Розмір тексту

«Полтавський університет економіки і торгівлі» пропонує вступникам нові освітні можливості — програму «Цифрова економіка»

Останніми десятиліттями однією з головних тенденцій розвитку економіки та суспільства загалом є проникнення інформаційних технологій у різні сфери діяльності людини. Інформатизація стає настільки важливим чинником зростання продуктивності праці та підвищення якості життя, що зміни, які відбуваються, характеризуються як настання нової ери економічного розвитку — цифрової або інформаційної економіки.

Сьогодні Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли є шанс зробити так званий «цифровий стрибок» у ключових сферах економіки. З уведенням цифрової економіки наші підприємства стануть більш конкурентоспроможними на зовнішньому ринку. Поки це вдається невеликій кількості підприємств у різних галузях виробництва. Держава приділяє велику увагу розвитку цифровізації народного господарства та суспільства. Кабінет Міністрів України прийняв Концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України та затвердив План заходів щодо її реалізації. Так, попит на фахівців із цифрової економіки буде стрімко зростати.

Отже, розвиток цифрової економіки є пріоритетним для України, а тому запрошуємо вступників на нову освітню програму «Цифрова економіка», випускники якої зможуть працювати в багатьох сферах народного господарства, в урядових та комерційних структурах на посадах, пов’язаних із цифровізацією економіки та суспільства, зокрема на посадах аналітика у сфері комп’ютерних комунікацій, менеджера у сфері інформатизації підприємства, менеджера з інформаційних технологій, аналітика комп’ютерних систем, ІТ-менеджера тощо.

Специфікою нової освітньої програми є вивчення сучасних економічних дисциплін, цифрових технологій, основ програмування, використання баз даних та інформаційних систем в економіці.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з економіки, здатних використовувати сучасні цифрові технології в бізнесі та різних сферах економіки.

Випускники освітньої програми «Цифрова економіка» матимуть можливість:

  • оволодіти інструментарієм ефективного використання інформаційних ресурсів;
  • управляти та будувати бізнес-процеси;
  • вести бізнес онлайн;
  • програмувати та створювати вебсайти інтернет-магазинів.

Освітня програма спрямована на набуття загальних і професійних цифрових компетенцій, дає можливість поглиблено вивчити комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості на цифровій основі та дослідження процесів розвитку цифрової економіки для суспільного й корпоративного секторів, опанування методів цифрової трансформації бізнес-процесів, дає можливість будувати та впроваджувати цифрові бізнес-моделі. Програма передбачає набуття випускниками знань і практичного досвіду у сфері прийняття управлінських рішень у нових умовах на основі вивчення механізмів розвитку цифрової економіки, цифрових смарт-технологій, цифрової безпеки, аналітики великих даних, цифрових глобальних комунікацій, цифрових розподілених реєстрів, інтелектуальних систем та цифрового моделювання.

На майбутніх студентів чекають виняткові можливості навчання в університеті із 60-річною історією, який входить до трійки кращих приватних ЗВО до ТОП-10 кращих економічних ЗВО України.

Детальніше на нашому сайті: vstup.puet.edu.ua

Приєднуйтесь до наших соціальних мереж, стеж за новинами та цікавими подіями

Прес-служба ПУЕТ

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему