Розмір тексту

Удосконалення освітньо-наукового процесу у динаміці

Робота над вдосконаленням освітньо-наукового процесу є динамічним процесом, що потребує злагодженої роботи та творчого підходу адміністративних підрозділів, викладачів та здобувачів освіти ПДМУ.

11 квітня 2024 року відбулося розширене засідання проєктних, авторських груп із розроблення і впровадження освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та груп забезпечення освітнього процесу. До роботи долучилися гаранти освітньо-професійних програм університету, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, фахівець навчально-методичного відділу із забезпечення якості вищої освіти, здобувачі ступеня доктора філософії та випускники освітньо-наукових програм

Предметом обговорення на засіданні стало оновлення освітньо-наукових програм за спеціальностями: 222 – Медицина, 221 – Стоматологія, 228 – Педіатрія, 229 – Громадське здоров’я, 091 – Біологія та біохімія. Проєктна група на чолі з гарантом ОНП за спеціальністю 222 – Медицина Ігорем Кайдашевим презентувала загалу проєкт відповідної освітньо-наукової програми. Проєкт програми підготовлений із врахуванням чинного законодавства, досвіду гарантів ОНП та ОПП, рекомендацій членів груп забезпечення освітнього процесу, він передбачає включення до навчальних планів нових освітніх компонент та модулів. За ініціативи співробітників кафедри психіатрії, наркології та медичної психології однією з цих компонент є дисципліна, предметом якої стане посттравматичний стресовий розлад.

Наступне засідання буде присвячене обговоренню змістового наповнення та навчально-методичного забезпечення викладання освітніх компонент за оновленими програмами.

Прес-служба Полтавського державного медичного університету

www.pdmu.edu.ua

Партнерський проект
Полтавський державний медичний університет

Керівник Медіа-проєкту – проректор  закладу вищої освіти  з науково-педагогічної та виховної роботи  «Полтавський державний медичний університет» Валерій Похилько

53

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему