Розмір тексту

У полтавському університеті відкрилось п’ять нових освітніх програм

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» оголошує набір за новими освітніми програмами, які сьогодні мають високий попит на ринку праці. Знайомтесь та обирайте!

Освітні програми ННІФЕМ Освітні програми ННІФЕМ

«Ми пропонуємо 10 освітніх програм для бакалаврів і 12 — для магістрів. Цього року у нас додалось п’ять нових освітніх програм: «Бізнес і оподаткування», «Банківський бізнес», «Менеджмент інформаційних технологій», «Логістика» і «Право». Рівень підготовки у нашому Навчально-науковому інституті настільки високий, що останніми роками наші студенти виграють конкурси наукових робіт і перемагають на олімпіадах, набираючи більше балів, ніж студенти вузів з числа топ-10 в Україні. Але найважливіше — це оцінка роботодавців. Кар’єрні успіхи випускників підтверджують цінність і якість освіти у нас», — коментує директорка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Ірина Черниш.

Які ще переваги і можливості для студентів пропонує ННІФЕМ, розповіли директорка ННІФЕМ Ірина Черниш, секретар відбіркової комісії ННІФЕМ Катерина Штепенко і студентка спеціальності «Туризм» Діана Тітенко:

Крім нових, популярними залишаються такі освітні програми:

 • Економічна кібернетика та аналітична економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка бізнесу
 • Туризм
 • Міжнародні економічні відносини

Детальніше про кожну з них і які посади можуть обіймати випускники дізнавайтеся тут: https://nupp.edu.ua/page/spetsialnosti-osvitni-programi-ta-spetsializatsii

Нові освітні програми передбачають широкі можливості для академічних обмінів, закордонних стажувань і вигідного працевлаштування у майбутньому.

1. Банківський бізнес (спеціальність — 072 Фінанси, банківська справа та страхування)

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Іноземна мова або географія

Програма орієнтована на професійну підготовку фахівців у сфері банківської та фінансової діяльності з аналітичним та інноваційним мисленням, сформованими лідерськими якостями, здатних до прискореної адаптації до постійних змін на всіх сегментах фінансового ринку та до успішного вирішення практичних завдань будь-якого рівня складності.

Переваги програми:

 • освітня програма розроблена у відповідності до європейських освітніх стандартів;
 • унікальна можливість навчання за англомовними програмами подвійного диплому й міжнародної академічної мобільності за кордоном (Велика Британія, Польща, Німеччина, Бельгія, Китай та інші країни). Зокрема, навчаючись за освітньою програмою «Банківський бізнес», можна додатково отримати диплом Університету Гринвіча (м. Лондон) за трьома спеціальностіми: BSc «Economics with Banking», BSc «Finance and Investment Banking», BA «Business Studies»;
 • використання у процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій, зокрема, тренінгових, спеціалізованих програмних комплексів, можливість поєднання навчання з дослідницькою роботою, гнучкий підхід до форм навчання;
 • практико-орієнтований характер освітньої програми забезпечується участю в освітньому процесі фахівців-практиків, залученням до викладання компетентних експертів;
 • отримання професійної кваліфікації, що завжди затребувана на ринку праці, забезпечує достойний рівень доходів, гарантує цікаву та творчу роботу.

Можливість навчання та стажування закордоном:

Студенти мають унікальну можливість брати участь у програмах подвійного диплому в Університеті Гринвічу (Лондон, Великобританія), Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай), літніх економічних школах на базі Білостоцької Політехніки (Польща); проходити навчальну, мовну та виробничу практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина).

2. Бізнес і оподаткування (спеціальність 071 Облік і оподаткування)

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Іноземна мова або географія

Спеціальність «Облік і оподаткування» дозволяє зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка трансформується у фінансову, податкову і статистичну звітність і використовується для управління підприємницькою діяльністю і аналізу її результатів.

Переваги програми:

 • універсальність, можливість працевлаштування в будь-якій сфері діяльності;
 • престижність, високий рівень оплати праці;
 • кар’єрне зростання, постійний розвиток;
 • високий попит
 • можливість роботи у віддаленому режимі, можливість додаткового заробітку

Можливість навчання та стажування закордоном — спільна бакалаврська програма з Університетом Грінвичу (Лондон, Великобританія).

3. Менеджмент інформаційних технологій (спеціальність — 073 Менеджмент)

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика (Історія України на контракт)
 • Іноземна мова або географія (Географія або математика на контракт)

Підготовка фахівців менеджменту інформаційних технологій передбачає ґрунтовне вивчення сучасного менеджменту з глибоким розумінням економічного розвитку підприємств, організацій; принципів функціонування управлінських систем різного рівня у поєднанні зі знаннями з управління інформаційними технологіями та ресурсами організацій в усіх сферах економічної діяльності.

Переваги програми:

 • індивідуалізація процесу навчання та застосування практико-орієнтованих технології навчання (інтерактивні форми навчання, тренінги, групові дискусії, розв’язання ситуаційних завдань, кейсів тощо);
 • можливість творчого і наукового розвитку як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях;
 • залучення підприємців та партнерів-роботодавців, які досягли високого рівня розвитку власних бізнес-структур, до підготовки конкурентоспроможних фахівців;
 • участь у програмах стажування на підприємствах в України та за кордоном, теоретична та практична підготовка у літніх міжнародних школах;
 • навчання за програмою «подвійний диплом» за профілем спеціальності; участь у міжнародних грантових проектах;
 • можливість проходження підготовки офіцерів запасу.

Можливість навчання та стажування за кордоном:

 • за програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College, Гейнсвілл, штат Флорида, США) тощо;
 • програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.;
 • програми Еразмус+:
  • Міжнародної кредитної мобільності — короткострокові програми обміну: на навчання (3 — 12 міс.) та на практику (2 — 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
  • Академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.
  • Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
 • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Програма подвійного диплому Програма подвійного диплому

4. Логістика (спеціальність — 073 Менеджмент)

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Математика (Історія України на контракт)
 • Іноземна мова або географія (Географія або математика на контракт)

Теорія та практика розвитку цього спрямування дозволяє отримати навички з організації логістичних процесів транспортування, складування, вантажопереробки товарної продукції, управління запасами, закупівлями і реалізацією продукції на ринку, виробничими операціями, а також управління процедурами замовлень і логістичним сервісом.

Переваги програми:

 • ґрунтується на сучасних теоретичних і практичних знаннях провідних вчених-економістів та визнаних бізнесменів щодо заснування, організації й управління у сфері логістики;
 • спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сучасному середовищі турбулентних змін та тотальної діджиталізації, оптимально організовувати логістичні процеси та операції, успішно конкурувати на ринку праці;
 • крім висококваліфікованих викладачів НУПП, навчальний процес забезпечують підприємці та партнери-роботодавці, які досягли високого рівня розвитку власних бізнес-структур;
 • використовувані практико-орієнтовані технології навчання, поєднання класичної бізнес-освіти та онлайн-технологій дають можливість здобувачам індивідуалізувати процес навчання;
 • теоретичні знання студенти мають можливість закріпити за допомогою проходження практик/стажування на підприємствах провідних бізнес-структур України та передових підприємствах інших держав, а також залучитися до дуальної освіти в рамках навчання в університету.

Можливість навчання та стажування закордоном:

 • за програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College, Гейнсвілл, штат Флорида, США) тощо;
 • програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.;
 • програми Еразмус+:
  • міжнародної кредитної мобільності — короткострокові програми обміну: на навчання (3 — 12 міс.) та на практику (2 — 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів;
  • академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо;
  • спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
 • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

5. Право (спеціальність — 081 Право)

Сертифікати ЗНО:

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Іноземна мова або Математика

Програма передбачає підготовку фахівців у галузі права, які матимуть достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для успішного здійснення професійної правничої діяльності, зокрема дослідження та тлумачення нормативно-правових актів; вільне володіння юридичною термінологією; складання юридичних документів.

Переваги програми:

 • розроблена спільно з фахівцями у сфері юриспруденції;
 • включає серію навчальних курсів, що забезпечують розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів;
 • пріоритетом є упровадження новітніх технологій навчання;
 • можливість стажування за кордоном за профілем спеціальності;
 • можливість проходження практики за профілем спеціальності.

Основа діяльності ННІ фінансів, економіки та менеджменту — якість надання освітніх послуг, яка досягається завдяки поєднанню сучасних можливостей — освіти, науки та бізнесу. Структурний підрозділ Національного університету імені Юрія Кондратюка має потужну наукову школу, завдяки здобуткам якої науковці університету найкращі не лише в Україні, а й за кордоном. Щороку інститут готує найбільше випускників магістерського рівня, які займають високі посади в провідних компаніях та державних установах.

Чекаємо в університеті Чекаємо в університеті

Медіа-центр Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему