Розмір тексту

Податківці — віруючим: релігія не звільняє від сплати податків

Державна податкова адміністрація у Полтавській області Державна податкова адміністрація у Полтавській області | Фото: Віктор Ткаченко

Податківці Полтавщини через наше видання роз’яснюють віруючим громадянам їхні права щодо сплати податків та обов’язкових платежів без ідентифікаційного номера

Конституцією України передбачено, що кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки, збори (обов’язкові платежі) в порядку і розмірах, установлених законами.

Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів, створено Державний реєстр фізичних осіб — платників податків.

Для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов’язкових платежів.

Спільним наказом ДПА України та МВС України від 19.10.04 року № 602/1226 «Про затвердження порядку внесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів», зареєстрованим у Мін’юсті України 20.10.04 року за № 1345/9944, визначено процедуру внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової служби.

У такому випадку відповідно до статті 5 Закону України від 22.12.94 року № 320/94-ВР «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів» до Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи. Зазначені громадяни обліковуються як платники податків та інших обов’язкових платежів за серією та номером паспорта, а не за ідентифікаційним номером.

Громадяни, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, подають до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання заяву за формою № В1.

Громадяни, які мають намір відмовитися від раніше присвоєного ідентифікаційного номера, подають до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання заяву за формою № В2.

До заяви необхідно надати відповідний комплект документів, а саме:

  • свідоцтво про народження,
  • паспорт громадянина України,
  • свідоцтво про шлюб (за наявності),
  • свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності),
  • свідоцтво про зміну імені (за наявності),
  • копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

Орган державної податкової служби у термін до 30 календарних днів з дня прийняття заяви надає громадянину довідку за формою № В3 або відмовляє в наданні такої довідки із зазначенням причини відмови.

Із цієї довідкою громадянин звертається до органу внутрішніх справ за місцем реєстрації щодо внесення відмітки до паспорта.

Що робити, якщо людина через свої релігійні або інші переконання офіційно відмовилась від ідентифікаційного номера, а згодом забажала його отримати? Їй необхідно подати до органу державної податкової служби за своїм місцем реєстрації паспорт громадянина України та заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку до паспорта — з метою повторного отримання ідентифікаційного номера.

Після скасування (анулювання) відмітки в головному посвідченні особи громадянин проходить встановлену процедуру реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Про це видається картка фізичної особи — платника податків з ідентифікаційним номером.

Детальну інформацію з питань обліку фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів можна отримати на веб-сайті ДПА України та ДПА у Полтавській області. До ваших послуг також Інформаційно-довідковий департамент ДПА України, куди можна додзвонитися за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Надсилайте свої запитання також через мережу Інтернет на e-mail: [email protected].

Управління масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Полтавській області

Останні новини

}

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему