Розмір тексту

Чи перетвориться Полтавщина на пустелю

Із високим показником розораності землі Полтавщині слід думати про опустелювання

Сьогодні, 17 червня, у світі відзначається День боротьби з опустелюванням та посухами.

Спустелювання — це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо.

Як повідомили в управлінні екоресурсів Полтавської облдержадміністрації, помірні кліматичні умови у поєднанні із материнськими породами та рівнинним рельєфом сприяли утворенню родючих чорноземних ґрунтів на терито​рії Полтавської області, основна частина яких у повній мірі забезпечена поживними речо​винами, мікро- та макроелементами, що визначають родючість ґрунту. За показ​ником вмісту гумусу в ґрунті Полтавщи​на займає пріоритетне місце серед інших регіонів України.

Із загальної площі Полтавської області 2875,068тис.га, сільськогосподарські землі складають 2226,478тис.га, сільськогосподарські угіддя 2168,226тис.га, або 75,4%, з них орні землі становлять 1770,516тис.га, або 61,6% від усієї території (81,7% сільськогосподарських угідь). Орні землі представлені, в основному, родючими чорноземами та їх різновидами.

В цілому область має значний агроресурсний потенціал. Основна частина земель області, близько 75,0%, знаходиться у сільськогос​подарському використанні.

Як відомо, розораність земель в Україні є найвищою в Європі. Більше чверті ріллі Європи припадає на Україну, тоді як частка її території менше 6%. В Полтавській області розорано 61,6% території, більше, ніж в середньому по Україні (близько 60%). Подібне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування. Співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що склалося, негативно впливає на стійкість агроландшафту.

На всій території області поширені процеси деградації земель, серед яких найбільш масштабними є ерозія, забруднення, підтоплення. Зменшується вміст поживних речовин у ґрунтах (дегуміфікація та агрохімічне виснаження ґрунту).

Підготував Андрій ПЕТРОВ, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему