Розмір тексту

Дитячий фтизіатр: На інфекцію туберкульозу потрібно реагувати завчасно

Важливою проблемою залишається значне недовиявлення раннього періоду туберкульозної інфекції у дітей

Туберкульоз належить до десяти найбільш поширених причин смерті серед дитячого населення земної кулі. Щорічно у світі від туберкульозу помирають близько 250 тисяч дітей.

Захворюваність і смертність дітей в Україні від туберкульозу тісно пов’язана з епідемічними показниками дорослих. Розвиток епідемії та високий рівень захворюваності дорослого населення в останні роки призводить до росту туберкульозної інфекції серед дітей та захворюваності серед підлітків. Щорічно в Україні реєструється близько 600-700 нових випадків туберкульозу у дітей.

Важливою проблемою залишається значне недовиявлення раннього періоду туберкульозної інфекції у дітей. Масова туберкулінодіагностика на даний час залишається єдиним методом скринінгового обстеження дітей з метою раннього виявлення туберкульозної інфекції.

Зміна чутливості до туберкуліну, тобто перехід негативної проби Манту в позитивну, називається віражем туберкулінової реакції. Якщо віраж виявлено несвоєчасно або після його виявлення не проведені необхідні лікувально-оздоровчі заходи, то процес прогресує, і у дитини можуть розвинутися патологічні процеси в легеневій тканині або внутрішньогрудних лімфовузлах. Так розвивається локальний туберкульозний процес. Важливою умовою своєчасного виявлення віражу є щорічна постановка проби Манту.

Ранній період туберкульозної інфекції перебігає безсимптомно, мало помітно, без функціональних порушень, і виявляється лише в змінах чутливості до туберкуліну. Діти з віражем підлягають ретельному клініко- рентгенгеологічному обстеженню з метою виключення локального туберкульозу та туберкульозної інтоксикації. На практиці доведено, що проведення якісної хіміопрофілактики в період віражу туберкулінових реакцій майже в усіх випадках попереджає розвиток локального туберкульозу.

У сучасних умовах діагностики туберкульозу у дітей виникають значні труднощі, що обумовлено відсутністю абсолютних критеріїв інфікування МБТ і захворювання.

Розвиток поствакцинальної алергії ускладнює діагностику первинного інфікування.

Масова туберкулінодіагностика дозволяє виявити лише половину захворівши дітей (53.7%), в підлітковому віці — 14.2%.

Високим залишається відсоток дітей з вперше виявленими посттуберкульозними змінами в легенях від 28.1% до 31.6%. В сучасних епідемічних умовах виявлення дітей з найбільшим ризиком захворювання є однією з найактуальніших проблем. У наш час більше 50% випадків захворювання туберкульозом дітей мають сімейний контакт, при цьому нерідко подвійний. У 2012 році в області туберкульоз виявлено в 11 дітей, в тому числі в 1 дитини раннього віку туберкульозний менінгіт, при цьому у 7 дітей встановлено тісний сімейний контакт з родичами. В 4 випадках у хворих дітей виявлено деструкцію легеневої тканини та бактеріовиділення.

Діти та підлітки з вогнищ туберкульозної інфекції залишаються групою високого ризику захворювання.

За даними багатьох авторів, більшість дітей та підлітків, які захворіли, мали контакт з хворим на туберкульоз, половина з них з бактеріовиділенням.

Пік захворювання туберкульозом у дітей, контактних на першому році життя, потім в 5-6 років, 15-17 років свідчить про недоліки в проведенні профілактичних заходів: проведення щорічно проби Манту та якісна контрольована хіміопрофілактика в дітей з вогнищ туберкульозної інфекції.

Загострення епідемічної ситуації по туберкульозу як у світі, так і в Україні, пов’язано зі стрімким розвитком пандемії ВІЛ-інфекції. Розвиток ВІЛ- інфекції у дітей відрізняється від дорослих. ВІЛ-інфекція в поєднанні з імунодефіцитом призводить до переходу стадії інфікування МБТ в захворювання, в свою чергу активний туберкульоз посилює реплікацію ВІЛ.

У ВІЛ-інфікованих дітей 85% випадків туберкульозу виявляють при зверненні за медичною допомогою, тоді як серед звичайного дитячого населення близько 50% — за результатами туберкулінодіагностики. Факторами, які сприяють розвитку туберкульозу у ВІЛ-інфікованих дітей є наявність тісного контакту з хворим на туберкульоз, відсутність щеплення БЦЖ, супутні захворювання, проживання в соціально уразливих сім’ях з низьким рівнем життя.

Діагностика туберкульозу у дітей залишається складною, тому потребує нових імунологічних тестів, серед яких Діаскінтест набуває передового значення.

Діаскінтест має майже 100% чутливість та специфічність, зводячи до мінімуму вірогідність розвитку хибнопозитивних реакцій. Техніка постановки діаскінтесту та облік результатів ідентичні пробі Манту з туберкуліном.

Особливої уваги заслуговують діти з обтяженим перебігом інфікованості туберкульозом у поєднанні з різними соматичними захворюваннями, неспецифічними процесами органів дихання.

З метою проведення якісної хіміопрофілактики дітям з груп ризику на туберкульоз, в області існує місцевий Лубенський дитячий протитуберкульозний санаторій на 50 ліжок для дітей віком від 3 до 11 років, учнів 1-3 класів. Також санаторії, підпорядковані МОЗ України: на Південному березі Криму для дітей від 7-14 років і підлітків 15-17 років, в м.Одеса для дітей з позалегеневими захворюваннями (захворюваннями очей та кісток). Путівки для санаторного лікування безкоштовні, в санаторіях функціонує школа. Для лікування туберкульозу велике значення має кліматотерапія, що позитивно впливає на реабілітацію хворих дітей.

Своєчасне виявлення туберкульозної інфекції у дітей сприяє профілактиці розвитку локальних форм туберкульозу.

Сумлінна праця фтизіатрів разом з лікарями загальної практики-сімейної медицини, педіатрами, вузькими фахівцями допоможе знизити захворюваність дітей та підлітків на туберкульоз.

Надія Петрищева, обласний позаштатний дитячий фтизіатр

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему