Розмір тексту

Нацбанк розповів про ділові очікування підприємств у ІV кварталі 2014 року

Підприємства покращили оцінки щодо перспектив свого розвитку на наступний рік

Національний банк України провів щоквартальне опитування керівників підприємств щодо оцінки ними поточної та майбутньої ділової активності, інфляційних та курсових очікувань та змін економічної ситуації в країні.

Результати опитувань є відображенням лише думки респондентів — керівників підприємств і не є оцінками Національного банку України.

Незважаючи на складну ситуацію в економіці України, респонденти Полтавщини покращили свої очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів та послуг в Україні в наступні 12 місяців. Негативний баланс очікувань зменшився до (-33,3%) порівняно з (-50,0%) у ІІІ кварталі 2014 року.

Більшість респондентів області прогнозують, що зростання цін на споживчі товари та послуги в Україні у наступні 12 місяців не перевищить 25,0% (71,7% відповідей), і пов’язують його з обмінним курсом та зростанням витрат на виробництво. Разом з цим найменший вплив за зростання цін мають пропозиція грошей та доходи населення (зазначили 9,4% та 11,9% респондентів відповідно).

Респонденти області третій квартал поспіль оцінюють поточний фінансово — економічний стан своїх підприємств негативно, але баланс оцінок покращився і становить (-3,8%) порівняно з (-7,5%) в ІІІ кварталі 2014 року переважно за рахунок позитивних оцінок підприємств сільського господарства та «інших видів економічної діяльності». Разом з цим респонденти області очікують зростання загальних обсягів реалізації виробленої продукції та збільшення інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар в наступні 12 місяців.

Основними перешкодами для нарощування обсягів виробництва підприємства Полтавської області називають занадто високі ціни на енергоносії та сировину і матеріали (58,5% та 50,9% відповідей відповідно), а також значні коливання курсу гривні відносно інших валют (45,3%).

Респонденти області зазначають збільшення потреби у позикових коштах для фінансування діяльності своїх підприємств у наступні три місяці. Частка респондентів, які планують брати кредити у порівнянні з ІІІ кварталом 2014 року, зросла на 6,4 п.п. до 41,7%. Потребу в позикових коштах найбільше відчуватимуть підприємства сільського господарства, переробної промисловості і транспорту. Залишається вагомою частка респондентів, які планують брати кредити в гривнях (85,0%).

За оцінками респондентів Полтавської області чинниками, які змушують підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, виступають високі ставки за кредитами (фактор відмітили 47,2%) та наявність інших джерел фінансування (35,8%).

Крім того, переважна більшість респондентів зазначили, що проблем із проведенням операцій з коштами, розміщеними на банківських рахунках, немає.

Частка респондентів, які слідкують за діяльністю Національного банку України, становить 98%, що свідчіть про високу обізнаність респондентів області з діяльністю Національного банку України.

В опитуванні взяли участь 53 підприємства Полтавської області. В цілому по Україні було опитано 976 підприємств з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Прес-служба управління Національного банку України у Полтавській області

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему