Розмір тексту

ПолтНТУ готує висококваліфікованих спеціалістів-землевпорядників

Земля, земельні ресурси, як засіб і предмет праці, є рушійним чинником сталого розвитку. Тому зараз перед Україною постала нагальна проблема модернізації системи управління земельними ресурсами, яка б відповідала викликам часу

У зв’язку з проведенням в Україні земельної реформи, Полтавщина потребує фахівців землевпорядної служби, які виконують організаційно-розпорядчі, вишукувальні, земле-оціночні роботи, роботи зі створення земельного кадастру, забезпечення правового супроводу земельної реформи тощо. Ці види робіт здійснюються різними організаціями, де передбачено посади землевпорядників. До таких організацій належать органи Держкомзему України, органи місцевого самоврядування, землевпорядні та землеоціночні організації різних форм власності. Оскільки прискорення земельної реформи є надзвичайно актуальним, все більш гостро постає питання забезпечення виконання робіт, пов’язаних з її реалізацією, висококваліфікованими працівниками відповідного освітнього профілю.

Цю проблему успішно вирішує підготовка в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань «Геодезія та землеустрій» з напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», оскільки університет має традиції, досвід, потужну матеріально-технічну базу, значний науково-педагогічний потенціал з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів різних напрямів, а також сформований професорсько-викладацький склад для підготовки фахівців із землевпорядкування та кадастру.

Зважаючи на необхідність виконання у значних обсягах робіт із землеустрою, а саме обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконуються з метою складання документації із землеустрою, підготовку і випуск фахівців здійснює кафедра автомобільних доріг, геодезії та архітектури сільських будівель Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Значна потреба у фахівцях такого профілю підтверджується наступними даними. У Полтавській області налічується 467 сільських рад. Забезпеченість їх фахівцями землевпорядниками з вищою профільною освітою складає не більше 30%. Крім того, на території області працює понад 30 державних і приватних землевпорядних організацій, які теж відчувають потребу в збільшенні кількості працівників з вищою профільною освітою.

Актуальними також є питання землеустрою урбанізованих територій. Аналіз сучасного стану використання земельних ресурсів міст яскраво свідчить, що без налагодження тісної співпраці структурних підрозділів міста з питань містобудування та архітектури з управліннями земельних ресурсів годі очікувати швидких і якісних змін.

Технічні питання в галузі управління і розпорядження земельними ресурсами міст кваліфіковано можуть розв’язувати спеціалісти за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Крім цього, для завершення формування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру як польові, так і камеральні роботи необхідно виконувати із застосуванням сучасних цифрових технологій та приладів, зокрема сучасних електронних тахеометрів, нівелірів, теодолітів, GPS-навігаторів, якими оснащені лабораторії кафедри.

2.jpgФото 1. Геодезична практика з використанням сучасних електронних приладів

Для більш ґрунтовної підготовки фахівців за цим напрямом, врахування вимог сучасного виробництва та для забезпечення працевлаштування на кафедрі створено філії в ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та Полтавській регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру».

Так, студенти проходять геодезичну та виробничу практику в Головному управлінні Держземагентства у Полтавській області, Полтавській регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру», ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Полтавській гравіметричній обсерваторії Інституту геофізики НАН України імені С.І. Суботіна, Державному науково-виробничому підприємстві «Полтавський геодезичний центр».

1.jpgФото 2. Геодезична практика в Полтавській гравіметричній обсерваторії Інституту геофізики НАН України імені С.І.Суботіна

Враховуючи те, що зараз є гостра потреба у фахівцях з вищою землевпорядною освітою і надалі вона буде збільшуватись, університет активно долучився до розв’язання цього важливого для держави питання і забезпечуватиме щорічний випуск кваліфікованих фахівців-землевпорядників.

Микола Нестеренко, декан будівельного факультету, доктор технічних наук

На правах реклами
Теги: ПНТУ

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему