Розмір тексту

Куди вступати: про державні заклади вищої освіти на Полтавщині

Вибір університету — це головне питання в кожного абітурієнта. Розповідаємо про заклади вищої освіти на Полтавщині у фактах.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Заснований у 1920-му році. Навчальний процес забезпечують 400 викладачів, у тому числі 51 доктор наук, професор та 185 кандидатів наук, асистентів, доцентів. Серед них 13 академіків, 7 членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, 16 володарів державних звань, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 15 призерів Премії Президента України та Кабінету міністрів України для молодих учених. Сайт: www.kdu.edu.ua.

Перелік факультетів та інститутів:

 • інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
 • навчально-науковий інститут механіки і транспорту
 • факультет електроніки та комп’ютерної інженерії
 • факультет економіки і управління
 • факультет права, гуманітарних і соціальних наук
 • факультет природничих наук

Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка

Заснований 1 липня 1914 року. Має найбільше книгосховище в Полтавській області — близько 543 тис. томів. Навчально-виховний процес забезпечують 500 викладачів, серед них 35 докторів наук, професорів та 235 кандидатів наук, доцентів. З-поміж професорсько-викладацького складу — 1 член-кореспондент АПН України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужені працівники освіти України, 1 заслужений майстер народної творчості України, 3 заслужених працівники культури України, 1 заслужений артист України, 1 заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 46 осіб нагороджено знаком «Відмінник освіти України», 6 майстрів спорту. Наявна військова кафедра. Сайт: www.pnpu.edu.ua.

Перелік факультетів:

 • історичний 
 • природничий 
 • психолого-педагогічний 
 • технологій та дизайну 
 • фізико-математичний 
 • фізичного виховання 
 • філології та журналістики 

Українська медична стоматологічна академія

Заснована у 1921 році. Науковий потенціал: докторів наук — 92, кандидатів наук — 408; осіб, які мають учене звання професора — 82, учене звання доцента — 226. З-поміж науково-педагогічних працівників — 6 лауреатів Державної премії, 10 заслужених лікарів України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я України, 1 заслужений раціоналізатор України, 2 заслужених працівника освіти України. Наявна військова кафедра. Сайт: www.umsa.edu.ua

Перелік факультетів:

 • медичний факультет № 1
 • медичний факультет № 2
 • стоматологічний факультет
 • іноземних студентів
 • післядипломного навчання

Полтавська державна аграрна академія

Заснована у вересні — жовтні 1920 року. Навчальний процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький склад (450 осіб), у тому числі: 36 докторів наук, професорів, 243 кандидати наук, доценти. В академії працює 4 академіки, один член-кореспондент і 14 заслужених працівників освіти, сільського господарства та інших галузей. Організовано редакційно-видавничий центр «Terra». Сайт: www.pdaa.com.ua.

Перелік факультетів:

 • агротехнологій та екології
 • ветеринарної медицини
 • факультет економіки і менеджменту
 • інженерно-технологічний
 • обліку та фінансів
 • технології виробництва і переробки продукції тваринництва
 • підготовчий факультет для іноземних громадян

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Заснований 12 грудня 1818 року. Навчально-лабораторна база складає 55 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій з сучасним обладнанням. Наявна військова кафедра. Сайт: www.pntu.edu.ua.

Перелік факультетів:

 • гуманітарний факультет
 • навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту
 • навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки
 • навчально-науковий інститут нафти і газу
 • навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Полтавський юридичний факультет створили в 2002 році задля забезпечення юридичними кадрами Полтавського та суміжних регіонів. 2010-го факультет реорганізували в Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Полтавський юридичний інститут — відокремлений структурний підрозділ. Там готують фахівців для органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів, господарських організацій та інших сфер юридичної практики за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Ліцензований обсяг прийому студентів: за денною формою навчання — 225 осіб, за заочною — 150 осіб.

Викладання здійснюють 4 кафедри: 

 • кафедра теоретико-правових дисциплін
 • кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
 • кафедра цивільного, господарського і фінансового права
 • кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

На кафедрах працює 45 викладачів, із них — 6 докторів наук, у тому числі 3 доктори юридичних наук та 4 професори, 22 кандидати наук, з яких 20 — кандидати юридичних наук. Сайт: pli.nlu.edu.ua.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Становлення закладу дало початок розвитку вищої освіти на Луганщині. Саме з відкриття 1 березня 1921 року першого на Донбасі вищого навчального закладу (Донецьких вищих педагогічних губернських курсів) починається історія вищої школи в регіоні. Свою теперішню назву заклад отримав 2008-го.

Через події на сході країни в 2015 році майже весь викладацький склад та студентство факультету іноземних мов та Інституту культури і мистецтв переїхали до Полтави. «Оселилися» вони на базі Полтавського університету економіки та торгівлі. 

Директорат Інституту культури і мистецтв знаходиться на вул. Коваля, 3 (навчальний корпус ПУЕТ), ауд. 400.

Деканат факультету іноземних мов — на вул. Коваля, 5 (гуртожиток ПУЕТ), ауд. 9

Решта структурних підрозділів ЗВО знаходяться у місті Старобільськ Луганської області. Сайт: luguniv.edu.ua.

Полтавські університети нічим не гірші за подібні в Україні. І спектр спеціальностей у нас дуже широкий. Тому їхати в іншу область за вищою освітою не потрібно. Хіба що ви мрієте бути моряком або бажаєте освоїти іншу професію, якій у нашому регіоні не готують. На цьому наголосив в. о. голови Полтавської ОДА Роман Товстий:

Роман Товстий Роман Товстий

— Першу освіту я здобув у нас на Полтавщині. Навчався у Полтавському педагогічному. І жодного разу про це не пошкодував. А з реформами, які впроваджує Міністерство освіти і науки, переконаний, якість вищої освіти тільки зростатиме. На Полтавщині й далі готуватимемо висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які залишатимуться і навчатися, і працювати в нашій області.

ПОІППО за матеріалами Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА

Партнерський проект
Твоя влада

Редактори проекту:
Вікторія Тимошенко та Денис Старостін

2034

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему