Розмір тексту

«Рідне місто»: Правові засади діяльності опозиції у Полтаві

Нижченаведений текст буде досить довгим і сповненим посилань на законодавство України та Регламент Полтавської міської ради

Текст адресований тим, хто хоче розібратися в діях влади та опозиції — журналістам, громадським діячам, усім думаючим полтавцям.

Частина перша. До сесії

Відповідно до частини 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія міської ради повинна бути cкликана (призначена та проведена) за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

13 серпня відбулися збори третини депутатів Полтавської міської ради. Вони звернулися до міського голови Олександра Мамая з вимогою скликати сесію міськради протягом строку, встановленого законом.

Закон передбачає, що строк, протягом якого міський голова має скликати сесію, складає 14 днів (тобто, в цьому випадку — не пізніше 27 серпня 2018 року).

Міський голова у встановлений законом строк сесію не скликав, ніякої офіційної відповіді не надав. Натомість призначив проведення сесії 21 вересня 2018 року.

Відповідно до частини 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» у разі якщо міський голова або секретар міської ради, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

28 серпня відбулися збори третини депутатів Полтавської міської ради. Вони підписали заяву про скликання сесії міськради на 31 серпня цього року.

Частина друга. Сесія

Відповідно до п.2.1 розділу V Регламенту Полтавської міської ради реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за годину до початку пленарного засідання Ради. Реєстрація здійснюється апаратом Полтавської міської ради у холі перед залою засідань. Реєстрація здійснюється за списком депутатів Ради, складеним за партійною приналежністю депутатів та в алфавітному порядку, в якому депутат, що прибув на пленарне засідання навпроти свого прізвища ставить свій підпис. Указаний список підписується посадовою особою апарату міської ради, яка здійснювала реєстрацію депутатів із зазначенням у списку загальної кількості депутатів, що пройшли реєстрацію, після чого даний список передається головуючому.

31 серпня 25 депутатів Полтавської міської ради зібралися на пленарне засідання позачергової сімнадцятої сесії. Апарат Полтавської міської ради проводив реєстрацію депутатів міської ради. Однак після закінчення реєстрації посадові особи апарату за вказівкою керівника апарату протиправно відмовилися підписувати список депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні позачергової сімнадцятої сесії Полтавської міської ради. Цей факт зафіксовано, депутати склали відповідний акт про відмову підписувати список депутатів посадовими особами апарату Полтавської міської ради.

Відповідно до частини 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

За рішенням зборів депутатів Полтавської міської ради, що відбулися 28 серпня 2018 року, відкрити позачергову сімнадцяту сесію Полтавської міської ради було доручено депутату міської ради Олександру Шамоті.

Відповідно до тієї ж частини 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», в зв’язку з відсутністю на сесії міського голови та секретаря міської ради, за рішенням ради обирають головуючого на сесії.

Міський голова о 10:00 прийшов на сесію та почав робити спроби головувати. Керівники фракцій спільно запропонували міському голові зареєструватися та роз’яснили порядок проведення сесії, скликаної на вимогу депутатів. Після цього міський голова залишив залу засідань. У зв’язку з відсутністю на позачерговій сімнадцятій сесії Полтавської міської ради міського голови та секретаря міської ради, за рішенням ради головуючим на сесії було обрано депутата Полтавської міської ради Олександра Шамоту.

Відповідно до частини 12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

За даними реєстрації, в залі були присутні 25 депутатів Полтавської міської ради — кворум наявний. Повноваження новообраних депутатів Едуарда Волкова, Тетяни Юрченко, Миколи Перепелиці, Володимира Соколовського, Олени Чірікової-Зоріної, Дмитра Лаптєва, підтверджено зачитаною головою Полтавської міської територіальної виборчої комісії постановою Полтавської ТВК. Правомочність новообраних депутатів визначено міською ТВК згідно вимог ст. 90 Закону України «Про місцеві вибори». Депутатам видано посвідчення депутатів. Підтвердження на офіційному сайті Центральної виборчої комісії: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM057?PID112=30&PID102=11480&PF7691=11480&PT001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100#154

Відповідно до регламенту Полтавської міської ради після відкриття сесії Ради мають бути утворені робочі органи, зокрема, лічильна комісія та секретаріат, у порядку, визначеному п. 4 розділу V даного Регламенту. Лічильна комісія та секретаріат після відкриття сесії були утворені й працювали.

Відповідно до пункту 5 розділу VII Регламенту Полтавської міської ради та частини 5 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування» повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» було прийнято шляхом таємного голосування більшістю від складу ради (22 голосами).

Частина третя. Після сесії

Відповідно до частини 16 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — відповідно, секретарем міської ради, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

31 серпня 2018 року Рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» підписав головуючий на сесії Олександр Шамота. Рішення разом із супровідним листом були передані полтавському міському голові Олександру Мамаю через канцелярію виконавчого комітету Полтавської міської ради (вх. № 04.2.-08/1/7239).

Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» та пункту 7.10 розділу V Регламенту Полтавської міської ради рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень.

Міський голова не зупинив (не наклав вето) на рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» відповідно до вищевказаної норми.

Відповідно до частини 11 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню. Частиною першою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники публічної інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), ухвалені розпорядником. Відповідно до частини 4 пункту 1 розділу XII Регламенту Полтавської міської ради усі прийняті міською радою рішення, крім процедурних, у тому числі і на її закритих засіданнях, в обов’язковому порядку публікуються газетою «Полтавський вісник» та розміщуються на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради. Також, згідно з пунктом 7.11 розділу V Регламенту Полтавської міської ради рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою чи міським головою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Працівники апарату ради та начальник відділу, керівник прес-служби Юлія Палієнко відмовилися приймати рішення Полтавської міської ради для опублікування, що було зафіксовано працівниками поліції. 5 вересня 2018 року, враховуючи бездіяльність міського голови і апарату міської ради, депутати Полтавської міської ради Едуард Волков та Олександр Шамота надали засобам масової інформації вказані рішення для опублікування.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

Закон України «Про місцеві вибори» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19

Закон України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Регламент Полтавської міської ради сьомого скликання http://www.rada-poltava.gov.ua/files/rada_reglament7.zip

Висновки:

  1. Дії депутатів від опозиційних фракцій відбувалися винятково в правовому полі.
  2. Дії міського голови, екс-секретаря міської ради та посадовців апарату міської ради порушують чинне законодавство.
  3. Рішення Полтавської міської ради «Про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) секретаря Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» та рішення «Про припинення служби в органах місцевого самоврядування та виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Деркач Оксани Антонівни» набули законної сили.

Команда «Рідного міста» вважає усунення міського голови Олександра Мамая від виконання ним посадових обов’язків логічним продовженням курсу на зміну порочної системи влади у Полтаві. Разом з колегами із опозиційних фракцій ми доведемо розпочату справу до кінця, Полтава повинна відродитися до життя.

Прес-служба партії «Рідне місто»

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему