Розмір тексту

У Щербанівській ОТГ відбувся обласний науково-практичний семінар

Освiтяни Полтaвської областi у Розсошенськiй гiмназiї Освiтяни Полтaвської областi у Розсошенськiй гiмназiї

13 травня на базі Розсошенської гімназії провели науково-практичний семінар. Освітяни зібралися, щоб обговорити «Ефективну школу: інноваційні технології і методики викладання навчальних предметів у Новій українській школі».

Мета семінару — сформувати в освітньому просторі Полтавської області мережу закладів освіти з упровадження моделі сучасної ефективної школи на засадах взаємодії теорії філософії освіти й освітньої практики.

Участь у семінарі взяли освітяни Полтавської області, працівники Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, керівництво Щербанівської ОТГ. 

Після екскурсії стінами гімназії приступили до обговорення нагальних питань. Начальник відділу освіти Щербанівської сільської ради Інна Важеніна розповіла про стратегію ОТГ — реалії і перспективи розвитку освіти у світлі концепції Нової української школи.

Виступ Iнни Важенiної Виступ Iнни Важенiної

Учасники семiнару обговорють освiтнiй процес Учасники семiнару обговорють освiтнiй процес

— Освітянську громаду Щербанівської сільської ради об’єднують спільні цілі й завдання. Бажання зберегти досвід попередніх поколінь та впроваджувати передові технології. Розвивати особистість кожної дитини, її здібності та обдарування. Формувати нові світоглядні засади сучасного навчально-виховного процесу та якісного освітнього простору, — говорить Інна Важеніна.

У нинішньому навчальноу році розпочалася практична реалізація Концепції Нової української школи. Громада спроектувала перспективи розвитку освіти у світлі концепції НУШ. 

— Ми спільно з громадою реформуємо заклад освіти відповідно до вимог НУШ з метою рівного доступу та можливостей для кожної дитини. Розвитку їхнього потенціалу, формування лідерських якостей та культури здоров’я. Стосунків співпраці та взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, — наголошує директор Розсошенської гімназії Євген Яловець.

За словами директора гімназії, з метою підвищення якості надання освітніх послуг педагогічний колектив впроваджує елементи інноваційних технологій. Це технології особистісно зорієнтованого та кооперативного навчання. Інтерактивних проектних технологій. Критичного мислення, групової навчальної діяльності, ІКТ, продуктивного навчання. 

Учнi Розсошенської гiмназiї Учнi Розсошенської гiмназiї

Під час семінару учасники прослухали виступи педагогів Розсошенської гімназії та представників ПОІППО ім. М. В.Остроградського. Поділилися своїми рекомендаціями та думками щодо зміни освітнього процесу в Щербанівській ОТГ. За словами Інни Важеніної, громада розуміє, що нинішня ситуація в реформуванні освіти є шансом на вдосконалення інструментів здійснення політики у цій сфері. З рештою, такі часи породжують нестандартні рішення.

Мета Щербанівської ОТГ — продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку освіти громади, закласти фундаментальні підвалини на освітянській царині, які вже не зможуть проігнорувати наступні покоління.

Прес-служба Щербанівської ОТГ

Партнерський проект

Полтавщина:

Запропонувати тему