Розмір тексту

ЦНАП Полтавської міськради збільшив кількість послуг до 166 (перелік)

ЦНАП Полтавської міськради
ЦНАП Полтавської міськради | Фото: Поліна К.

Депутати затвердили збільшення кількості послуг міського Центру надання адміністративних послуг — зі 159 до 166 послуг

На сьогоднішній 34-й сесії Полтавської міськради депутати проголосували за рішення «Про визначення Переліку адмінпослуг, що надаються через ЦНАП Полтавської міськради (в новій редакції)». Ним депутати збільшили перелік зі 158 послуг до 166.

Наведемо новий Перелік цих 166 адміністративних послуг.

Адміністративна послуга
1Оформлення паспорту прив’язки для стаціонарної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
2Оформлення паспорту прив’язки для пересувної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
3Оформлення паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності
4Продовження терміну дії паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
5Продовження терміну дії паспорту прив’язки пересувної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
6Продовження терміну дії паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності
7Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування об’єкту
8Присвоєння адреси об’єктам будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт або після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію
9Зміна адреси об’єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна
10Зміна адреси об’єкту нерухомого майна з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна
11Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського середовища для фізичних осіб
12Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського середовища для юридичних осіб
13Надання дозволу на відключення окремих житлових будинків від мереж центрального опалення та постачання гарячої води
14Оформлення актів прийому-передачі житла фізичним і юридичним особам для подальшого замовлення ними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
15Надання довідки про володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для спілкування особам, які приймають громадянство України
16Надання довідок щодо стажу роботи, архівних довідок з кадрових питань
17Видача направлення в заклад дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу
18Видача направлення до інклюзивної групи закладу дошкільної освіти
19Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку
20Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням дитиною 6 річного віку
21Вклеювання нової фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням дитиною 14-річного віку
22Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з народженням дитини
23Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
24Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної сім'ї у разі втрати або пошкодження
25Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку з розлученням (одруженням)
26Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі смертю чоловіка (дружини)
27Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, по-батькові
28Видача довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї не видавалися
29Видача довідки про те, що дитина не зареєстрована у банку даних міста Полтава для здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
30Реєстрація у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів
31Направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
32Організація заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми в м. Полтава
33Внесення виправлень у свідоцтво про право власності на приватизоване житло комунальної власності міста (у разі допущеної технічної помилки)
34Довідка про не перебування на квартирному обліку при виконавчому комітеті Полтавської міської ради
35Реєстрація місця проживання
36Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
37Зняття з реєстрації місця проживання
38Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини.
39Реєстрація місця перебування
40Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
41Рішення про надання земельних ділянок, передачу в користування та продовження права користування земельними ділянками
42Видача договору оренди землі
43Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
44Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів
45Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінки впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) - оцінки впливу на довкілля
46Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області
47Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
48Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони
49Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
50Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
51Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
52Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
53Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
54Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
55Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
56Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
57Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
58Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
59Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
60Видача сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
61Видача дозволу на виконання будівельних робіт
62Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
63Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
64Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
65Реєстрації повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
66Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
67Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
68Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт
69Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
70Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
71Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
72Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
73Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
74Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
75Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
76Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків
77Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки)
78Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
79Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
80Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
81Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
82Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
83Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном
84Вклеювання до паспорта громадянина України ( зразка 1994 року ) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
85Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
86Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
87Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
88Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
89Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
90Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
91Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
92Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
93Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
94Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
95Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
96Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
97Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
98Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
99Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
100Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельного кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
101Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
102Видача висновку про погодження документації із землеустрою
103Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
104Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності:
на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
105Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
106Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
107Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
108Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
109Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного користувача
110Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)
111Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації
112Видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних та фізичних осіб-підприємців)
113Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову земельних ділянок
114Дозвіл на спеціальне водокористування
115Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
116Державна реєстрація створення громадського об’єднання
117Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
118Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
119Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
120Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
121Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
122Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
123Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
124Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
125Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
126Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
127Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
128Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
129Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
130Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , у тому числі змін до установчих документів
131Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
132Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
133Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
134Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
135Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
136Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
137Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , у тому числі змін до установчих документів
138Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
139Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
140Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації
141Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації
142Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
143Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
144Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , у тому числі змін до установчих документів
145Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
146Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
147Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
148Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
149Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
150Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії , зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
151Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
152Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії
153Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
154Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
155Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
156Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
157Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
158Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
159Державна реєстрація структурного утворення політичної партії , що не має статусу юридичної особи
160Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
161Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
162Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
163Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
164Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
165Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
166Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

Тепер проаналізуємо, що саме змінилося.

Міський ЦНАП відтепер надаватиме 3 послуги управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради:

 • Присвоєння адреси об’єктам будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт або після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію.
 • Зміна адреси об’єкту нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна
 • Зміна адреси об’єкту нерухомого майна з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна

Також ЦНАП отримав право на надання 10 послуг, які раніше надавав департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області:

 • Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
 • Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
 • Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
 • Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 • Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 • Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
 • Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
 • Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
 • Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника.

Ще одну послугу передали ЦНАПу від управління Державної міграційної служби України у Полтавській області:

 • Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (нова послуга).

Водночас із нової редакції вилучено низку послуг.

Прибрано послуги управління звернень громадян, організаційної роботи та загальних питань:

 • Надання засвідчених копій (витягів) рішень Полтавської міської ради, рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, розпоряджень Полтавського міського голови, що перебувають на збереженні в архівному підрозділі виконавчого комітету
 • Надання засвідчених копій (витягів) рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, розпоряджень Полтавського міського голови, прийнятих протягом 3-х останніх років

Також прибрано послуги Полтавського обласного центру зайнятості:

 • Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 • Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Відзначимо, що найбільші зміни стосуються тих послуг, які раніше надавала ДАБІ. Відтепер, наприклад, декларацію про початок виконання будівельних робіт можна подавати до міського ЦНАПу.

Довідково. Центр надання адміністративних послуг м. Полтава здійснює прийом за адресою вул. Соборності, 36.

Час прийому суб’єктів звернення:

 • понеділок-середа з 8:00 до 16:00
 • четвер, п'ятниця з 8:00 до 19:00
 • субота з 8:00 до 16:00

Контактні телефони: (0532) 52-15-65,  561-556, 606-370,  525-610

Веб-сайт: ww.cnap-pl.gov.ua

Нагадаємо, під час карантину тривалий час єдиною можливістю отримати послуги ДАБІ — було звернення до ЦНАПу у Києві.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему