Розмір тексту

Новий закон про освіту забороняє бути і деканом і завкафедрою одночасно

У Полтавських ВНЗ не поспішають втілювати нові норми закону у життя

В цьому році був прийнятий закон про вищу освіту. Цей закон покликаний повністю реформувати діяльність ВУЗів. Закон набрав чинність 6 вересня, проте його положення не всі навчальні заклади намагаються виконати.

Так, у статті 55 пункту 3 закону «Про вищу освіту», вказано:

Особа у вищому навчальному закладі не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Які це посади ми вирішили запитати у Міністерства освіти і науки України.

Направивши інформаційний запит ми попрохали роз’яснити й уточнити саме поняття «посади, що передбачає виконання адміністративно-управлінських функцій», й конкретизувати її.

В отриманій відповіді Перший заступник Міністра освіти й науки України Інна Совсун зазначає, що чинний закон не містить визначення даного терміну. Водночас до таких посад можна віднести посади, що передбачають виконання організаційно-розпорядчих повноважень у ВНЗ або його структурних підрозділах. Конкретніше це посади ректора, його заступників, декана, завідуючого кафедри та керівників інших структурних підрозділів, тощо.

Відповідь від Міністерства освіти й науки України (збільшити)

Ми вирішили дізнатися чи добросовісно полтавські виші виконують цю норму. Для цього ми вирішили виділити п’ять основних ВНЗ Полтави: Полтавський національний педагогічний університет, Полтавський національний технічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Українська медична стоматологічна академія та Полтавський університет економіки і торгівлі. Також подивитися одночасне займання посад ректором, деканами та завідуючими кафедр.

Інформацію про займання посад ми взяли з офіційних сайтів даних освітніх закладів.

Полтавський національний педагогічний університет

Так у цьому навчальному закладі, згідно інформації офіційного сайту, ми бачимо, що навіть ректор порушує цю норму. Микола Степаненко одночасно є ректором й завідуючим кафедри Української мови.

Ректор ПНПУ Микола Степаненко є й завідуючим кафедри Української мови (збільшити)

Всього у ПНПУ 7 факультетів. Із них на 5 факультетах декани поєднують посади керівника факультету та завідуючого кафедри.

На історичному факультеті декан Петро Кравченко паралельно займає посаду завідуючого кафедри філософії.

Петро Кравченко (збільшити)

На природничому декан Марина Гриньова займає посаду й завідуючого кафедри педагогічної майстерності й менеджменту

Марина Гриньова (збільшити)

На психолого-педагогічному факультеті декан Наталія Карапузова також обіймає посаду завідуючого кафедри природничих та математичних дисциплін

Наталія Карапузова (збільшити)

На факультеті фізичного виховання декан Тамара Жалій паралельно є й завідуючим кафедри правознавства

Тамара Жалій (збільшити)

Факультет філології та журналістики має декана та завідуючого кафедри романо-германської філології в одній особі. Це Володимир Кононенко.

Володимир Кононенко (збільшити)

Інформація про декана факультету Технології і дизайну дуже стисла й не дає уявлення про повний об’єм роботи Валентини Титаренко.

Валентина Титаренко (збільшити)

Полтавський національний технічний університет

Університет має 8 факультетів. Згідно офіційного сайту займання двох посад однією людиною присутнє тільки на одному факультеті.

Так декан Архітектурного факультету Олександр Семко також є завідуючим кафедри архітектури та міського будівництва.

Олександр Семко (збільшити)

Полтавська державна аграрна академія

Цей ВНЗ налічує сім факультетів. Згідно офіційного сайту тільки 4 декани одночасно обіймають дві посади.

Так декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Анатолій Поліщук паралельно є й завідуючим кафедрою годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.

(збільшити)

Анатолій Поліщук

На факультеті обліку та фінансів декан Людмила Дорогань також обіймає посаду завідуючого кафедри економічної теорії та економічних досліджень

Людмила Дорогань (збільшити)

Декан факультету економіки та менеджменту Олександр Галич також виконує обов’язки завідувача кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Олександр Галич (збільшити)

Декан факультету ветеринарної медицини Сергій Передера обіймає, також, посаду завідуючого кафедри інфекційної патології

(збільшити)

Сергій Передера (збільшити)

Питання про таке порушення ми вже задавали ректору даного ВНЗ Валентині Аранчій. На що вона відповіла, що поки що можливості замінити таких спеціалістів немає.

Українська медична стоматологічна академія

Згідно офіційного сайту академія має 5 факультетів.

В цьому ВНЗ також перше порушення за ректором. В’ячеслав Ждан також є й завідуючим кафедри сімейної медицини і терапії.

В’ячеслав Ждан займає дві посади (збільшити)

Декан медичного факультету № 2 Валерій Похилько також є й завідувачим кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою, неонатологією та дитячими інфекційними хворобами

На факультеті підготовки іноземних студентів декан факультету й Народний депутат України Костянтин Іщейкін паралельно є й завідувачем кафедри внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів з дерматологією та венерологією

(збільшити)

Костянтин Іщейкін (збільшити)

Полтавський університет економіки і торгівлі

Згідно офіційного сайту  академія має 7 факультетів.

Ректор університету Олексій Нестуля також обіймає посаду завідуючого кафедри філософії і політології.

Олексій Нестуля

Декан факультету економіки і менеджменту Тетяна Костишина паралельно обіймає посаду завідуючого кафедри управління персоналом та економіки праці.

Тетяна Костишина (збільшити)

Декан полтавського базового заочного факультету Юрій Строчихін виконує обов’язки ще й завідуючого кафедри статистики.

Юрій Строчихін (збільшити)

Нагадаємо, що Олексій Нестуля вже ділився думками з приводу нового закону.

Отже, як ми бачимо, ректори не бажають виконувати новий закон, посилаючись то на нестачу кадрів, то на відсутність визначення поняття у ньому.

Михайло ОСТАПЕНКО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему