Розмір тексту

Якщо ви вирішили народжувати вдома

Якщо ви вирішили народжувати вдома Якщо ви вирішили народжувати вдома | Фото: sevnews.info

Про проблеми реєстрації малюків, народжених вдома «Полтавщина» писала раніше. Наводимо список вимог законодавства для батьків, які зіткнулися з такою проблемою

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», який набув чинності 27.07.2010 року. Питання державної реєстрації регулюються також Сімейним кодексом, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000р. № 52/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 24 грудня 2010 р. № 3307/5).

Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до статті 144 СК батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану: відповідному відділі районного, міського, міськрайонного управління юстиції, виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради.

Згідно з чинним законодавством, державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

Державна реєстрація народження дитини провадиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків, а в разі неможливості зареєструвати народження за заявою батьків, державна реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.

Одночасно із заявою про реєстрацію народження подаються:

  • паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);
  • паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження поводиться не батьками, а іншою особою;
  • документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини: свідоцтво про шлюб; спільна заява батька та матері дитини про визнання батьківства ( у разі, якщо вони не перебувають у шлюбі між собою); заява матері ( якщо мати не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків).

Підставою, що підтверджує факт народження дитини, при проведенні державної реєстрації, є документи встановленої форми, зразок яких затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006

  • медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;
  • медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о), які подаються для реєстрації народження дитини, яка досягла 1 року і більше;
  • акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга, тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

Така ж довідка необхідна для проведення реєстрації у разі народження дитини вдома чи іншому місці без надання медичної допомоги.

При відсутності вказаних документів, які підтверджують факт народження дитини, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

Справи про встановлення факту народження особи в певний час, у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану, суд розглядає в порядку окремого провадження, що передбачено статтею 256 Цивільного процесуального кодексу України.

Чинне законодавство з питання державної реєстрації народження сприяє офіційному засвідченню даного факту, правильному визначенню походження дитини, упередженню можливого шахрайства, торгівлі дітьми та їх викрадення.

Тетяна КОЛОТІЛОВА, начальник Головного управління юстиції у Полтавській області

Матеріали по темі:

Теги: діти

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему