Розмір тексту

«Полтавіка» — перша в Україні регіональна енциклопедія

«Полтавіка» — перша в Україні регіональна енциклопедія
«Полтавіка» — перша в Україні регіональна енциклопедія

Започаткований науково-видавничий проект «Полтавіка. Полтавська Енциклопедія» — це універсальний довідник з найрізноманітніших галузей науки, техніки, культури, найповніше зведення найважливіших надбань полтавського краю за всі роки існування, найістотніших і різнопланових знань про Полтавщину, розкритих у динаміці від найдавніших часів до сьогодення. Це фактично перша спроба впорядкувати й інтегрувати знання про рідний край в український, європейський і світовий цивілізаційний контексти.

Автором ідеї та керівником проекту є Олександр Білоусько — директор Центру дослідження історії Полтавщини, член Національної спілки краєзнавців України, Заслужений учитель України, лауреат Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського в номінації «Освіта» та премії імені Д. Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

Ідея видання підтримана обласною державною адміністрацією та обласною радою. Виробничі витрати на підготовку і видання одного тому та його наклад визначаються Комплексною програмою комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області, затвердженій сесією обласної ради, томи виходять згідно із Планом випуску соціально значущих видань.

Створенню цієї унікальної праці передувала тривала пошукова робота кількох поколінь краєзнавців. Вчені-енциклопедисти полтавської школи С. Венгеров, І. Павловський, В. Василенко, І. Бутич, В. Жук, П. Ротач, В. Ханко, О. Пошивайло зібрали великий фактичний матеріал про письменників, митців, майстрів народної творчості, громадських, державних, церковних діячів, про пам’ятники історії, культури, природи.

Передбачається підготувати й видати 12 тематичних томів: «Природа», «Населення», «Суспільство», «Історія», «Господарство», «Освіта і наука», «Мова і література», «Архітектура», «Образотворче і декоративне мистецтво», «Охорона здоров’я», «Військова справа», «Релігія і церква». Всі томи готуються одночасно, а видаватимуться залежно від фінансування. При цьому щороку визначається том-лідер, навколо якого концентруються зусилля.

Олександр Білоусько Олександр Білоусько

Приблизні параметри кожного тому: формат 700×90/8, папір та друк офсетний.

Підготовку кожного тому здійснює редакційна колегія та автори-упорядники. Відповідно підбирається штат співробітників, планується науково-дослідна, науково-організаційна й науково-допоміжна робота. Передбачено синтезувати інформацію в трьох блоках: 1) теоретичному (основному); 2) довідковому; 3) ілюстративному, поєднавши й урізноманітнивши її в різних блоках. Це уможливить процес раціонального дослідження, внесення змін і доповнень, зробить видання універсальним інформаційним збірником, який протягом тривалого часу (100 і більше років) можна буде використовувати в рамках масової та індивідуальної освіти і самоосвіти.

Проект спрямовано на вирішення проблеми закритості місцевої інформації, що заважає демократизації суспільства та його інтеграції в європейський цивілізаційний і культурний простір, загрожує появою цинічних й уразливих поколінь, які можуть стати жертвами екстремістських ідей. Намагання вирішити цю проблему досі не виходили за вузькі історичні та краєзнавчі рамки, не узгоджені з моделями розвитку сучасних розвинених спільнот.

Авторський колектив ставить за мету забезпечити інформаційну насиченість та об’єктивність матеріалів, запропонувати різні точки зору і погляди на проблемні питання, дозволити користувачам скласти власне уявлення про ключові моменти розвитку краю впродовж тривалого історичного періоду.

Проект планується завершити до 2020 року. Олександр Білоусько, презентуючи перший том видання, зазначив, що «...це подія надзвичайного культурного значення. Адже спільнота, яка може видрукувати енциклопедію, тим самим засвідчує високий рівень інтелектуального розвитку».

Втілення проекту поряд із підвищенням потенційних можливостей вивчення Полтавського краю сприятиме вихованню національної державної гідності у всіх людей, які живуть на Полтавщині і люблять свою землю, зробить внесок у будівництво демократичного й толерантного суспільства.

Спільна праця над проектом активізує полтавську громаду й полтавські земляцтва за межами краю, сприятиме налагодженню постійних і плідних зв’язків між земляками-полтавцями в усьому світі.

}

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему