Розмір тексту

У Полтаві за 6 млн грн замовили розробку документації з окультурення Макухівського сміттєзвалища

Макухівське сміттєзвалище
Макухівське сміттєзвалище | Фото Миколи Лисогора

11 серпня управління ЖКГ Полтави уклало договір вартістю 6 млн грн з розробки документації, яка б передбачила кроки з перетворення стихійного сміттєзвалища у Макухівці у повноцінний полігон твердих побутових відходів.

Відповідно до даних Prozorro, підрядником було обрано київську компанію «Екоземля». Вона стала єдиним учасником закупівлі, а її розмір пропозиції дорівнював очікуваній вартості, яку порахували в управлінні ЖКГ.

Проект перетворення Макухівського сміттєзвалища на полігон передбачає проведення цілої низки землевпорядних та геодезичних вишукувань, екологічних обстежень, лабораторних досліджень, економічних та інженерних розрахунків. Загалом мова йде не про звичний проект з будівництва певного об’єкта, а про цілу наукову роботу.

Вартість кожної складової робіт можна переглянути у таблиці:

Вид робітСума, грн
1Підготовка проєкту звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області:
1.1Розробка Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля;100 000
1.2Підготовка проєкту звіту з ОВД, Розробка оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД;350 000
2Розробка проєкту встановлення санітарно-захисної зони (скорочення нормативної СЗЗ до меж існуючих розривів з існуючою житловою забудовою) під час здійснення діяльності щодо поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області:
2.1Обстеження об’єкта та обробка чинної нормативної документації по об’єкту, виявлення і оцінка рівнів впливів, пов’язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря і фізичними факторами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;50 000
2.2Проведення натурних вимірів і досліджень на межі розрахункової СЗЗ і на межі житлової забудови;50 000
2.3Оцінка забруднення атмосферного повітря населених місць, обґрунтування можливості зменшення розміру СЗЗ та оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря;90 000
2.4Проведення дослідження ґрунтових вод зі спостережних свердловин;50 000
2.5Проведення дослідження інтенсивності забруднення атмосферного повітря тілом полігону шляхом газоаналізу дихальних свердловин;50 000
2.6Оцінка впливу полігону ТПВ на флору і фауну поверхневих вод 2.7 Розробка проєкту встановлення санітарно-захисної зони по сукупності впливів підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;150 000
2.7Розробка проєкту встановлення санітарно-захисної зони по сукупності впливів підприємства відповідно до санітарно-гігієнічних вимога;180 000
3Проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та підготовка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час здійснення діяльності щодо поводження з побутовими та іншими відходами в урочищі «Триби» поблизу с. Макухівка, Полтавського району, Полтавської області:
3.1Складання звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами звалища твердих побутових відходів в урочищі «Триби» поблизу с.Макухівка;130 000
3.2Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;20 000
3.3Складання відомостей, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;10 000
3.4Складання відомостей щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля.40 000
4Складання робочого проєкту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки, ґрунтовий покрив якої порушений у зв’язку із розміщенням Полтавського міського звалища твердих побутових відходів, розташованої в адміністративних межах Полтавського району Полтавської області поблизу с. Макухівка за межами населеного пункту:
4.1Підготовка завдання на складання робочого проекту землеустрою;50 000
4.2Складання пояснювальної записки;150 000
4.3Підготовка характеристики природних та агрокліматичних умов відповідної території;120 000
4.4Підготовка матеріалів ґрунтових та інших обстежень;120 000
4.5Підготовка матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;70 000
4.6Підготовка техніко-економічних показників робочого проекту землеустрою;30 000
4.7Складання відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів;50 000
4.8Підготовка проектних рішень з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;630 000
4.9Проведення розрахунків кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель;350 000
4.10Формування переліку обмежень у використанні земельної ділянки;70 000
4.11Складання планів агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів (за потреби);470 000
4.12Складання планів запроектованих заходів;350 000
4.13Підготовка матеріалів перенесення проекту в натуру (на місцевість);480 000
5Підготовка звіту з інвентаризації відходів;150 000
6Розроблення програми моніторингу полігону на період його експлуатації;100 000
7Розроблення плану та техніко-економічного обґрунтування приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства:
7.1Підготовка плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства;200 000
7.2Підготовка техніко-економічного обґрунтування приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства;500 000
8Підготовка документів для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів:
8.1Створення облікового запису в інформаційній системі управління відходами та внесення до системи визначених законодавством необхідних відомостей;20 000
8.2Підготовка відомостей про назву та код відходів згідно з Національним переліком відходів;10 000
8.3Визначення складу та властивостей, обсягів відходів, для яких передбачається здійснення операції з оброблення;20 000
8.4Підготовка відомостей про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до додатка 1 або 2 Закону «Про управління відходів»;20 000
8.5Підготовка відомостей про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;70 000
8.6Підготовка відомостей про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів;50 000
8.7Підготовка проєктів розпорядчих документів про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами;10 000
8.8Підготовка опису гідрологічних і гідротехнічних характеристик місця розташування;40 000
8.9Підготовка відомостей про проєктний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації;150 000
8.10Підготовка відомостей про природно-геологічні характеристики, відомостей про техніко-технологічні характеристики видалення відходів;150 000
8.11Підготовка опису заходів і технологій, які будуть застосовані для припинення експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації;50 000
9Підготовка рекомендацій щодо методів знешкодження та утилізації фільтрату:
9.1Проведення попереднього аналізу властивостей фільтрату за параметрами ви значеними Методичними рекомендаціями із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20.08.2012 № 421;200 000
9.2Підготовка рекомендацій щодо вибору обладнання та проєктування технологічних процесів збору, знешкодження та утилізації фільтрату.50 000
Всього6 000 000

Що відомо про ТОВ «Екоземля»?

Компанія створена у січні 2020 року. З березня 2023 року власником та керівником товариства є Максим Глушаниця. Останній керував або продовжує керувати низкою екологічних чи геодезичних компаній (луганське обласне КП «Луганськ Еко баланс», київські ТОВ «Геоакцент», ТОВ «Брілліант Стерілл», ТОВ «Еко-Газета», ТОВ «Компанія Прайм-Інвест»). Також Глушаниця є членом асоціації «Експерти з оцінки впливу на довкілля». Найприбутковіша компанія підприємця — «Геоакцент» — продемонструвала у 2022 році 673 тис. грн прибутку та 2,46 млн грн доходу.

На розробку документації з перетворення сміттєзвалища у Макухівці, «Екоземля» заявила 11 спеціалістів.

Окрім самого Глушаниці та еколога Олега Бережного (залученого за цивільно-правовим договором), проєктом зголосилися займатися два товариства у субпідряді.

  1. Екологи дніпровського ТОВ «Еко Лаб»: Катерина Лускань, Ганна Шматкова та Євгеній Чернецький.
  2. Інженери та геодезисти полтавського ТОВ «Ремтехналадка»: Оксана Глазова, Марина Полякова, Олександр Сопільняк, Сергій Лапоногов, Геннадій Теслюк та Дмитро Скриль.

Якщо для дніпровців це буде перший бюджетний підряд у Полтаві, то «Ремтехналадка» відома своєю роботою у Полтаві. У 2016-2017 роках, за часів коли місто очолював Олександр Мамай, а сферою ЖКГ керували Олексій Чепурко та Сергій Сінельнік, «Ремтехналадка» (яка тоді мала назву «Ремтехнал») отримала підряди з ремонту під’їздів та покрівель у 16 будинків. Також саме ця компанія розпочинала капремонт бульвару Богдана Хмельницького та Полтавського міського парку — дендропарку.

У портфоліо «Ремтехналадки» є робота з великими проєктами — ТРЦ «Екватор» у Полтаві, атлет-клуб «Геліар» у Києві, завод «Leoni» у Коломиї, логістичний центр «Будфарфор» у Славуті та фабрика «Roshen» у Вінниці. 2022 рік компанія завершила з доходом у 224 млн грн та чистим прибутком у 1,3 млн грн.

У червні 2023 року, після майже 6-річної паузи, «Ремтехналадка» відновила співпрацю з Полтавою та отримала підряд на 6,6 млн грн з ремонту покрівлі 3-ї поліклініки на Леваді.

Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему