Розмір тексту

Особливості нарахування пенсій до і після 1 жовтня 2011 року

З 1 жовтня у зв’язку з пенсійною реформою для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» змінено період для визначення заробітної плати

Для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року (за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються з бази даних Пенсійного фонду), тобто пенсіонеру не потрібно надавати довідки про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював.

Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то така заробітна плата може бути врахована при обчисленні пенсії за таких умов:

  1. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року;
  2. В разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Такий же принцип закладений в порядок визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Змінами до статті 24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв у роботі.

Починаючи з 01.10.2011р. збільшена кількість періодів, які можна виключити при визначенні заробітку як невигідні.

Так, за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню:

  • за час строкової військової служби у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України;
  • за час отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • за час догляду за дитиною-інвалідом та за час догляду непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Загальний період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Починаючи з 01.01.2012р. змінюється показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії. Передбачено, що цей показник буде визначатися за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. До 01.12.2012р. пенсії призначатимуться з показника середньої зарплати за попередній рік перед зверненням за пенсією.

Аналогічні правила діятимуть і при обчисленні пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зокрема, змінами до статті 24 цього Закону передбачено, що з 01.01.2012р. для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Починаючи з 01.10.2011р. при обчисленні заробітної плати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата. До прийняття Закону про пенсійну реформу при обчисленні зарплати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховувалися нулі, що зменшувало коефіцієнт зарплати та розмір призначеної пенсії.

Із жовтневим запровадженням пенсійної реформи змінено й порядок визначення заробітної плати при переведенні з одного виду пенсії на інший.

Зокрема, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Також при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за додатково відпрацьовані і раніше не враховані періоди страхового стажу. В цьому разі, буде застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком вперше, застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Починаючи з 01.10.2011р. для всіх видів пенсій змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску та максимальну величину пенсійного заробітку. Відтепер ця сума дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, замість п’ятнадцяти, як було до пенсійної реформи (з 01.10.2010р. ця сума становить 16745 грн.: 985 грн. х 17).

Пенсії, передбачені законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та щомісячне довічне грошове утримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначатимуться в розмірі 80% відповідних сум заробітної плати. До введення пенсійної реформи зазначені пенсії обчислювалися у розмірі від 80% до 90% заробітку.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

Останні новини

}

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему