Розмір тексту

Чи буде в Україні соціальна підзвітність?

На сьогодні у багатьох українських вчених, бізнесменів та представників влади ставлення до питання соціальної підзвітності є досить неоднозначним. Однак практично всі погоджуються із тим, що вона є важливою складовою стабільного та процвітаючого демократичного суспільства

Опитування показують, що пересічні громадяни України не знають, що означає соціальна підзвітність, оскільки ніколи не стикалися з цим явищем і терміном. Під цим поняттям розуміється підхід, направлений на побудову систематичної підзвітності органів влади, що спирається на громадську активність. Найчастіше мова іде про прозорість бюджетів, а як наслідок — їх ефективне, раціональне використання. Представники влади повинні тримати з громадськістю постійний зв’язок, щоб бачити реальні потреби суспільства.

Громадськість залучається у кожному етапі: під час формування політики, у плануванні заходів та бюджету, у розподілі ресурсів, — щоб досягти максимальної вигоди для кожної людини і суспільства загалом. Сьогодні участь громадського сектору у формуванні соціальної політики держави є дуже потрібною, можливо, навіть необхідною.

На даний момент в Україні цей підхід набув державного значення, але тільки поверхнево. Тобто немає чітко прописаних законодавчих документів з цього питання.

А ось в ЄС це питання вже давно набуло міждержавного значення. Його правову основу складають Декларація прав людини (1948 р.), Пакт ООН про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), 185 Конвенцій, понад 200 Рекомендацій МОП та Європейська соціальна хартія (1966 р.), конституції та інші законодавчі акти країн.

Також основні принципи соціальної відповідальності подано у міжнародному стандарті ISO 26000:2010 «Настанови щодо соціальної відповідальності».

Із запровадженням соціальної відповідальності наступає поступова зміна потреб і надій широкої публіки. З’являються ресурси для надання допомоги у вирішенні соціальних проблем. Завдяки цьому можна забезпечити довгострокові перспектив розвитку суспільства і здійснювати вплив на зміни у всіх сферах життя суспільства.

Отже, практика соціальної відповідальності є одним із ефективних методів вирішення суспільних проблем. Звісно ж, вона має як позитивні, так і негативні сторони, але не буває лише однієї сторони медалі. Тим паче переважають все ж таки позитивні аспекти. Тому це питання потребує більш детального вивчення для подальшого впровадження в нашій країні.

Наталя ГОСТИЛО, «Інститут аналітики та адвокації»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему