26.01.2011 | 11:55

ДП «Полтавастандартметрологія» — одне з кращих підприємств України

Тому що в нього є випробувальний центр, результати діяльності якого отримали міжнародне визнання

Лабораторія ДП «Полтавастандартметрологія» взяла участь в престижних порівняльних випробуваннях результатів вимірювань, або МПР, як їх коротко називають фахівці.

У 2010 році відбулися міждержавні міжлабораторні порівняння випробувань мінерального складу природної води питної, участь у яких з поміж інших взяли і лабораторії України. Координатором цього МПР виступив Уральський науково-дослідний інститут метрології (м. Єкатеринбург), який уповноважений на подібний вид діяльності. Щорічно в міжлабораторних порівняннях, які проводяться в цьому інституті, беруть участь понад 400 організацій та підприємств з Росії та країн СНД.

Усім учасникам МПР, в числі яких був і науково-дослідний випробувальний центр харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія», розіслали ідентичні зразки води, яку перед цим неодноразово протестував вищезгаданий авторитетний заклад. Учасникам іміджевого заходу необхідно було визначити у ній вміст нітратів, сульфатів, хлоридів, фосфатів, фторидів, заліза, марганцю та міді. Заради об’єктивності кожному учаснику було присвоєно таємний код, то ж хто виявився точним, а хто допустився суттєвої похибки, організатори визначали, як-то кажуть, «наосліп». Приємно відзначити, що результати випробувань проведених Полтавським центром, потрапили до когорти найточніших, що підтверджено відповідним свідоцтвом.

Крім того, випробувальний центр ДП «Полтавастандартметрологія» взяв участь у міждержавних міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань складу природної води питної, координатором яких виступив Аналітичний центр контролю якості води ЗАО «РОСА» (м. Москва). Загалом на участь у цьому МПР подали заявки 117 лабораторій з Росії та України. Під час випробувань у зразках води визначалися масові концентрації нітрат-іонів, сульфат-іонів, хлорид-іонів, фторид-іонів, заліза та марганцю. При визначенні мінерального складу води Випробувальним центром ДП «Полтавастандартметрологія» використовувалося високоточне обладнання. Усі отримані результати обробки даних потрапили в необхідний інтервал значень, що підтвердило їх точність, а це, в свою чергу, засвідчило високу якість проведених робіт та технічну компетентність Випробувального центру.

Торік випробувальний центр ДП «Полтавастандартметрологія» також увійшов до числа учасників 16-ого раунду Всеукраїнської програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань професійного тестування програми «ПРОФ-ТЕСТ» по визначенню токсичних елементів, зокрема, міді (Сu), кадмію (Сd), заліза (Fe) та цинку (Zn) в макові олійному.

Програми професійного тестування лабораторій є обов’язковим та невід’ємним елементом зовнішнього контролю якості результатів вимірювань. Вони відіграють важливу роль при оцінці компетентності лабораторії як під час її акредитації, так і протягом поточного контролю її діяльності. Програму «ПРОФ-ТЕСТ» започаткували у 2000-му році на вимогу інструкції Держспоживстандарту України та керівництва міжнародної організації ISO 43. ЇЇ координатором призначено незалежний аналітичний Центр контролю якості продукції Українського науково-дослідного інституту спирту та біотехнології продовольчих продуктів. Інформація про результати вимірювань кожної вимірювальної лабораторії є конфіденційною і може поширюватися лише за її згодою.

У 16-му раунді змагань, які проводилися у відповідності до вимог національних та міжнародних стандартів, взяли участь 79 лабораторій, незалежно від статусу та відомчої підпорядкованості. Полтавщина була представлена двома підприємствами: державною лабораторією ветеринарної медицини в Полтавській області та випробувальним центром ДП «Полтавастандартметрологія». В ході цих міжлабораторних порівнянь фахівці центру продемонстрували високу точність результатів вимірювань та були відзначені в числі кращих.

Тетяна ЄРМОЛЕНКО, за матеріалами ДП «Полтавастандартметрологія»

Суспільство