Розмір тексту

Рейтинг найпопулярніших полтавських ВНЗ у 2015 році

«Полтавщина» склала рейтинг полтавських ВНЗ за відношенням кількості першокурсників, що навчаються на стаціонарі до ліцензованого обсягу

На початку серпня «Полтавщина» публікувала рейтинг найпопулярніших ВНЗ серед полтавських абітурієнтів. Найбільший конкурс цього року був у стоматологічній академії, а найбільшим попитом користувались такі спеціальності як «педіатрія», «корекційна освіта», «екологія та туризм».

Тепер ми вирішили скласти рейтинг за остаточними результатами вступної кампанії 2015 року. Для визначення найрейтинговіших напрямів ми вирахували, скільки абітурієнтів вступило на ту чи іншу спеціальність у співвідношенні до ліцензованого обсягу спеціальності. Результат ми виклали у відсотках Так само визначався і рейтинг вишів. Загальну кількість місць у закладі ми порівняли із кількістю студентів, що вступили до цього ВНЗ.

Варто зазначити, що при складанні цього рейтингу ми враховували тільки тих осіб, що навчаються за денною формою навчання і не враховували студентів заочної та прискореної форми, а також тих, хто вступає на 2 та 3 курси.

Довідка. На прискорену форми навчання можуть вступати студенти, які мають диплом молодшого спеціаліста, які закінчили технікум, ВПТУ або коледж.

Для отримання ступеня «бакалавр» на другий курс або третій курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (за умови вступу на споріднений напрям підготовки) та базову або повну вищу освіту. Зарахування на навчання відбувається на підставі комплексних фахових випробувань, що проводяться за програмами, які розроблені університетом.

Найбільш наповненою цього року стала медична академія — 78% від загального ліцензованого обсягу. Найменшим попитом користувався університет економіки і торгівлі. Цей заклад заповнився тільки на 24% від усього обсягу університету.

Щодо окремих спеціальностей, то найбільш популярними виявились два напрями технічного університету: «філологія» та «здоров’я людини». За цими спеціальностями повністю було закрито ліцензований обсяг. Крім того, в цьому університеті є спеціальність, на яку не вступило жодної людини — це «машинобудування».

Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка
Місце у рейтингу Спеціальність Заяви Ліцен-
зований обсяг
Держ-
замовлення
Зараховано Заповненість, %
1 Філологія 198 30 3 30 100.00
2 Здоров’я людини 116 50 3 50 100.00
3 Комп’ютерні науки 193 50 20 45 90.00
4 Управління персоналом та економіка праці 189 50 0 36 72.00
5 Нафтогазова справа 248 120 47 76 63.33
6 Геологія 81 15 0 9 60.00
7 Гідротехніка (водні ресурси) 51 12 0 7 58.33
8 Комп’ютерна інженерія 299 50 20 28 56.00
9 Архітектура 55 80 34 44 55.00
10 Менеджмент 290 80 8 43 53.75
11 Геодезія, картографія та землеустрій 133 29 10 15 51.72
12 Туризм 273 50 3 25 50.00
13 Гірництво 92 20 10 10 50.00
14 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 97 40 5 20 50.00
15 Декоративно-прикладне мистецтво 12 10 5 5 50.00
16 Образотворче мистецтво 11 10 5 5 50.00
17 Маркетинг 200 55 5 27 49.09
18 Міжнародна економіка 184 50 3 23 46.00
19 Теплоенергетика 71 25 10 10 40.00
20 Економічна кібернетика 159 60 8 23 38.33
21 Економіка підприємства 266 125 4 40 32.00
22 Інформатика 135 50 10 15 30.00
23 Фінанси і кредит 260 110 7 33 30.00
24 Інженерна механіка 87 55 10 15 27.27
25 Телекомунікації 133 75 15 19 25.33
26 Документознавство та інформаційна діяльність 102 30 3 7 23.33
27 Електромеханіка 87 65 10 15 23.08
28 Автомобільний транспорт 74 55 10 12 21.82
29 Будівництво 187 315 50 56 17.78
30 Облік і аудит 181 110 3 13 11.82
31 Машинобудування 46 20 0 0 0.00
Разом 4510 1896 321 756 39.87

Крім того, досить велика кількість абітурієнтів побажали навчатись за напрямами «корекційна освіта» та «фізичне виховання».

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Місце у рейтингу Спеціальність Заяви Ліцен-
зований обсяг
Держ-
замовлення
Зараховано Заповненість, %
1 Корекційна освіта 237 25 12 24 96.00
2 Фізичне виховання 129 90 15 86 95.56
3 Психологія 450 60 8 54 90.00
4 Дошкільна освіта 295 45 22 40 88.89
5 Соціальна педагогіка 227 25 11 21 84.00
6 Англійська мова і література 424 110 19 92 83.64
7 Географія 231 40 15 29 72.50
8 Журналістика 39 25 0 17 68.00
9 Хореографія 21 25 7 16 64.00
10 Біологія 176 50 25 30 60.00
11 Інформатика 144 25 15 15 60.00
12 Початкова освіта 249 90 32 52 57.78
13 Образотворче мистецтво 31 25 7 14 56.00
14 Музичне мистецтво 16 25 7 14 56.00
15 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 84 25 10 13 52.00
16 Математика 199 75 32 37 49.33
17 Технологічна освіта (вчитель технологій і креслення) 38 60 10 27 45.00
18 Українська мова і література 284 135 46 57 42.22
19 Культурологія 57 25 0 10 40.00
20 Історія 236 90 30 32 35.56
21 Хімія 112 50 15 17 34.00
22 Німецька мова і література 23 20 5 6 30.00
23 Здоров’я людини 22 50 0 13 26.00
24 Фізика 32 50 13 11 22.00
25 Професійна освіта (викладач практичного навчання) 53 60 5 13 21.67
Разом 3809 1300 361 740 56.92

Попри відсутність державного замовлення в університеті економіки і торгівлі, спеціальність «туризм» у 2015 році заповнилась на 90%. Втім, інші спеціальності цього закладу не наповнились навіть на 50%.

Полтавський університет економіки і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки
Місце у рейтингу Спеціальність Заяви Ліцен-
зований обсяг
Держ-
замовлення
Зараховано Заповненість, %
1 Туризм 274 50 0 45 90,00
2 Управління персоналом та економіка праці 160 50 0 22 44,00
3 Готельно-ресторанна справа 190 150 0 65 43,33
4 Правознавство 133 60 0 20 33,33
5 Філологія 81 60 0 20 33,33
6 Міжнародна економіка 154 85 0 24 28,24
7 Документознавство та інформаційна діяльність 64 25 0 6 24,00
8 Менеджмент 239 100 0 24 24,00
9 Біотехнологія 66 50 0 10 20,00
10 Харчові технології та інженерія 104 150 0 30 20,00
11 Фінанси і кредит 152 150 0 29 19,33
12 Економіка підприємства 152 50 0 9 18,00
13 Маркетинг 121 50 0 6 12,00
14 Товарознавство і торговельне підприємництво 126 175 0 16 9,14
15 Інформатика 58 50 0 4 8,00
16 Облік і аудит 124 100 0 6 6,00
17 Економічна кібернетика 59 50 0 3 6,00
Разом 2257 1405 0 339 24,13

Крім того, незважаючи на великий конкурс на спеціальність «педіатрія» (13 осіб на місце), остаточно туди подала документи тільки 51 людина, що складає 51% від ліцензованого обсягу.

Українська медична стоматологічна академія
Місце у рейтингу   Заяви Ліцензований обсяг Держзамовлення Зараховано Заповненість, %
1 Лікувальна справа 2177 425 221 370 87,06
2 Стоматологія 1473 325 19 243 74,77
3 Педіатрія 1223 100 40 51 51,00
Разом 4873 850 280 664 78,12

Що ж до аграрної академії, то найбільш наповненою стала спеціальність «агрономія».

Полтавська державна аграрна академія
Місце у рейтингу Спеціальність Заяви Ліцен-
зований обсяг
Держ-
замовлення
Зараховано Заповненість, %
1 Агрономія 370 125 46 105 84,00
2 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 308 110 50 74 67,27
3 Ветеринарна медицина 334 125 55 73 58,40
4 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 220 135 50 75 55,56
5 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 250 25 4 13 52,00
6 Менеджмент 250 80 4 26 32,50
7 Фінанси і кредит 224 100 1 32 32,00
8 Маркетинг 98 50 0 15 30,00
9 Економіка підприємства 216 85 1 15 17,65
10 Облік і аудит 225 150 2 12 8,00
Разом 2495 985 213 440 44,67

Якщо говорити про спеціальність «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», котра представлена у трьох з п’яти полтавських ВНЗ, то її наповнюваність склала в середньому 50% у всіх закладах.

Нагадаємо, що в цьому році полтавським ВНЗ зменшили держзамовлення на вчителів та аграріїв у зв’язку із зменшенням кількості випускників у школах.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему