Розмір тексту

Про погашення податкового боргу підприємствами різних форм власності

Микола Гарькавенко Микола Гарькавенко | Фото: Прес-служба ДПА у Полтавській області

На сьогоднішній день в цілому по Полтавській області сума податкового боргу до зведеного бюджету підприємств комунальної та державної форм власності складає 511,9 млн. грн., в тому числі: комунальні підприємства — 9,9 млн.грн., державні підприємства — 502 млн.грн.

У загальній сумі податкового боргу 9% або 46 млн.грн. припадає на підприємства, які перебувають в різних стадіях провадження справ про банкрутство.

Про порядок застосування заходів стягнення податкового боргу із підприємств-банкрутів розповідає начальник управління погашення прострочених податкових зобов’язань Державної податкової адміністрації у Полтавській області Микола Гарькавенко.

Податковим кодексом України передбачений окремий порядок застосування заходів стягнення податкового боргу із зазначеної категорії боржників, який викладений у статті 96.

Перш за все, Кодексом встановлено, що трудові договори (контракти), що укладаються з керівником державного або комунального підприємства, повинні містити положення про відповідальність за незабезпечення сплати податкових зобов’язань, що є їх істотною умовою. Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства.

— Миколо Олексійовичу, як діє податкова служба у випадках, коли сума коштів, отримана від продажу внесеного в заставу майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів ?

— У таких випадках, або у разі відсутності у такого боржника власного майна, що відповідно до законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, стосовно підприємств комунальної форми власності в Кодексі зазначено, що орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

  • виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії відповідної ради;
  • затвердження плану досудової санації такого платника податків, який передбачає погашення його податкового боргу;
  • ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
  • прийняття сесією відповідної ради рішення щодо порушення справи про банкрутство платника податків.

— А якщо подібна ситуація стосується державних підприємств?

— У даному випадку податкові органи зобов’язані звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків, з поданням щодо прийняття рішення про:

  • надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий платник податків;
  • досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету;
  • ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії;
  • виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України.

— Яким чином органи виконавчої влади повідомляють про прийняте рішення орган податкової служби?

— Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень надсилається органу державної податкової служби протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення.

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання відповіді про відмову у задоволенні його вимог орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного органу, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно.

— Які результати приносять заходи по погашенню податкового боргу, передбачені Податковим кодексом?

— Протягом 5 місяців податковими органами області з метою погашення податкового боргу підприємств комунальної та державної форм власності вживалися заходи, в результаті яких забезпечено скорочення їх загальної заборгованості на 10,9млн.грн. або на 2,1%, в тому числі за рахунок погашення боргу комунальних підприємств забезпечені надходження в сумі 1,6 млн.грн.

ДПА у Полтавській області і надалі продовжуватиме роботу направлену на погашення податкового боргу окремої категорії платників та притягнення до відповідальності керівників, які не виконують вимог чинного законодавства України.

Підготовлено управлінням масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Полтавській області

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему