Розмір тексту

Інспекція з питань захисту прав споживачів пройшла громадську експертизу

У ході перевірки виявлені здобутки та недоліки у роботі Інспекції та видані рекомендації

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Полтавській області пройшла громадську експертизу (1,2) у ході якої аналізувалась діяльність Інспекції з 01.01.2014 по 01.06.2015 року.

У висновках вказані здобутки та недоліки у роботі, а також підготовлено рекомендації. Із ними пропонуємо ознайомитися і читачам «Полтавщини».

Рекомендації:

 • більш ретельно підійти до забезпечення, в межах повноважень, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в її апараті;
 • на конкурсній основі здійснювати в установленому порядку добір кадрів в апарат, формувати в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовувати роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників свого апарату, брати участь у розробленні відповідних навчальних програм, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень;
 • розробити план заходів підвищення ефективності роботи Інспекції;
 • організувати планово-фінансову роботу в своєму апараті таким чином, щоб було здійснено контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечено організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
 • організувати більш ефективну інформаційну та видавничу діяльність у сфері своєї компетенції;
 • сприяти підвищенню рівня споживчих знань населення та розширення можливості доступу населення (споживачів) до корисної для них інформації (створення громадських приймалень, консультаційних пунктів, «гарячої телефонної лінії» на території області);
 • сприяти проведенню спільних заходів, як то конференції, семінари, круглі столи, презентації, висновки, конкурси, зустрічі, інші інформаційні заходи;
 • частіше висвітлювати у засобах масової інформації спільних дій Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області та громадських об’єднань;
 • цілеспрямовано організовувати науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду із цих питань, сприяти створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сферах віднесених до Держспоживінспекції України;
 • в рамках виконання спільного проекту удосконалити свій веб-сайт Інспекції;
 • об’єднати спільні зусилля в діяльності щодо захисту громадян країни від монополізму, порушень їх трудових, соціально-економічних та споживчих прав з Полтавським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, уклавши — Меморандум про співпрацю, який дасть додаткову можливість налагодити взаємний обмін інформацією щодо практики вирішення конфліктних ситуацій між виробником товару і споживачем, спільне проведення заходів з питань роз’яснення та вдосконалення законодавства про захист прав споживачів — навчальних семінарів, круглих столів, фахових дискусій, а також співпрацю територіальних підрозділів Держспоживінспекції України з членськими організаціями ФПУ на регіональному та місцевому рівні;
 • інформувати громадські об’єднання, за участю яких було здійснено громадську експертизу, про вжиті заходи з боку Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області згідно її висновків.
 • рекомендуємо керівництву Інспекції видати наказ, за яким покласти відповідальність за ведення, видачу та зберігання трудових книжок та особових справ працівників;
 • за висновками громадської експертизи розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Різниченко О.А. за надання недостовірної інформації Держспоживінспекції України відповідно до звіту за І квартал 2015 року за форма № 6 зведеної таблиці основних показників роботи інспекції по проведеним публікаціям та телерадіотрансляціям які висвітлюють її роботу;
 • розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Різниченко О.А. та головного спеціаліста цього відділу Грицуняк А.М, за надання фальсифікованого звіту щодо компенсації витрат на відрядження;
 • розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Різниченко О.А. за відмову у підписанні посадової інструкції про ознайомлення з нею;
 • розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності головного спеціаліста відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Грицуняк А.М. за відмову у підписанні посадової інструкції про ознайомлення з нею;
 • розглянути питання правомірності прийняття на посаду головного спеціаліста відділу ринкового нагляду Різниченка О.А. та перебування її на посаді начальника відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян;
 • здійснити аналіз та розглянути питання притягнення посадових осіб відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян які склали протоколи про порушення ЗУ «Про рекламу», справи по яким були закриті за безпідставністю вчинення правопорушення (Різниченко О.А., Грицюняк А.М. Калашник Д.І.) до дисциплінарної відповідальності;
 • надіслати на адресу начальника відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Різниченко О.А., головного спеціаліста відділу контролю у сфері внутрішньої торгівлі, послуг, реклами та розгляду звернень громадян Грицуняк А.М., Голбана Т.Т. запити щодо надання уточнених даних по деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013-2014 роки та по Голбану Т.Т. за поточний рік.
 • для з’ясування достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру наданих Голбаном Т.Т. надіслати запит до Полтавського міського центру зайнятості на предмет отримання Голбаном Т.Т. матеріальної допомоги по безробіттю, надіслати до сільської ради запит щодо використання земельної ділянки площею 2 га., Голбаном Т.Т. та отримання ним доходу від її використання або передачі в оренду, надати інформацію щодо прав володіння Голбаном Т.Т. вказаною ділянкою. Враховуючи факт заявлення в декларації двох місць проживання необхідно з’ясувати кому належить вказане в декларації житло, надіслати запит до Голбана Т.Т. з пропозицією надати відповідну інформацію та документи, які б підтвердили право нею користуватися. Також здійснити обстеження вказаних адрес проживання Голбаном Т.Т. та з’ясувати достовірність наведених в декларації даних щодо проживання та сімейного стану декларанта та його спільного проживання з ними. Водночас надіслати Голбану Т.Т. запит щодо надання інформації про сплату ним взятих кредитних зобов’язань та використання ним автомобіля Міцубісі АSX.
 • Враховуючи наведене рекомендуємо надіслати запити декларанту, або взяту у нього пояснення про походження нерухомого та рухомого майна декларанта.
 • рекомендуємо здійснити обстеження місць проживання в 2013 та 2014 році Різниченко О.А. на предмет спільного проживання із своєю мамою Різниченко С.Б., зробити запит до Октябрського та Ленінського районних відділів у м. Полтава Управління державної міграційної служби України Полтавської області на предмет прописки за вказаними адресами;
 • рекомендуємо для з’ясування викладених фактів у зверненні Конотоп Н.М. здійсни обстеження міст проживання Різниченко О.А. та Голбана Т.Т. на предмет їх спільного проживання;
 • надіслати на адресу правоохоронних органів заяву та повідомлення про можливий злочин в сфері антикорупційного законодавства працівниками Інспекції Голбаном Т.Т. та Різниченко О.А. яку Держспоживінспекція у Полтавській області отримала листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.06.2015 для відповідного реагування.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему