Розмір тексту

Україна прощається з Миколою Скрипніковим

Микола Сергійович Скрипніков Микола Сергійович Скрипніков

Сьогодні наукова та медична спільнота України прощається з Миколою Сергійовичем Скрипніковим − талановитим керівником, великим ученим, громадським діячем

1 квітня 2010 року на 74 році життя помер видатний вчений-морфолог, громадський діяч, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, міжнародної академії інтегративної антропології, міжнародної академії комп’ютерних програм та систем, міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи, Нью-Йоркської академії наук, академії медико-технічних наук України, Почесний громадянин м. Полтави і м. Кобеляк Микола Сергійович Скрипніков.

Микола Сергійович Скрипніков 17 років працював ректором Української медичної стоматологічної академії. Видатний учений-морфолог, що створив нову наукову школу, напрями якої полягають в розробці нових хірургічних, реконструктивних та фізико-біологічних методів корекції порушень діяльності організму людини та тварин при екстремальних ситуаціях, створенні нових медичних приладів, технологій та засобів профілактики і лікування, які працюють на цій основі.

Народився Микола Сергійович 19 травня 1936 року в м. Макіївці Донецької області. Освіта вища: Харківський державний медичний стоматологічний інститут (1963 р.), після закінчення якого вступив до аспірантури, успішно захистив кандидатську дисертацію. У подальшому він продовжив свій виробничий шлях на посадах асистента, доцента в рідному інституті. 1978 року очолив кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1986 році Микола Сергійович успішно захистив докторську дисертацію на тему «Топографічна анатомія і морфофункціональна характеристика лабіринтів решітчастої кістки людини», в якій були глибоко вивчені індивідуальні особливості цієї ділянки на основі вчення В. М. Шевкуненка про індивідуальну мінливість органів тіла людини.

Професор М.С. Скрипніков виховав велику плеяду вчених. Під його керівництвом виконано та захищено 20 докторських та 45 кандидатських дисертацій.

Наслідки його творчих наукових пошуків впроваджені в підручниках, монографіях та навчальних посібниках, методичних рекомендаціях. Миколу Сергійовича − видатного вченого-морфолога − знають у багатьох країнах світу. Він брав участь у міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях по морфології, стоматології, хірургії, виступав на них з програмними доповідями про досягнення та перспективи розвитку анатомічної науки в Україні. Окремі його роботи відзначені золотими, бронзовими медалями, дипломами.

Микола Сергійович був членом Президії Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я України, Головою проблемної комісії МОЗ України та Президії АМН України з проблеми «Морфологія людини», експертом ВАК України, віце-президентом і членом Координаційної Ради Асоціації стоматологів України, членом Президії морфологів України, головним редактором журналу «Вісник проблем біології та медицини», членом редколегій журналів «Вісник морфології», «Вісник стоматології», «ДентАрт», «Новини стоматології», «Проблеми екології та медицини».

У 1999 році професор М.С. Скрипніков, як учений, був удостоєний високої нагороди «За досягнення XX століття» в галузі медицини з врученням іменного диплому та срібної медалі. У всьому світі такою нагородою відзначено лише 2 тисячі чоловік. Його ім’я занесено до Міжнародного видання Кембріджського університету «Хто є хто серед інтелектуалів».

Особистими переконаннями Миколи Сергійовича завжди були вірність клятві Гіппократа, пошук шляхів поліпшення добробуту студентів, удосконалення матеріально-технічної бази академії, створення сучасних умов для підготовки нових медичних кадрів, турбота про потреби практичної охорони здоров’я.

Для реалізації цих принципів, як депутат міської Ради, професор М.С. Скрипніков, керуючи Українською медичною стоматологічною академією, турбувався про те, щоб всі сироти та інваліди знаходилися на обліку в гуманітарному центрі при профспілках і одержували допомогу у вигляді одягу, взуття, посуду та інших побутових речей.

Особливу увагу він приділяв людям похилого віку, інвалідам Великої вітчизняної війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС, воїнам-інтернаціоналістам. Також велику увагу Микола Сергійович приділяв сумісній роботі з управлінням охорони здоров’я, особливо з питань охорони материнства і дитинства, забезпечення ургентних служб (швидка і невідкладна допомога, хірургічна служба, пологові будинки, онкологічні відділення) ліками та сучасною новою апаратурою.

Заслуги професора М.С. Скрипнікова неодноразово високо оцінювалися Урядом і Президентом України.

В Указі Президента України від 23 вересня 1999 року «Про відзначення нагородами України працівників підприємств, організацій і установ» з нагоди 1100-річчя м. Полтави вказано, що Микола Сергійович Скрипніков за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, вагомі трудові здобутки нагороджений відзнакою Президента України − орденом «За заслуги» II ступеня.

В 2001 році Микола Сергійович Скрипніков був нагороджений міжнародним орденом Миколи Чудотворця.

Сьогодні Українська медична стоматологічна академія — це вищий навчальний заклад освіти IV рівня акредитації МОЗ України, в чому велика заслуга М.С. Скрипнікова.

За роки його керівництва було висунуте як першочергове і головне завдання — підготовка та виховання нових професорсько-викладацьких кадрів вищої кваліфікації. Чітко були визначені пріоритетні напрямки в діяльності кафедр, наукових та інших підрозділах. Особливий наголос Микола Сергійович зробив на тому, щоб кожна кафедра, кожна клініка створили свою наукову школу.

Було ліквідовано безліч дрібних наукових тем і організовано співпрацю кафедр з провідними науково-дослідними інститутами та лабораторіями.

Всі ці досягнення були б неможливі без вирішення питання поліпшення та розвитку матеріально-технічної бази академії. Так був зведений морфологічний, навчально-лабораторний корпуси з необхідними лабораторіями і господарськими блоками. Назріла проблема у спорудженні комплексу сімейних студентських гуртожитків — двох житлових 9-поверхових будинків.

Значний досвід та мудрість М.С. Скрипнікова як керівника, ректора академії дозволили не тільки зберегти чисельність професорсько-викладацького складу, але й відкрити нові кафедри, факультети, відділи.

З 1987 і по 2003 pp. були засновані нові кафедри, відкрито: факультет післядипломної освіти, медсестринський, педіатричний, зуботехнічне відділення. Практично на всіх кафедрах було оновлено технічне обладнання, проведена комп’ютеризація та втілені в навчальний процес сучасні методи і форми підготовки спеціалістів.

Професор М.С. Скрипніков протягом багатьох років представляв академію на всіх рівнях влади, очолюючи депутатську комісію, Координаційну раду.

За ці роки академія нагороджена Срібним Дипломом Лауреата VII Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота Фортуна» у номінації «Якість Третього Тисячоліття» (2001р.), за підсумками рейтингу вищих закладів освіти України 2001 року академія увійшла до складу 6-ти кращих медичних та фармацевтичних вищих закладів освіти України. Академія та співробітники занесені до альманаху «Золота книга Української еліти». За підсумками Державного рейтингу вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, академія у 2002 році зайняла 6-те місце у номінації «Кадрова політика». За 17 років зусиллями талановитої людини, відомого організатора, науковця, професора М.С. Скрипнікова та його колег інститут перетворився на академію, яка займає достойне місце серед провідних медичних закладів України.

За останні роки Микола Сергійович багато уваги приділяв навчально-методичній та науковій роботі, надаючи своїми порадами неоціненну допомогу як молодим, так і досвідченим науково-педагогічним працівникам не тільки на кафедрі, але і в академії.

До самого кінця особистими переконаннями Миколи Сергійовича Скрипнікова залишились вірність клятві Гіппократа, творчий неспокій, постійна турбота про поліпшення рівня підготовки лікарів-спеціалістів, про потреби практичної охорони здоров’я.

Його натхненний батьківський подих завжди відчуватиметься у збудованих ним корпусах та аудиторіях, наполегливій науковій праці його учнів та серцях кожного, хто мав за честь знати цю велику людину.

За матеріалами Прес-центру ГУОЗ Полтавської ОДА

Теги: УМСА

Останні новини

Полтавщина:

Запропонувати тему