Розмір тексту

Особливості впливу біо-прилипача Липосам® на організм рослини

Екологічні фактори біотичного та абіотичного походження часто є передумовою стресу для сільськогосподарських рослин. Серед них: хвороби і шкідники. Безконтрольне застосування пестицидів, незбалансовані норми внесення добрив, відхилення від оптимальних значень температури повітря і вологості грунту.

Однією з перших реакцією організму рослини на дію стресових факторів є утворення активних форм кисню на клітинній поверхні зокрема пероксиду водню. Ці процеси відбуваються за участі ферменту пероксидази і чим вище його активність, тим успішніше рослина долає стрес. Вважається, що підвищення активності цього ферменту в інфікованих або пошкоджених тканинах послуговується одним з факторів посилення синтезу фенольних сполук, яким належить важлива роль у формуванні імунітету рослин.

Для ефективного підвищення стійкості рослин є важливою розробка засобів фітоімунокорекції на базі природних індукторів. Перевагою імунізації є екологічна безпека, оскільки стимулюються природні механізми стійкості і захисту рослини без додаткового використання хімічно синтезованих речовин.

Відомо, що екзополісахариди, які продукують ґрунтовими мікроорганізмами, є безпосереднім учасниками процесу взаємодії рослин з біотичними і абіотичними факторами. Характерним проявом біологічної активності полісахаридів є їх здатність модифікувати ферменти різних організмів, в результаті чого стимулюється або знижується їх активність. Сапрофітні організми виробляють позаклітинні біополімери, які, навпаки, позитивно впливають на метаболізм рослинного організму. Але і ті й інші беруть участь в специфічних взаємодії бактерій і тканин рослинного організму.

Екзополісахариди, які є основою препарату Липосам, синтезуються корисними ґрунтовими мікроорганізмами. При контакті з кореневою масою або листям рослин вони сприяють підвищенню стійкості рослин до стресових факторів. Це пов’язано з взаємодією біополімерів з білковим рецепторами в плазмолемі рослинної клітини. Екзополісахариди індукують активність ферментів пероксидаз, тим самим підвищуючи захисні реакції рослин. Наслідком прояву захисних реакцій в рослинних клітинах є синтез різних небілкових і білкових з’єднань, в тому числі пероксидаз. Тобто збільшується і кількість, і активність ферменту.

Біополімери препарату Липосам мають специфічну розгалужену структуру, яка дозволяє не тільки підвищувати стійкість рослин, а й, загалом, регулювати процеси метаболізму. Як результат, виявлено, що на початкових етапах росту і розвитку зернових культур під впливом екзополісахаридів ростові процеси коренів і надземної вегетативної маси посилюються на 12-15%.

Властивості імуномодулятора і антистресанта — це один з факторів який забезпечує багаторічне ефективне застосування препарату Липосам в бакових сумішах із засобами захисту, які вносять не тільки по вегетуючих рослинах, а й в ґрунт.

Шановні аграрії, рекомендуємо удосконалити агротехнології, які впроваджені в Вашому господарстві, за допомогою препарату Липосам. Комплекс властивостей, які притаманні екзополісахаридам препарату Липосам, забезпечить підвищення ефективності добрив та засобів захисту рослин і сприятиме посиленню захисних реакцій рослин в умовах стресу. Біологічне походження препарату, здатність до біодеградації, повна відсутність токсичності для живих організмів є запорукою екологічної безпеки застосування біоприлипача Липосам в сучасних агроландшафтах.

Детальна консультація від фахівців та замовлення доступні на сайті компанії btu-center.com.

Андрій ПЕТРОВ

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему