Розмір тексту

За честь і гідність трудового колективу

В.О. Сидоренко В.О. Сидоренко

Трудовий колектив Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з розумінням ставлячись до складного економічного стану країни

Україна переживає надзвичайно складні часи. В умовах наближених до військового стану в державі, Кабінет Міністрів України приймає Постанову № 65 про економію бюджетних коштів, якою суворо регламентує витрати бюджетних установ, зокрема вищих державних закладів освіти, вимагаючи від керівників жорсткої економії фінансових, матеріальних та енергетичних ресурсів.

Трудовий колектив Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з розумінням ставлячись до складного економічного стану країни, зосереджений на динамічному розвитку та виконанні вимог Закону України «Про вищу освіту», запровадженні його у навчально-виховний процес. Науково-педагогічний та студентський колектив навчального закладу налаштований на сумлінну працю заради забезпечення високої якості освіти, впевнено дивиться у майбутнє та підтримує керівництво ПолтНТУ в усіх починаннях, спрямованих на розвиток науки, освіти, міжнародного співробітництва, соціального захисту.

В умовах дії зазначеної Постанови адміністрація навчального закладу зобов’язана вживати заходів щодо скорочення витрат на комунальні послуги, на проведення ремонтних робіт, припинення придбання комп’ютерної техніки, тощо.

Дії, спрямовані на економію енергоносіїв, а також обмеження обсягів робіт по ремонту та експлуатації матеріально-технічної бази зустріли нерозуміння і невдоволення студентської молоді. Подібні прояви виникли серед студентів архітектурного факультету. З метою всебічного аналізу цієї ситуації була створена комісія, до складу якої увійшли провідні вчені університету, досвідчені організатори навчального процесу. Проте емоції студентів були підхоплені Євгеном Янкевичем — активістом Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації (голова комітету з питань освіти і науки), помічником народного депутата України Юрія Бублика (ВО «Свобода»).

21 листопада, у перше українське свято Дня гідності, студенти архітектурного факультету зібралися в своєму корпусі для висловлення своїх проблем керівництву університету.

Коли адміністрація університету разом із членами комісії прибули до архітектурного навчального корпусу, їх очікувало заздалегідь підготовлене дійство: студенти з образливими плакатами, представники засобів масової інформації. Невдовзі «з’явився» і помічник нардепа Є.Г. Янкевич.

Декан факультету, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України, професор Олександр Семко, розпочавши зустріч зі студентами, намагався перевести розмову в конструктивне русло обговорення проблемних питань на факультеті, надавав слово як членам комісії, представникам адміністрації університету, так і студентам та викладачам факультету. Але деякі викладачі архітектурного факультету, не сприймаючи норм чинного законодавства про вищу освіту, розпочали втручатися в дискусію, перетворюючи її на формат: «звинувачення — образа — ультиматум».

Коли у ході дискусії члени комісії з’ясували, що студенти не володіють нормами нового Закону України «Про вищу освіту», відбулися просто стихійні вигуки, «бурне аплодування» тощо, які свідчили про небажання студентства аналізувати і розв’язувати проблеми.

Склалося таке враження, що колектив молодих викладачів, студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» та кафедри основ архітектури підбурено на «чорний» піар — створення негативної події з метою подальшого висвітлення її у засобах масової інформації.

Викликав подив і обурення у членів трудового колективу університету визнаний Євгеном Янкевичем перед студентами факт повного незнання Закону України «Про вищу освіту». І це — голова комітету з питань освіти і науки Громадської ради Полтавської обласної державної адміністрації, помічник народного депутата, котрий отримує зарплату за рахунок наших податків...

Колектив університету бажає тільки подальшого розвитку усіх спеціальностей та університету загалом. Що стосується окремих назрілих питань, вважаємо, що їх слід вирішувати у конструктивному діалозі, цивілізовано, в межах навчального закладу та виключно у правовому полі. А молодим людям слід задуматись над тим, чи принцип «революційності» кращий, ніж принципи послідовного розвитку? Незрозумілі колективу і нескінченні звинувачення керівництва у різноманітних «гріхах», які черпаються із недостовірних, зазвичай анонімних джерел та є упередженими, спрямованими на тенденційне формування негативного образу представників адміністрації вищих навчальних закладів.

Реформування у системі вищої освіти покладає на кожного працівника додаткове навантаження та відповідальність, змушує напружено працювати. І основна частина колективу університету з розумінням ставиться до цього і сумлінно працює. Всі розуміють: зараз, коли йде оптимізація мережі вищих навчальних закладів, між ними виникає конкуренція. Але ж вести її потрібно гідними засобами — якістю навчання, потужністю науково-дослідницьких здобутків, створенням умов для гармонійного розвитку обдарованої студентської молоді, входженням у Європейський простір вищої освіти та престижних світових рейтингів університетів.

Наш навчальний заклад пройшов акредитацію за ІV рівнем. Тільки за останній час університет отримав Гран-прі у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді», нагороду Гран-прі «Лідер вищої освіти України»; цього навчального року підписано угоди про співпрацю з ректорами Білостоцької політехніки «Bialystok University of Technology» та Опольського політехнічного університету «Politechnika Opolska»; в університеті відкрито Національний контактний пункт для участі у Програмі наукових досліджень і інновацій ЄС «Горизонт 2020».

Про усі ці досягнення молоді наші опоненти «чомусь» замовчують, а тільки обливають брудом увесь колектив, ставши об’єктами маніпуляцій.

Підрив ділової репутації також одна із ланок у конкурентній боротьбі. Адже на сьогодні жодних затримок із заробітної плати в 10-ти тисячному колективі університету не було, виплачувались премії, матеріальні допомоги як студентам, так і викладачам, надбавки за вчені звання і наукові ступені, що, напевне, когось із наших конкурентів дратує. Вони добре знають, що в умовах загострення конкуренції у системі вищої освіти будь-які прояви «чорного піару» неодмінно позначаться на результатах формування контингенту студентів. Внаслідок зменшення їх чисельності відбуватиметься скорочення посад викладачів, погіршаться умови соціального захисту. Це розуміють усі, крім тих, хто продовжує підбурювати колектив та піддаватися емоціям.

Науково-педагогічний та студентський колектив університету вважає такі дії неповагою до університету, підривом соціальної захищеності його колективу.

Зважаючи на все вищевикладене, колектив науково-педагогічних працівників та студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка впевнений, що єдино вірний напрям розвитку навчального закладу — це забезпечення якості освіти відповідно до чинного законодавства, підтримує дії свого керівника — ректора, Заслуженого працівника освіти України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, професора В.О. Онищенка і буде відстоювати честь, гідність і ділову репутацію навчального закладу.

За дорученням членів первинної профспілкової організації ПолтНТУ, голова профспілкового комітету університету В.О. Сидоренко

На правах реклами

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему