Розмір тексту

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка — лідер європейської педагогічної освіти в Україні

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Глибинні трансформації відбуваються у всіх сферах життя, але на сьогодні є суспільний консенсус, що майбутнє залежить від освіти. До усвідомлення цієї тези прийшли найбільш успішні європейські країни, цю думку сповідуємо і ми. Саме якісна освіта дозволяє людині конкурувати, адекватно сприймати зміни, швидко адаптуватися у нових системах.

Сучасні потужні університети багато працюють над формуванням і підтримкою репутації, а також дбають про свою ідентичність, конкурентність і академічний етос.

Власне, ці принципи є ключовими і засадничо формуючими для Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наш заклад уже понад століття проводить потужну науково-освітню роботу, готує здобувачів освіти до дорослого життя, навчає мислити і приймати релевантні рішення. Очевидно, що університет постійно перебуває у стані наукового пошуку, добору методологій і прагне до змін. Правильність обраного шляху засвідчує той факт, що за період від другого десятиліття ХХ ст. до третього десятиліття ХХІ ст. він виплекав десятки тисяч студентів, котрі стали чудовими професіоналами, досягли вершин в обраній справі. Нині ПНПУ, спираючись на потужне минуле, упевнено виформовує пріоритетні напрямки своєї діяльності. Найвагоміший з-поміж них — відповідальність перед випускниками, їхніми родинами, суспільством, академічною спільнотою за якість підготовки. Справді високий освітній рівень забезпечує фаховий професорсько-викладацький склад. Викладачі університету постійно зацікавлені у власному розвиткові та відповідності своїх знань й умінь вимогам сьогодення. Науково-педагогічні працівники беруть участь у грантових програмах, проходять стажування у провідних університетах за кордоном, використовують міждисциплінарний характер своїх досліджень і можливості цифрового світу для роботи у потужних європейських наукових і освітніх командах. Разом з тим науковцям Полтавського педагогічного вдалося сформувати потужні наукові школи, важливі і цікаві не лише «для домашнього вжитку». Це засвідчує той факт, що наших викладачів запрошують як гостьових лекторів чи запрошених професорів провідні кафедри університетів Польщі, Чехії, Японії, Ізраїлю, Великої Британії та ін. Викладачі Полтавського педагогічного мають високі особистісні, соціальні й професійні досягнення; спроможні підготувати фахівців, які критично мислитимуть, успішно працюватимуть, захищатимуть свою країну, наближаючи Перемогу, і, незалежно від спеціальності, успішно працюватимуть задля відбудови, швидкого розвитку і безпеки.

ПНПУ імені В. Г. Короленка здійснює набір абітурієнтів відповідно до принципів європейського університету: прозорість, відкритість, доступність і публічність. У ЗВО реалізується 102 освітні програми, які орієнтовані на здобувача вищої освіти, створюють умови для формування індивідуальних траєкторій навчання, дають можливість вибору, мають міждисциплінарний характер, спрямовані на розширення можливостей здобувачів щодо працевлаштування і подальшого навчання із вищим рівнем автономності. Таке значне число освітніх програм в Університеті — запорука того, що абітурієнт обов’язково знайде спеціальність, яка задовольнить його інтереси та здібності. А також вибудувати потужну спільноту, розвиватися і підсилювати інших. Здобувач може стати фахівцем у різних галузях знань: освіта, гуманітарні науки, природничі науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, інформаційні технології, культура і мистецтво, соціальна робота та ін. Наприклад, лише цього року ПНПУ пропонує нові і оновлені освітні програми серед яких «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Фізична реабілітація»; «Теорія і практика STEM-освіти»; «Середня освіта (Фізична культура). Захист України»; «Соціальна робота. Інклюзивна освіта»; «Німецька філологія і переклад».

При формуванні освітніх програм університет демонструє гнучкість, сучасність, оперативність. Тяглість наукової традиції дозволяє нам усвідомлювати своє місце в освітньому просторі, а конкурентність середовища спонукає бути в ефективному пошукові ефективних моделей і методологій, постійна взаємодія із роботодавцями і стейкголдерами дозволяє готувати запитаних на ринку праці фахівців.

Реалії ХХІ століття вимагають від людини, особливо тієї, котра лише розпочинає своє професійно-кар’єрне сходження, універсалізму. Полтавський педагогічний надає студентові цілу низку додаткових освітніх послуг, скориставшись якими він розширить свої знання, кар’єрні можливості, духовний овид. Зокрема, в Університеті функціонує Центр підготовки офіцерів запасу (військова кафедра). Після опанування програми навчання та складання державного іспиту студенти-курсанти отримують офіцерське звання. Ми постійно нагадуємо як собі, так і нашим здобувачам, що зараз відбуваються швидкісні зміни знання. Тому у педагогічному започатковано реалізацію сертифікатних програм як одного з виду отримання неформальної освіти студентами і як можливості продовження освіти протягом життя. Ми готові наших здобувачів освіти підтримувати і після отримання дипломів, дуже радіємо з того, коли вже успішні фахівці у різних галузях життя повертаються до нас на сертифікатні програми, курси підвищення кваліфікації, тобто довіряють нам і обирають нас для професійного росту і вдосконалення.

ПНПУ постійно інтегрується в міжнародний науковий та навчальний простір. У цій сфері заклад має належний досвід, набутий завдяки участі в міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах; через організацію закордонних відряджень. В Університеті діє понад 60 партнерських угод про міжнародну співпрацю з навчальними закладами, дослідницькими інститутами, науковими установами й громадськими організаціями Європи, Північної Америки та Азії.

Важливим аспектом міжнародної діяльності Університету є реалізація права студентів на академічну мобільність. Здобувачі та здобувачки педагогічного вишу мають можливість здійснювати академічну мобільність до країн Європейського Союзу та протягом одного семестру навчатись у провідних університетах Данії, Німеччини, Японії, Польщі, Хорватії. Вони також можуть оволодіти програмою паралельного дипломування в польських вишах і після завершення навчання отримати два документи про освіту — українського та європейського зразка.

Учасники освітнього процесу ПНПУ можуть здобути неформальну освіту в наукових установах, університетах, громадських і волонтерських організаціях багатьох країн: Іспанія, Італія, Швеція, Швейцарія, Японія, Великобританія, США, Македонія, Словаччина тощо, а також отримати сертифікати міжнародних зразків у рамках програми Еразмус +, Erasmus Youth, провести дослідницьку роботу та стажування в межах програми Science for Ukraine у форматі онлайн та оффлайн перебуваючи за кордоном на базах університетів, наукових установ, лабораторій.

Студенти ПНПУ мають можливість пройти практику на базі готельних комплексів Болгарії, Туреччини, Німеччини на посадах аніматорів, спортивних інструкторів, перекладачів, гідів-екскурсоводів тощо; ознайомитися зі специфікою організації роботи готельних комплексів, надання туристично-екскурсійних послуг, а також розвинути мовні та професійні навички. Практики і стажування такого типу надають випускникам конкурентну перевагу під час майбутнього працевлаштування.

Здобувачі вищої освіти Полтавського педагогічного можуть брати участь у волонтерських міжнародних програмах, програмах академічних обмінів імені Фулбрайта, проєктах за підтримки Данської Гельсінської спілки, Британської ради, DAAD та ін.; долучатися до воркшопів, семінарів, конференцій за участі викладачів із Університету Малайзії, університетів Європи, США, Великої Британії, Японії, Китаю тощо.

У студентів є можливість підвищити рівень володіння іноземною мовою, насамперед англійської мови, завдяки speaking club за участі професорсько-викладацького складу із США, із волонтерами Корпусу миру США та English Language Fellow Program Державного департаменту США.

Ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Марина Гриньова

Своєрідним навчальним, науковим, культурно-просвітницьким, інформаційно-комунікаційним підрозділом університету є Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха. Колектив бібліотеки реагує на виклики дня сьогоднішнього, тому пропонує усім охочим, передовсім студентам скористатися онлайн-ресурсами (інституційний репозитарій, електронний каталог, віртуальна довідка), надає різноманітні послуги (підбір літератури за вказаною темою, попереднє онлайн-замовлення потрібних видань за адресою, консультування з оформлення бібліографічного опису та міжнародних стилів цитувань тощо).

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка велику увагу приділяє питанню убезпечення своїх студентів, викладачів та співробітників в умовах російської агресії, тобто гарантуванню безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу. Університет готовий надавати освітні послуги за будь-яких умов. Зокрема, у кожному з 4-х корпусів навчального закладу обладнані укриття, наявні підземні аудиторії, бібліотека та навчальні кабінети. Також є приміщення з предметами першої необхідності: питна вода, аптечки, ковдри та ін. Університет має чіткий план організації навчання під час повітряних тривог, алгоритм дії кожного учасника освітнього процесу в разі оголошення тривоги.

Якісна освіта, належна інфраструктура, культурно-мистецькі осередки, міжнародні взаємозв’язки, традиції та інновації — усе це та багато іншого складає повсякдення Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка — закладу вищої освіти, який відповідає складним вимогам сьогодення та протистоїть викликам доби.

Пресслужба Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему