Розмір тексту

Щодо оподаткування волонтерської діяльності

Платники податків, які отримують доходи, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, не повинні декларувати зазначені доходи

Згідно з підпунктом «б» пп. 165.1.54. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума (вартість) благодійної допомоги отриманої благодійниками — фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», для надання благодійної допомоги на користь учасників бойових дій АТО, масових акцій громадського протесту, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження (під час акцій, які тривали з 21 листопада по 28 лютого 2014 року та 2 травня 2014 року в Одесі), членів їх сімей, фізичні особи, які мешкають або мешкали на території проведення АТО або в Автономній Республіці Крим та були вимушені залишити такі місця проживання.

При цьому благодійна допомога може надаватися як безпосередньо таким особам, так і через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками — фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції. Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.

Кошти, отримані благодійниками — фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Платники податків, які отримують доходи, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, не повинні декларувати зазначені доходи в податковій декларації про майновий стан і доходи, а отже і подавати таку декларацію.

При умові використання отриманої допомоги на цілі відмінні від встановлених пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 або для осіб відмінних від встановлених пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, такий платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 (15/20%).

Платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, тобто вести книгу обліку доходів і витрат (пп. «а» п.176.1 ст. 176 Податкового кодексу України).

Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 794.

Крім того, платники податку зобов’язані отримувати та зберігати протягом строку давності документи первинного обліку та на вимогу контролюючого органу пред’являти документи і відомості та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації («б», «в» п.176.1 ст. 176 ПКУ).

Благодійники — юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у разі нарахування сум зазначених доходів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу (тобто протягом 40 днів після закінчення кварталу), податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України, від 13.01.2015, № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» та відображати їх під ознакою доходу «169».

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему