Розмір тексту

Особливості врахування доходів при призначенні субсидії у запитаннях та відповідях

Фахівці Департаменту соцзахисту населення та праці відповіли на найпоширеніші запитання щодо доходів при нарахуванні субсидій

За який період враховуються доходи при призначенні субсидії?

Для призначення субсидії враховується дохід за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

Однак, якщо з заявою про призначення субсидії звертається непрацюючий пенсіонер, який на час звернення не має інших доходів, крім пенсії, до його середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Які доходи враховуються при призначенні субсидії?

Для призначення субсидії враховуються нараховані доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому до сукупного доходу сім’ї враховуються доходи, нараховані особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи

Який дохід буде враховано одному з повнолітніх членів сім’ї, на якого призначається субсидія, якщо у нього за попередній рік взагалі відсутні доходи?

Особам, у яких відсутні доходи враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 — 2756 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму.

Якщо дохід одного з повнолітніх членів сім’ї, на якого призначається субсидія, за попередній календарний рік нижче від прожиткового мінімуму, як будуть враховані такі доходи?

Особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для працездатних осіб враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 — 1378 грн.).

Однак, до розрахунку субсидії включаються фактично отримані доходи у разі отримання: пенсії, допомоги при народженні (усиновленні) дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомоги по безробіттю.

Студентам, які отримують стипендію, враховується фактичний розмір стипендії. Якщо студенти, які навчаються за денною формою навчання, не мають доходів — враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.

Якщо у сім’ї, на яку призначається субсидія є діти віком до 18 років — який дохід їм буде враховано?

Особам, які не досягли 18 років станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи, — до розрахунку субсидії включаються фактично отримані доходи.

Які види доходів не враховуються при призначенні субсидії?

При призначенні субсидії до доходів не враховуються: сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії та осіб залучених до роботи в комісії; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; частина допомоги при народженні (усиновленні) дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова виплата матерям-героїням, державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження здоров’я, що пов’язане з виконанням трудових обов’язків".

Особам, які брали безпосередню участь в АТО, та/або членам їх сімей до доходу не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі в АТО грошове забезпечення та інші виплати.

Які ще є особливості врахування доходів при призначенні субсидії?

Для осіб, які перебували на строковій військовій службі протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 — 698 грн.).

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 — 2756 грн.). Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно трьох і чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних громадян (станом на 31.12.2015 — 4134 грн. та 5512 грн. відповідно). При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності інформацію про які надано ДФС.

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему