Розмір тексту

Механізм реставрації заробітку для обчислення пенсій інвалідів-чорнобильців

Уряд затвердив механізм реставрації заробітку для обчислення пенсій інвалідів-чорнобильців

Відповідно до чинного законодавства основним індикатором, який впливає на розмір пенсії інвалідів з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, є за-робіток, який вони отримували в період роботи в зоні відчуження в 1986-1990 роках. Це пов’язане з тим, що в зазначений час оплата праці ліквідаторів підвищувалася до п’ятикратного розміру в залежності від чотирьох рівнів небезпеки у зоні відчуження під час ліквідаційних робіт — чим вищим був рівень забруднення зони, тим вищою була і оплата праці.

Для нарахування пенсій інвалідам-чорнобильцям має бути надана довідка про заробіток, що видається підприємствами та установами, які проводили в свій час під-вищену оплату праці і в штаті яких знаходилися ліквідатори під час участі в роботах по ліквідації катастрофи в зоні відчуження. Вказана довідка може бути видана і чинним на даний час правонаступником цих підприємств та організацій.

Проте чимало підприємств та організацій, де працювали нинішні інваліди-чорнобильці, ліквідовані без правонаступництва, тому деякі з цих людей не змогли отримати документи про заробіток для реалізації права на підвищену пенсію.

З метою вирішення даної проблеми Кабінетом Міністрів України 16.07.2012 прийн-ято постанову № 685 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

Зазначена постанова передбачає утворення в кожному регіоні України чотирьох відомчих комісій при обласних силових відомствах — облвійськкоматі, управлінні Міністерства внутрішніх справ, управлінні Служби безпеки України та управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій. Створюються також і центральні відомчі ко-місії при зазначених міністерствах і відомствах.

Новоутворені комісії покликані розглядати матеріали інвалідів-чорнобильців про оплату їх праці за час роботи в зоні відчуження та видавати їм довідки про заробіток для обчислення пенсій в підвищених розмірах.

Робота комісій буде зосереджена на інвалідах-ліквідаторах, які працювали або проходили службу в нині ліквідованих без правонаступництва військових частинах, інших військових формуваннях, органах та підрозділах внутрішніх справ або органах цивільного захисту, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у відомстві вказаних міністерств та СБУ.

На розгляд новостворених комісій інвалідам-чорнобильцям необхідно надавати заяву та копії наступних документів:

 • перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чор-нобильській АЕС категорії 1 та вкладку (із пред’явленням оригіналів);
 • розрахункової книжки (грошового атестату) осіб рядового і начальницького складу, трудової книжки, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпе-чення або картки розрахунку виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності); у разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;
 • довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, — для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів та їх філій, Мі-ністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону від-чуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчу-ження;
 • колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, пока-зників та розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов та режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду — місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці, наказів по підприємству, інших документів заявника;
 • особового рахунку, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими ко-дами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986-1990 роках заробі-тну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
 • табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;
 • довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявникові за період до 1 січня 1991 р. і після 1 січня 1991 р. (за наявності). 

Новостворені комісії знаходяться за такими адресами:

 • при облвійськкоматі — м.Полтава, вул. Шевченка, 78-А; 
 • при управлінні МВС — м.Полтава, вул. Пушкіна, 83;
 • при управлінні СБУ — м.Полтава, вул. Жовтнева, 39;
 • при управлінні МНС — м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему