Розмір тексту

Як полтавським випускникам розрахувати середній бал атестату

Цьогоріч під час конкурсного відбору до закладів вищої освіти України враховуватимуть середній бал документа чи додатку до нього про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

При вступі до закладів вищої освіти абітурієнтам потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата. При цьому середній бал атестата не вноситься в додаток до нього.

Правильність обчислення середнього бала перевіряють приймальні комісії ЗВО. Порядок розрахунку середнього бала атестата визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі.

Відповідно до порядку, середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. 

Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, обов’язково перевірте, чи за правильною методикою він розрахований. Якщо ні, розрахувати його потрібно самостійно й вказувати під час подання заяви. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом — дійсний.

Під час подання заяв в електронному вигляді вступники зазначають середній бал в особистому кабінеті. Якщо виявите помилку в розрахунку, самостійно виправити її можна до подання першої заяви.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за відповідною таблицею, що в додатку № 5 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

Приклад. Кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7.

Для випускників минулих років, у яких оцінки виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» — це «9», «5» — «12». Якщо з об’єктивних причин немає додатка до атестат, його середній бал в 12-бальній шкалі дорівнює «2», у 200-бальній шкалі відповідає мінімальному можливому значенню.

ПОІППО за матеріалами Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА

Партнерський проект
Твоя влада

Редактори проекту:
Вікторія Тимошенко та Денис Старостін

2034

Полтавщина:

Запропонувати тему