Розмір тексту

Людина має право не хворіти

За даними проведених досліджень, стан здоров’я людини лише на 10 відсотків залежить від медицини, 20 — закладено від спадковості, 20 — від навколишнього середовища (екологія), а 50 — залежить від нас самих, від нашого способу життя

І дуже часто практично здорові люди нераціонально витрачають цей дар, пасивно сприймають стан свого здоров’я, не докладаючи зусиль по його підтримці. А це — ведення здорового способу життя та утримання від зловживання алкоголем, тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин, упорядкування свого статевого життя тощо.

Довідково

Профілактичні медичні огляди — це комплекс заходів, що полягають у спостереженні за здоров’ям населення, активному виявленні захворювань на ранніх стадіях, нагляді за певними групами хворих з метою забезпечення їх життєдіяльності та працездатності, проведення відповідних лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і соціальних заходів.

Диспансеризація — це спостереження за хворими і людьми, які мають фактори ризику виникнення захворювань.

Профілактичні заходи, насамперед, спрямовані на боротьбу з найбільш розповсюдженими та небезпечними факторами ризику виникнення захворювань, насамперед, серцево-судинних, онкологічних, хвороб ендокринної системи, органів дихання тощо.

Основною метою диспансеризації населення є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та зміцнення здоров’я, попередження розвитку захворювань; зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності; збільшення активного довголіття.

Диспансеризація включає щорічний профілактичний медичний огляд певних категорій населення з проведенням визначеного обсягу лабораторних та інструментальних обстежень. За їх результатами додатково обстежуються особи, які цього потребують. Це дозволяє своєчасно виявити осіб з факторами ризику, що спричиняють виникнення та розвиток захворювань. А це, в свою чергу, допомагає лікарям розробити та провести комплекс необхідних медичних і соціальних заходів, динамічне спостереження за станом здоров’я населення.

5 груп людей із різним станом здоров’я

За результатами диспансеризації, додаткового обстеження та консультацій населення розподіляється на групи:

  • здорові (Д I) — особи, які не пред’являють жодних скарг, в анамнезі та огляді яких не виявлено хронічних захворювань або порушень функції окремих органів та тканин. Серед них виділяють категорію осіб, які потребують спостереження (виявлені незначні відхилення від визначених меж норми у величинах артеріального тиску та інших фізіологічних характеристик, які не впливають на функціональну діяльність організму);
  • практично здорові (Д II) — особи, які мають в анамнезі гостре або хронічне захворювання, але не мають загострень протягом декілька років;
  • хворі, які потребують лікування (Д III) — особи з компенсованим перебігом захворювання, рідкими загостреннями, нетривалою втратою працездатності;
  • особи з субкомпенсованим перебігом захворювання, частою та тривалою втратою працездатності;
  • особи з декомпенсованим перебігом захворювання, стійкими патологічними порушеннями, що призводять до втрати працездатності.

У кожній групі враховуються особи з факторами ризику виникнення захворювань (виробничого, побутового, генетичного характеру).

Система роботи всіх лікувально-профілактичних закладів спрямована на запобігання захворюванням, своєчасне їх виявляння й лікування хворих, особливо на ранніх стадіях. Серед цих заходів найважливіше місце посідає проведення диспансеризації населення, що передбачає постійне підвищення рівня, якості та удосконалення технічного забезпечення щорічних медичних оглядів і диспансерного спостереження за станом здоров’я населення з проведенням необхідного обсягу обстежень; забезпечення обліку проведених обстежень та оздоровчих заходів на кожного пацієнта.

Подальший розвиток та удосконалення профілактичного напрямку галузі охорони здоров’я, який спрямований на попередження захворювань, охорону та зміцнення здоров’я населення області, в значній мірі залежить від успішності проведення диспансеризації населення.

Даний метод передбачає систематичний нагляд за станом здоров’я певних контингентів населення, вивчення і оздоровлення умов праці та побуту, своєчасне проведення лікувально-профілактичних заходів, запобігання ускладненням і появі інвалідності, збереження та зміцнення здоров’я і фізичного розвитку населення.

Медичні огляди

Обов’язковим медичним оглядам підлягають діти віком до 14 років; підлітки та допризовники; учні професійно-технічних училищ, технікумів, студенти вищих навчальних закладів; працівники дитячих закладів, комунальних і харчових об’єктів; усі жінки, старші 30 років; працюючі у шкідливих умовах виробництва; учасники та інваліди війни, репресовані, інваліди праці; учасники ліквідації аварії на ЧАЕС; медичні працівники. Метою таких оглядів є збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення правильного фізичного і психічного розвитку, створення нормальних умов праці і побуту, своєчасне виявлення захворювань, запобігання розвитку і прогресуванню хвороб, збереження працездатності.

Медичні огляди з метою своєчасного виявлення злоякісних новоутворень бажано проходити усім жінкам і чоловікам віком 35 років і старше; особам, старше 60 років (група підвищеного ризику); особам, родичі яких хворіли на злоякісні новоутворення. Крім них, до цієї групи включають осіб, які зловживають алкоголем і тютюном, хворих на цукровий діабет, осіб з надмірною масою тіла і тих, що часто хворіють на недуги бронхів і легень. До цієї групи належать також незаміжні та жінки, які пізно вийшли заміж (після 30 років), не годували дитину груддю, в яких є порушення менструального циклу, травми молочних залоз, часто бувають запалення статевих органів. До цієї групи зараховують також осіб з передраковим станом.

З метою своєчасного виявлення туберкульозу профілактичним медичним оглядам підлягає практично все населення. Особлива увага приділяється так званій групі підвищеного ризику. До неї належать хворі на хронічні неспецифічні захворювання або залишкові специфічні зміни легень, силікоз; виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки; цукровий діабет; особи, в яких спостерігаються часті застудні захворювання дихальних шляхів; особи, віком старше 50 років і ті, хто два роки чи більше не проходив флюорографічного обстеження; особи, які зловживають алкоголем та мають тютюнову чи наркотичну залежність.

Диспансеризація включає огляди населення кожного року, проведення необхідних лабораторно-діагностичних і функціональних обстежень, лікувально-оздоровчих заходів та диспансерне спостереження за хворими і пацієнтами, які мають фактори ризику.

При проведенні персоніфікованого обліку населення, яке підлягає диспансеризації, здійснюється розподіл контингентів по групах: діти першого та другого року життя; діти дошкільного віку від 3 до 6-7 років (в організованих колективах) та діти, які не відвідують дошкільні заклади; школярі віком до 15 років; підлітки 15-17 років; дорослі.

При нездоров’ї — до лікаря

Сучасні форми і методи організації та проведення диспансеризації населення дозволяють вивчати реальний стан здоров’я громадян області та аналізувати його динаміку, вживати заходів, спрямованих на формування, збереження та зміцнення їх здоров’я, попередження розвитку захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

Населення повинно пам’ятати, що результат лікування того чи іншого захворювання залежить від своєчасного звернення за медичною допомогою до фахівців і адекватного лікування.

Хоча існує багато прикладів, коли при виникненні серйозних захворювань люди звертаються за допомогою до так званих «народних цілителів». Дорогоцінний час для результативного лікування втрачається, а хвороба задавнюється. Професійну і кваліфіковану медичну допомогу може надати тільки лікар.

Пріоритет проведення диспансеризації та акцент на профілактику захворювань допоможуть досягти значно вищих результатів у медичному обслуговуванні населення області, тим самим забезпечивши поліпшення показників громадського здоров’я та демографічної ситуації.

Прес-центр ГУОЗ ОДА

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему