Розмір тексту

На Полтавщині оголошено конкурс для громадських організацій

У полтавському регіоні оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями. Для їх виконання (реалізації) надаватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету

Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями. Конкурс проводиться з метоюзабезпечення прозорості таефективного використання коштів, що передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій на виконання Програми взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства в Полтавській області на 2012-2015 роки. Тому при цьому на реалізацію проекту, за умови виграшу у конкурсі, виділятимуться кошти з обласному бюджету.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подати громадські організації, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1. утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної толерантності, формування загальнолюдських цінностей;

1.1. формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;

1.2. розвиток молодіжного туризму, популяризація області в країні та світі;

1.3. створення передумов попередження проявів ксенофобії, расової та етнічної непримиримості;

2. підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у державотворчих процесах;

2.1. правова просвіта, надання правової допомоги.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані наступні види діяльності.

 1. Проведення спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок тощо.
 2. Випуск довідників, брошур, інформаційних листівок.
 3. Розробка методичних матеріалів.
 4. Проведення обласних туристичних іміджевих заходів: походів, сходжень, екскурсій, змагань.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичних партій;
 • не передбачають обласного рівня реалізації.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 5 тис. грн. (мінімальний) та — 20 тис. грн. (максимальний). Загальний фонд конкурсу становить 100 тис. грн..

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені громадською організацією у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання тощо.

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації,..

 1. які перебувають у стані припинення;
 2. щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і має містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі* за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріплена її печаткою (у разі наявності);
 2. Виписку з ЄДРПОУ;
 3. Копію статуту (положення) громадської організації, завірені її печаткою або, у разі відсутності печатки — нотаріально;
 4. Копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 5. Копії податкових звітів громадської організації за попередні два роки за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 № 56;
 6. Опис проекту* (програми, заходу) та кошторис витрат* для його реалізації;
 7. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу).
 8. Інформацію про діяльність громадської організації*.

Форми заяви про участь у конкурсі, опису проекту (програми, заходу), кошторису витрат для його реалізації, інформації про діяльність громадської організації знаходяться на офіційному веб-сайті Головного управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації у розділі «Конкурс проектів».

Проекти (програми, заходи) що подаються для участі у конкурсі можуть бути розраховані не більше, ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на СD диску разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 днів після оприлюднення оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, каб.132.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 10 балів за такими критеріями:

 1. Відповідність зазначеним у оголошення про проведення конкурсу цілям та пріоритетним завданням;
 2. Очікувана результативність програми (проекту, заходу);
 3. Ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);
 4. Повнота охоплення цільової аудиторії;
 5. Інноваційність;
 6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;
 7. Спроможність громадської організації продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

За додатковою інформацією звертатися до Олександра Анатолійовича Отича у вівторок та четвер з 10.00 до 16.00 за тел. 56-95-39 або електронною поштою [email protected]. У темі листа вказувати: «Запитання щодо конкурсу проектів громадських організацій».

Форми документів, зазначені у оголошенні, надаються представникам громадських організацій за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної пропозиції.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему