Розмір тексту

Які спеціалісти потрібні Україні? — аналіз держзамовлення у полтавських ВНЗ

«Полтавщина» розробила огляд динаміки державного замовлення за останні п’ять років та виявила, люди яких професій найпотрібніші країні останнім часом

В середині липня наша редакція опублікувала матеріал про те, що полтавським ВНЗ зменшили держзамовлення на вчителів та аграріїв. В статті порівнювалася кількість бюджетних місць у вишах Полтави у 2015 та 2014 роках. Цього разу пропонуємо вам огляд динаміки державного замовлення за окремими спеціальностями та факультетами кожного з навчальних закладів протягом останніх п’яти років.

В дослідження ми не включили університет економіки і торгівлі, адже після 2010 року він повністю навчає за контрактною основою.

Також варто зазначити, що ми врахували тільки державне замовлення за рівнем бакалавра і денною формою навчання.

Якщо говорити про загальну динаміку, то держава з кожним роком зменшує замовлення за всіма напрямами. Винятком є тільки стоматологічна академія і тільки завдяки потребі країни в спеціалістах з лікувальної справи.

Незважаючи на тенденцію зменшення кількості бюджетних місць, педагогічний університет залишається лідером за замовленнями від держави. Технічний університет випередив його тільки в 2010 та 2011 роках. Певно, Україна все ще має більшу потребу у вчителях, аніж в програмістах, будівельниках та механіках.

Якщо ж розглядати окремі спеціальності, то, здебільшого, проглядається зменшення замовлення за кожною з них. В міністерстві освіти це пояснюють зменшенням кількості випускників у школах (цього року зі школи випустились діти 1998 та 1999 року народження, коли в Україні була криза).

Проте, є декілька напрямів, за якими держзамовлення збільшили. Люди цих професій останнім часом стали більш потрібніші країні. Це стосується спеціальності «Лікувальна справа» (Українська медична стоматологічна академія), «Гірництво» (Полтавський національний технічний університет) та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Полтавський національний педагогічний університет).

Цікаво, що на останній спеціальності навчають в кожному ВНЗ Полтави, окрім стоматологічної академії. Втім, держзамовлення за нею збільшили тільки педагогічному. Решті вишів замовлення на цю спеціальність скоротили в 2 рази. Більш детально динаміку замовлення за напрямами можна подивитись у таблицях.

Полтавська державна аграрна академія
Спеціальність 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Факультет агротехнологій та екології 73 65 56 63 56 49
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 0 6 8 9 7 3
Агрономія 73 59 48 54 49 46
Факультет економіки та менеджменту 27 19 18 15 7 5
Менеджмент 23 17 16 13 6 4
Маркетинг - - - - - 0
Економіка підприємства 4 2 2 2 1 1
Інженерно-технологічний факультет 85 60 43 55 55 50
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 85 60 43 55 55 50
Факультет обліку та фінансів 6 4 5 4 3 3
Фінанси і кредит 2 0 1 1 1 1
Облік і аудит 4 4 4 3 2 2
Факультет ветеринарної медицини 90 70 53 56 65 55
Ветеринарна медицина 90 70 53 56 65 55
Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва 84 68 60 55 54 50
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 84 68 60 55 54 50
Разом 365 286 235 248 240 212

-

Українська медична стоматологічна академія
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Стоматологічний факультет
Стоматологія 19 19 19 19 19 19
Медичний факультет № 2
Педіатрія 60 60 40 40 40 40
Медичний факультет № 1
Лікувальна справа 166 191 181 181 221 221
Разом 245 270 240 240 280 280

Варто зазначити, що у 2010 році Українська медична стоматологічна академія набирала за держзамовленням ще й на такі спеціальності як

  • «Ортопедична стоматологія» (5 бюджетних місць);
  • «Сестринська справа» (2 бюджетних місця);
  • «Фармація» (за контрактом).

В наступних роках таких напрямів вже немає.

Крім того, деякі спеціальності з часом розділилися на ще кілька окремих. Це, наприклад, «філологія англійської та німецької мови і літератури», яка стала двома окремими спеціальностями.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Спеціальність 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Природничий факультет 60 34 60 55 77 50
Здоров’я людини - - - - 24 0
Хімія 30 17 20 20 18 15
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 0 0 0 5 5 10
Біологія 30 17 40 30 30 25
Історичний факультет 60 35 68 50 47 33
Географія 20 12 15 15 15 10
Історія 40 23 53 35 32 23
Факультет філології та журналістики 85 62 85 80 80 60
Українська мова і література 70 50 59 47 46 40
Англійська мова і література 15 12 20 25 26 15
Німецька мова і література - 0 6 8 8 5
Журналістика 0 0 0 0 0 0
Факультет технологій та дизайну 45 26 28 30 23 15
Професійна освіта (викладач практичного навчання) 10 6 10 10 8 5
Культурологія 0 0 - 0 0 0
Технологічна освіта (вчитель технологій і креслення) 35 20 18 20 15 10
Психолого-педагогічний факультет 120 74 145 123 116 94
Корекційна освіта 0 7 15 15 15 12
Хореографія 15 7 15 10 10 7
Психологія 15 6 20 13 13 8
Початкова освіта 30 20 30 25 25 22
Дошкільна освіта 20 12 30 25 25 22
Соціальна педагогіка 15 9 15 15 13 11
Музичне мистецтво 15 7 10 10 10 7
Образотворче мистецтво 10 6 10 10 5 5
Факультет фізичного виховання 40 23 0 0 15 10
Фізичне виховання 40 23 - 0 15 10
Фізико-математичний факультет 95 66 97 95 70 60
Фізика 30 17 28 30 15 13
Математика 50 40 50 50 40 32
Інформатика 15 9 19 15 15 15
Разом 505 320 483 433 428 322

Також у всіх ВНЗ, навчають спеціалістів, у яких останні п’ять років країна взагалі не має потреби. Набір на такі спеціальності йде повністю за контрактною основою. Це, наприклад, «Журналістика», «Культурологія» та «Управління персоналом та економіка праці». Є й напрями, які з’явились як контрактні, а згодом держава почала робити замовлення за ними («Облік і аудит» в технічному університеті).

Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка
Спеціальність 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Гуманітарний факультет - - 15 13 8 9
Документознавство та інформаційна діяльність - - 10 8 5 3
Здоров’я людини - - 5 5 3 3
Філологія - - - 0 0 3
Фінансово-економічний факультет 40 25 47 37 32 19
Фінанси і кредит 15 10 15 13 15 7
Управління персоналом та економіка праці - - - 0 0 0
Міжнародна економіка 0 0 5 5 5 3
Економіка підприємства 10 7 12 7 7 4
Маркетинг 15 8 15 12 5 5
Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем 65 75 85 70 65 65
Комп’ютерна інженерія 15 20 25 25 20 20
Інформатика 20 15 15 15 10 10
Телекомунікації 15 20 25 15 15 15
Комп’ютерні науки 15 20 20 15 20 20
Факультет нафти і газу та природокористування 45 70 90 83 78 72
Теплоенергетика - - 10 15 10 10
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 20 10 10 10 10 5
Геологія - - - 3 3 0
Нафтогазова справа - 45 55 55 50 47
Гірництво - - - - 0 10
Гідротехніка (водні ресурси) 25 15 15 0 5 0
Архітектурний факультет 55 43 51 51 50 34
Архітектура 40 35 40 40 40 34
Декоративно-прикладне мистецтво 8 2 5 5 5 0
Образотворче мистецтво 7 6 6 6 5 0
Факультет менеджменту та бізнесу 30 16 26 32 28 22
Економічна кібернетика 15 8 15 15 10 8
Менеджмент 15 8 8 10 10 8
Облік і аудит 0 0 3 2 3 3
Туризм - - - 5 5 3
Будівельний факультет 195 100 100 85 67 60
Геодезія, картографія та землеустрій - - 15 15 12 10
Будівництво 195 100 85 70 55 50
Електромеханічний факультет 90 70 75 45 40 30
Автомобільний транспорт 20 20 20 15 10 10
Електромеханіка 25 20 20 15 10 10
Інженерна механіка 25 15 20 15 10 10
Машинобудування 20 15 15 0 10 0
Разом 520 399 489 416 368 311

З огляду спеціальностей можна зробити висновок, що Україні все ще потрібні ветеринари, будівельники, інженери-технологи та агрономи. Хоча, найбільшу зацікавленість у цих професіях держава виявила у 2012-2013 роках.

З приводу випадків, коли спеціальності один рік взагалі не було в переліку, то в одному з ВНЗ нам пояснили, що це ситуація, коли спеціальність акредитується. Коли за напрямом йде акредитація, в цей рік державного замовлення за ним немає. Це стосується замовлення у 2012 році за напрямами «Культурологія» та «Фізичне виховання» у Полтавському національному педагогічному університеті.

Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему