Розмір тексту

«Граціозним» школярам зробили подарунок

«Граціозним» школярам зробили подарунок «Граціозним» школярам зробили подарунок | Фото: Олександр Міщенко

Талановитим дітям подарили обладнаний танцювальний клас

Естетичному вихованню уч­нів в Оріхівській ЗОШ, що на Лубенщині, при­діляють неабияку увагу. Саме тому з 2003 року тут діє тан­цювальний колектив «Гра­ція», який з 2008 року носить найвище для дитячих аматор­ських колек­тивів звання зраз­кового. А ще честь школи за­хищають команда КВК «Ро­ман­тика», самодіяльний теа­траль­ний колектив, які постійно здобувають призові місця на різних конкурсах. Не відстають учні школи і в навчанні. Багато з них є переможцями та призе­рами учнів­ських олімпіад з ба­зових дисциплін. Про все це розказала директор Оріхівської ЗОШ Лілія Шостак на урочистостях, присвячених відкриттю у навчальному закладі хоре­огра­­фічного класу.

DSC02047.jpgтан­цювальний колектив «Гра­ція»

Голова РДА Віктор Алєк­сє­єнко, вручаючи зразковому танцю­валь­ному колективу «Гра­ція» гра­моту обласного центру есте­тичної творчості, наголосив на тому, що завдання нової влади — є розвиток населених пунктів рай­ону. І відкриття танц­класу у шко­лі разом з відкриттям у цьому році низки дошкільних нав­чальних закладів у населених пунктах району є конкретними спра­­вами. Адже діти скрізь од­наково талановиті. Потрібно ли­ше створити умови для їх все­бічного розвитку. Водночас Вік­тор Мико­лайович подякував ке­рівникам Оріхівського цегель­ного заводу, СФГ «Криниця», ПП «Шанс», бать­кам, усім, хто долучився до цієї благородної справи і подарував для школи широкоекранний кольоровий те­левізор. Він також передав ві­тан­ня від голови Київської міської адміністрації Олександра Попова. До привітань приєд­налися голова районної ради Олексій Дядечко, сільський голова Оріхівської сіль­ської ради Олександр Розумій, який вручив від себе подарунок — му­зичну апаратуру, начальник відділу освіти РДА Юлія Білокінь.

Талановитим дітям подарили обладнаний тьанцювальний клас

Про те, що відкриття класу для занять хореографією неа­би­яка подія, свідчила яскрава концертна програма, підготовлена вчителями та уч­ня­ми школи. Центральною фі­гурою в ній був Святий Ми­ко­лай, який приніс у пода­рунок сим­волічний ключ від тан­цю­вального класу і вручив його ди­­ректору навчального закладу Лілії Шостак. Радували своїми виступами учасники різ­них ві­кових груп ЗКТ «Гра­ція», ко­манди КВК «Роман­тика», юні со­лістки Анжела та Олек­сандра Ше­вельови, вчи­телька музики Катерина Насонова.

Кульмінацією свята стало перерізання червоної стрічки го­ловою РДА Віктором Алєксєєнком та головою районної ради Олексієм Дядечком.

Олександр МІЩЕНКО для «Полтавщини»

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему