Розмір тексту

Чи був гетьман Скоропадський українським патріотом?

Чи був гетьман Скоропадський українським патріотом? Це питання в Дискусійному Клубі Полтава розглянули Віталій Бичко-Токовий, історик, контент-мейкер, і Олександр Золотухін, організатор Клубу.

Відео дискусії:

Тези дискусії

0:00 Олександр: Шановний Віталій, задам Вам, як професійному історику, кілька питань стосовно гетьмана Скоропадського.

Перше запитання Олександра.

0:23 Наводжу окремі зерна інформації з біографії гетьмана Скоропадського.

«Народився в німецькому місті Вісбадені…».

«З українським революційним рухом познайомився в 1917 році…».

«Генерал Денікін про Скоропадського: …він істинно російська людина, гвардійський офіцер і зовсім далекий самостійності; виконує тільки покладене на нього начальством доручення, якому сам не співчуває…».

«…Антон Денікін: За кілька днів до захоплення влади він [Скоропадський] приїхав до одного з відомих київських генералів і запропонував йому взяти участь в утворенні нового уряду, „який має замінити Центральну Раду і стати посередником між німецьким командуванням і українським народом“. Згадав, що в цій справі зацікавлені німці…».

«1917 рік. Скоропадський на той час не займав ніякої політичної позиції, а обмежував свою діяльність лише турботою про боєздатність свого військового підрозділу.».

З наведеного я можу зробити висновок, що Скоропадський був пристосуванцем, а не істинним прибічником української державності.

Відповідь Віталія на перше запитання.

2:05 Скоропадський — нащадок давного козацького старшинського роду.

Цей рід стояв біля витоків Гетьманщини після Мазепи.

Але він не прямий нащадок.

Рід Скоропадського поріднився з багатьма козацькими родами.

Скоропадський сформувався у відповідному середовищі.

Російського офіцерства.

Куди входили дворянські роди з усієї Російської імперії.

Великоімперське російське коло.

На 1917 рік не існувало інших офіцерів, аніж колишні російські.

Колишній російський імперський генерал.

Інший приклад — Маннергейм.

А Денікін ставився до Скоропадського виходячи із своєї ментальності.

Денікін виступав проти будь-яких форм української державності і навіть автономії.

Остання донька Скоропадського зазначала, що Павло Петрович Скоропадський пам’ятав свій рід, українську культуру.

Але був військовою людиною.

Пристосуванцем він не є.

Події 1917-го року.

Скоропадський був одним з українізаторів армії.

Але тоді він був просто генералом.

На хвилі українського визвольного руху очолив українські частини.

І перейнявся ідеєю незалежності, державності. Пам’ятаючи, хто він такий.

Був великим землевласником.

Не підтримував соціалістичних експериментів.

Розвал української армії, що започаткувала Українська Центральна Рада на гребені соціалістичної революції.

Потім трагедія під Крутами. Бо вже не було української армії.

Кинули в бій необстріляних студентів.

Потрібно би судити діячів УЦР, які до цього призвели.

Займалися соціалізаціями.

Після бою під Крутами УЦР евакуювалася.

Підписано Брест-Литовський договір з німцями, за яким УЦР мала постачати німцям харчування, надавати утримання. Взамін — німецьке військо наводить лад на українській території.

УЦР привела на Україну німецькі війська.

Гетьману Скоропадському доручили очолити українську державу, бо творився безлад.

А соціалістичний експеримент УЦР — це зіштовхування лобами малоземельних, середньоземельних селян. Війна класів всередині суспільства. Безлад. Анархія.

Отаманія на селах. Отамани не визнавали ніякої влади, нікому не підкорялися.

А Скоропадський прийшов в тому числі, щоби вирішити земельну проблему.

Хоча був він не політиком, а військовим офіцером. Мав багато нагород, був успішним офіцером.

Він бачив, що УЦР поховає всі спроби побудови правової держави в Україні своїми соціалістичними експериментами.

Голосування

Гетьман Скоропадський був: Гетьман Скоропадський був:

Друге запитання Олександра.

15:50 Наводжу окремі зерна інформації з біографії гетьмана Скоропадського.

«У середині березня 1917 р. Павло Скоропадський утвердив опозиційну до Ради політичну організацію, сформовану з військовиків і землевласників, під назвою „Українська Громада“ (пізніше „Українська Народна Громада“)».

«…за підтримку німців у перевороті …Скоропадський узяв на себе низку зобов’язань політичного та економічного характеру, які тяжіли на майбутній політиці гетьманського уряду.».

З наведеного я можу зробити висновок, що Скоропадський прийшов до влади в результаті перевороту.

Відповідь Віталія на друге запитання.

16:44 В результаті і перевороту. Але не тільки.

Його підтримали представники від 7 млн. землеробів власників з 9-ти губерній. Представники — 7 тис. чол.

Він мав під собою підтримку, основу.

УЦР не існувало після захоплення Києва більшовиками.

Була колотнеча, анархія.

Німецькі війська диктували власні умови. Привела їх УЦР.

Німці не давали створити українське військо.

Основна ідеологія соціалістів — у фарватері мрій про всесвітню соціалістичну революцію.

Скоропадський взяв на себе великий тягар, який поклала УЦР на українське населення, привівши німецькі війська.

Але реквізиція у селян продовольства здійснювалася за кошти. Тобто, Скоропадський платив селянам українські карбованці.

А український карбованець був досить міцний. Бо утворили державну монополію на цукор і прив’язали до цукру карбованець.

Скоропадський в уряді замінив соціалістів на професіоналів.

Українським соціалістам потрібно було все і зараз.

Але робити соціалістичні експерименти потрібно тоді, коли вже нагуляли жирок. Як в США зараз. Є великі кошти. Тому можуть робити соціалістичні експерименти.

А в часи Скоропадського найперше потрібно було відновити правопорядок.

Робився за допомогою німецького війська, яке завела в Україну УЦР. Скоропадський був пов’язаний по рукам і ногам.

Але йому вдавалося будувати державу.

Соціалістичні закони скасовувалися.

Відновлено право власності. Припинено хаос і руйнація на селі. Почалася розбудова української армії.

Варто враховувати ці два моменти — був пов’язаний по рукам і ногам, але навіть в таких умовах Скоропадський міг і почав творити правову капіталістичну українську державу.

Культура. Законність.

Голосування

Гетьман Скоропадський прийшов до влади: Гетьман Скоропадський прийшов до влади:

Третє запитання Олександра.

24:40 Наводжу окремі зерна інформації з біографії гетьмана Скоропадського.

«Було відновлено право приватної власності.».

«…уся влада, зокрема й законодавча, зосереджувалася в руках Гетьмана. За формою це була диктаторська влада з атрибутами національної традиції, за політичною суттю — авторитарний режим консервативної частини населення без чітко оформленої моделі побудови нової держави.».

«29 квітня Гетьман скасував закони про конфіскацію великих маєтків, прийняті Центральною Радою…».

«…до своїх маєтків поверталися російські поміщики, відбираючи в селян землю з допомогою збройних загонів гетьмана.

Урешті невирішеність аграрного питання разом із поразкою держав центрального блоку призвели до краху Гетьманату.».

«…Реставрація старих порядків Російської імперії, спроби повернути поміщикам землю, обов’язкова передача селянами врожаю у розпорядження держави, збільшення тривалості робочого дня на промислових підприємствах до 12 годин, заборона страйків — усе це сприяло формуванню опозиції.».

«…активізується селянська боротьба проти окупантів та гетьманщини.».

З наведеного я можу зробити висновок, що Скоропадський повернув до старих порядків.

Відповідь Віталія на третє запитання.

25:55 Нам історію досить пишуть ті, хто раніше писав марксистську історію.

Це стосується і тих текстів, що ви навели.

Аграрне питання було ключовим для Скоропадського.

Були залучені фахівці. Розроблений відповідний законопроект.

Скоропадський не зміг в листопаді 1918 році зреалізувати цей проект, бо Директорія УНР підняли збройне повстання проти Скоропадського.

Але земельна реформа передбачала створення державного земельного банку. Передбачалося побудувати середній фермерський клас, спираючись на той середній клас, який був на момент розпаду Російської імперії.

Земельний закон передбачав виділення 25 десятин землі кожному середньому власнику.

Ці фермери мали бути опорою державної влади.

Подібне було в США.

Другий момент. Що значить російські поміщики?

В Російській імперії всі поміщики були російські.

Але про яких поміщиків мова?

Тоді всі великі поміщики втекли за кордон.

Ті, які залишилися, були вбиті, розстріляні.

Скоропадський планував вилучати поміщицькі маєтки із примусовим викупом та подальшим продажем на державних аукціонах.

Для того, щоб утворити клас середніх хліборобів.

Отже, не було такого, щоб масово поміщики поверталися.

Крім того, як зазначалося, у них планувалося вилучати маєтки.

Незрозуміло, хто писав ті тексти, які ви навели. Мабуть, колишні радянські історики перебудувалися на українську історію.

Щодо доби гетьмана Скоропадського, та і Директорії — не знайдете саме окремих монографій із посиланнями на ключові фонди ЦДАВО.

В бібліотеці ви не знайдете таких матеріалів стосовно території Полтавщини.

Другий момент. Скоропадський, розробляючи проект закону, планував виділити 25 десятин (близько 25 гектарів) на одного землевласника. А безземельні могли займатися кустарними промислами.

Розвивалася промисловість. Нові технології.

Політика Уряду Скоропадського в економіці повністю відповідала принципу лібералізації, по-сучасному. Скасовано ряд податків. Монополія на цукрову сферу.

Був диктатором. Як і Маннергейм у Фінляндії. Як Пілсудський у Польщі.

Але німці сковували Скоропадського по рукам і ногам.

Потім у Німеччині почалася своя соціалістична революція.

Після того, як Скоропадський прийшов до влади, він зразу сказав, що прийшов на тимчасовий період для наведення порядку. А після мають сформуватися Установчі збори і обрано Уряд. Мають засідати представники всіх політичних сил.

Голосування

Держава гетьмана Скоропадського була: Держава гетьмана Скоропадського була:

Четверте запитання Олександра.

39:20 Наводжу окремі зерна інформації з біографії гетьмана Скоропадського.

«Павло Скоропадський 14 листопада 1918 року підписав Грамоту-маніфест до українського народу, який фактично зліквідовував ідею побудови незалежної України на противагу розбудові Всеросійської федерації, складовою частиною якої повинна була стати Україна.».

«…соціал-демократ Ісаак Мазепа писав, що режим Скоропадського був „владою російських реакційних кіл“ і „протиукраїнським режимом“.

Володимир Винниченко вважав, що Скоропадський прагнув до скасування української державності й реставрації „єдіной недєлімой“.».

З наведеного я можу зробити висновок, що Скоропадський взяв курс на приєднання до Всеросійської федерації.

Відповідь Віталія на четверте запитання.

40:07 Винниченко — співробітничав з Леніним.

Ісаак Мазепа — Уряд Директорії УНР.

Це все противники Скоропадського. Тому їх позицію не коментуватиму.

Щодо Угоди про федерацію.

Ця Угода з'явилася внаслідок ранішої угоди із очільником Всевеликого Війська Донського Красновим.

На Донщині є предки запорізьких козаків.

На той час зарубіжні країни не розглядали Україну як самостійну державу, а тільки як частину Російської федерації.

Угода була єдино можливим варіантом на той час стати таким собі конструктом, щоб формально задовольнити умови, які висували зарубіжні країни.

На той час не було єдиної Росії, з якою можна було підписати Угоду. Було багато різних частин Росії, різних урядів.

Розглядувана Угода забезпечувала в тому числі культурні права, свободи і вольності українського народу на території Донщини.

Донщина на той час була незалежною державою.

Фактично це союзницька Угода в боротьбі проти більшовиків.

Окрім того, Угода не була причиною для повстання проти Скоропадського.

Повстання готувалося задовго до цього.

Отже, сталося повстання. Потім відступ Директорії УНР.

Потім прийшли більшовики. Далі голодомори — 21-23 років, 32-33 років, 46-47 років. «Єжовщина» 37-38 років.

Це плата за повстання проти гетьмана Скоропадського, яке здійснила Директорія.

Варто зрозуміти, які питання ми вирішуємо — кричати патріотичні крики, лозунги, мрії будувати, або ми будуємо державу.

Де всім жити комфортно.

В тій державі, яку будував Скоропадський — є фермери, є торговці.

12 годин для робітників?

А як зараз наші заробітчани працюють у Польщі?

Скоропадський казав: де ті свідомі українці, які будуть працювати на розбудову української держави? Дайте мені їх.

А українці займалися соціалістичними експериментами.

Лозунгами. Розповідями про унікальність.

А потрібно було не лозунгами займатися, а почати розбудовувати правову українську державу.

Сподіваюся, знайдуться полтавські історики, які досліджуватимуть гетьмана Скоропадського і нарешті ми побачимо окремі монографії, присвячені Полтавській губернії періоду Павла Скоропадського, які проллють світло на все те, що тут відбувалося у той період часу.

Голосування

Скоропадський взяв курс на приєднання до Всеросійської федерації? Скоропадський взяв курс на приєднання до Всеросійської федерації?

Чи був гетьман Скоропадський українським патріотом? Чи був гетьман Скоропадський українським патріотом?

Олександр ЗОЛОТУХІН, організатор Дискусійного Клубу Полтава

Партнерський проект
Дискуссионный клуб Полтава

Редактор проекту:
Александр Золотухин

201

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему