Розмір тексту

Полтавська міськрада внесла більш демократичні зміни до Положення про постійні депутатські комісії

Засідання депутатської комісії з питань місцевого самоврядування Засідання депутатської комісії з питань місцевого самоврядування

На завершення 2-ї сесії Полтавської міськради депутати проголосували за Положення про постійні депутатські комісії ради восьмого скликання.

Попередній текст Положення, який існував з 20 січня 2016 року, можна переглянути тут.

Новий текст Положень налічує більше статей і доповнень до вже існуючих — повний текст.

Зупинимось на цих змінах, які можна назвати більш демократичними.

У 9-й статті передбачена за технічної можливості пряма трансляція засідання, яка на електронному носії зберігається протягом 3 років у секретаря комісії, а також копія у раді. Відеоархів викладається на сайт ради після завершення засідання комісії.

У 16-й статті передбачено наступне право депутата:

«Апарат міської ради повинен забезпечити на вимогу депутата міської ради, який не є членом постійної комісії наступну інформацію: порядок денний засідання комісії, проекти рішень та додатки, в друкованому або електронному вигляді. Не пізніше як за добу до визначеної дати проведення засідання комісії.»

Стаття 19-та про незгоду із протоколом засідання:

«Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії із перевіркою відеозапису засідання.»

Стаття 25-та про право на виступи:

«Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, організацій, заявникам, тощо) за їх проханням в черговості надходження прохань про виступ. Депутати ради мають право на висловлення репліки у випадку згадування імені чи прізвища депутата.»

Стаття 34-та розписує звітність комісії

Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. До звіту повинна бути включена інформація:

  • кількість засідань постійної комісії;
  • кількість розглянутих комісією питань;
  • кількість комісією внесених проектів рішень;
  • кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;
  • кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;
  • відвідування засідань комісії її членами.

Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії.

Серед іншого під час звітування радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи до їх усунення. Результати обговорення усіх цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані на сайті ради.

Стаття 39-та розширює склад комісії:

«Кількісний склад постійної комісії повинен складати не менше трьох і не більше тринадцяти депутатів Ради (стара редакція — склад постійної комісії повинен складати не менше трьох і» не більше восьми депутатів ради).

Стаття 41 про припинення повноважень:

«Рішення про припинення повноважень голови постійної комісії може бути прийнято радою у будь-який час. Вмотивовані пропозиції про припинення повноважень голови постійної комісії ради вносяться:

  • За рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
  • За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості Ради;
  • За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)) .

У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року, така постійна комісія підлягає ліквідації, а члени комісії обираються до складу інших комісій (існуючих чи новоутвореної). Така ж процедура застосовується до постійних комісій, щодо яких буде встановлено у судовому порядку порушення принципів відкритості, прозорості та підзвітності, що визначені регламентом ради та цим положенням. Ліквідація постійної комісії здійснюється на найближчому пленарному засіданні ради, яке слідує після виявлення обставин (або після набрання судовим рішення законної сили), що є причинами її ліквідації або під час заслуховування звіту постійної комісії.»

Також депутати на 2-й сесії продублювали аналогічні рішення 2016 року (з незначними змінами) про регламент ради, про помічника-консультанта депутата та про погоджувальну раду (з головами фракцій).

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

}

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему