідань. Реєстрація здійснюється за списком депутатів Ради, складеним за партійною приналежністю депутатів та в алфавітному порядку, в якому депутат, що прибув на пленарне засідання навпроти свого прізвища ставить свій підпис.

Указаний список підписується посадовою особою апарату міської ради, яка здійснювала реєстрацію депутатів із зазначенням у списку загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію, після чого даний список передається головуючому.

Апарат Полтавської міської ради проводив реєстрацію депутатів міської ради, після закінчення реєстрації посадові особи апарату за вказівкою керівника апарату протиправно відмовилися підписувати список депутатів Ради присутніх на пленарному засіданні позачергової сімнадцятої сесії Полтавської міської ради. Даний факт був зафіксований, про що депутатами був складений відповідний акт про відмову підписувати список депутатів посадовими особами апарату Полтавської міської ради.

Міський голова о 10:00 прийшов на сесію (хоча до цього всіляко намагався визначити таку сесію як незаконну та оголошував свої наміри сесії ігнорувати) та почав робити спроби головувати на сесії. Керівники фракцій спільно запропонували міському голові зареєструватись та роз’яснили порядок проведення сесії скликаної на вимогу депутатів, (ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування»). Після цього міський голова залишив залу засідань.

Відповідно до частини 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесію Олександр Шамота за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, відкрив позачергову сімнадцяту сесію Полтавської міської ради.

Відповідно до частини 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

За даними реєстрації в залі присутні 25 депутатів Полтавської міської ради. Кворум є. Повноваження новообраних депутатів Едуарда Волкова, Тетяни Юрченко, Миколи Перепелиці, Володимира Соколовського, Олени Чірікової-Зоріної, Дмитра Лаптєва, підтверджуються зачитаними головою Полтавської міської територіальної виборчої комісії постановами Полтавської ТВ К та офіційним сайтом Центральної виборчої комісії. Статус депутатів визначено вимогами ст.90 Закону України «Про місцеві вибори», депутатам видано посвідчення депутатів.

Відповідно до частини 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», в зв’язку з відсутністю на позачерговій сімнадцятій сесії Полтавської міської ради міського голови та секретаря міської ради, за рішенням ради головуючим на сесії було обрано депутата Полтавської міської Шамоту Олександра Сергійовича.

Відповідно до регламенту Полтавської міської ради після відкриття головуючим сесії Ради були утворені робочі органи, а зокрема лічильна комісія та секретаріат, у порядку, визначеному п. 4 розділу V даного Регламенту.

Рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ряди Деркач Оксани Антонівни» було прийнято шляхом таємного голосування більшістю від складу ради (22 голосами). 

Відповідно до пункту 5 розділу VII Регламенту Полтавської міської ради та частини 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування» повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Відповідно до частини 16 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — відповідно секретарем міської ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

31 серпня 2018 року Рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» відповідно до вищевказаної норми були підписані головуючим на сесії за рішенням депутатів ради Олександром Шамотою.

03 вересня 2018 року вищевказані рішення разом з супровідним листом були передані полтавському міському голові Олександру Мамаю через канцелярію виконавчого комітету Полтавської міської ради (вх. № 04.2.-08/1/7239).

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» міський голова організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету, а згідно до частини 5 вищезазначеної статті несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

03 вересня 2018 року апарат ради відмовився приймати рішення Полтавської міської ради для опублікування, що було зафіксовано працівниками поліції.

04 вересня 2018 року начальник відділу, керівник прес-служби Юлія Палієнко відмовилася приймати рішення Полтавської міської ради для опублікування, що також було зафіксовано працівниками поліції.

Частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники публічної інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), ухвалені розпорядником.

На даний час всі звернення до правоохоронних органів зафіксовані, відповідні відомості містяться в журналі реєстрації заяв та повідомлень про вчинення правопорушень та повинно бути відкрите та об’єднане в одне кримінальне провадження.

Відповідно до частини 4 пункту 1 розділу XII Регламенту Полтавської міської ради усі прийняті міською радою рішення, крім процедурних, у тому числі і на її закритих засіданнях, в обов’язковому порядку публікуються газетою «Полтавський вісник» та розміщуються на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради.

Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» та пункту 7.10 розділу V Регламенту Полтавської міської ради рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обгрунтуванням зауважень.

Міський голова не зупинив (не наклав вето) на рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» відповідно до вищевказаної норми.

Відповідно до частини 11 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню. Також згідно пункту 7.11 розділу V Регламенту Полтавської міської ради рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою чи міським головою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Керуючись вшцевикладеним 05 вересня 2018 року, враховуючи бездіяльність міського голови і апарату міської ради в виконанні і публікації рішень міської ради, депутати Полтавської міської ради Едуард Волков та Олександр Шамота звернулися до засобів масової інформації з метою опублікування вищевказаних рішень Полтавської міської ради та опублікували в додатковий спосіб у приміщенні Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, на інформаційному стенді «Затверджені документи органу місцевого самоврядування».

Відповідно рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» набули законної сили.

«Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему