Розмір тексту

Національна гвардія почала вербувати громадян

До Національної гвардії приймають громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають вимогам проходження військової служби

З 16 березня, по всіх регіонах Україні, розпочали роботу вербувальні служби, які здійснюють набір до лав Національної гвардії України.

На військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу до Національної гвардії МВС України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають вимогам проходження військової служби:

— військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менш трьох місяців;
— громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
— військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років.

Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:

— придатність за станом здоров’я до військової служби у Національній гвардії, що встановлюються в ході медичного огляду та професійно-психологічного відбору, які проводяться у відомчих медичних закладах МВС України;
— вища, професійно-технічна або повна загальна середня освіта.

 Перевагу при відборі мають кандидати з числа:

— військовослужбовців строкової військової служби, які здобули військовооблікову спеціальність, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на якій вони бажають проходити військову службу за контрактом;
— наявність кваліфікації, що споріднена або відповідає військовообліковій спеціальності за посадою, на яку планується при-значення для проходження військової служби за контрактом;
— наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військовооблікової спеціальності, що відповідає профілю службово-бойової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом (для військовозобов’язаних);
— військовозобов’язані, які проходили строкову військову службу або військову службу за контрактом;
— жінки, що закінчили вищі навчальні заклади та отримали кваліфікацію, що відповідає військовообліковій спеціальності за посадою, на якій вони бажають проходити військову службу за контрактом;

Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом громадяни України, які:

— за станом здоров’я не придатні до служби у НГ;
— притягалися до кримінальної відповідальності, були засуджені судом до позбавлення волі або обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні, виправних робіт, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
— щодо яких проводиться досудове слідство або справа яких розглядається судом;
— мають близьких родичів (батька, матір, дружину, рідних братів та сестер), які притягувалися до кримінальної відповідальності (для кандидатів для проходження служби у частинах з охорони АЕС, частинах та підрозділах з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних);
— перебувають на обліку в органах внутрішніх справ (у зв’язку зі скоєнням правопорушень), у наркологічних та психоневрологічних диспансерах;
— були раніше звільнені з військової служби у Збройних Силах України, інших військових формувань та правоохоронних органів за службовою невідповідністю або за систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем;
— під час проходження строкової військової служби негативно характеризуються командиром (начальником) підрозділу або які на час звернення про прийняття на військову службу за контрактом мають дисциплінарні стягнення.

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

— молодшого сержанта — 1 рік;
— сержанта — 1 рік;
— старшого сержанта — 1 рік;
— старшини — 1 рік;
— прапорщика — 3 роки.

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.Щоб вступити до лав Національної гвардії можна звертатися за телефоном до вербувальної служби: 066-142-07-79.

Ілона ЧОРНОГОР, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему