28.09.2011 | 12:25

Прокуратура вказала владі на неякісне водопостачання та небезпечну воду

Про стан дотримання законодавства з охорони водних ресурсів та про питну воду і питне водопостачання говорили на колегії прокуратури

В прокуратурі Полтавщини під головуванням прокурора області Андрія Миронова відбулося розширене засідання колегії прокуратури, де обговорювали стан дотримання законодавства з охорони водних ресурсів та про питну воду і питне водопостачання.

Зазначалося, що на Полтавщині функціонує 640 джерел централізованого водопостачання та понад тисячу суб’єктів господарювання. Проте не всі підприємства отримали спеціальні дозволи на користування надрами. Чимало самовільно користуються надрами при видобуванні прісних підземних вод.

Аналіз стану спецводокористування за останні роки показує тенденцію росту кількості безхазяйних свердловин, що знаходяться в сільській місцевості. У результаті розпаювання земель та реструктуризації підприємств не відбувається передача з балансу на баланс експлуатаційних свердловин, як капітальних забудов, що призводить до відсутності контролю за їх станом і впливом на довкілля.

Не забезпечено контроль за обсягом використання підземних вод, їх обліком і достовірністю звітних даних про обсяги використаної води. Як наслідок, після нарахування збитків постійно виникають спори щодо об’ємів видобутої води з метою здійснення перерахунку.

Підприємствами-надрокористувачами допускаються порушення ліцензійних умов.

В області водними об’єктами зайнято 237,7 тис. га (8,3%) території, в тому числі під річками та струмками — 10,6 тис. га, каналами, колекторами і каналами — 2,4 тис. га, водосховищами, ставками й іншими штучними водоймами — 130,6 тис. га, болотами зайняті — 87,2 тис. га, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами — 1,7 тис. га. Проте відповідними органами не здійснюється належний контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій, що призводить до негативних наслідків.

Інша нагальна проблема — незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, що створює реальну загрозу виникнення інфекційних захворювань, а також спричиняє погіршення санітарно-хімічних показників якості води, що подається населенню області для забезпечення питного водопостачання.

Невирішеним залишається питання забезпечення окремих районів, де населення споживає воду з підвищеним вмістом хімічних речовин (фтор, залізо, хлориди, сульфати), доброякісною питною водою. Перш за все, це стосується таких населених пунктів, як В.Багачка, Карлівка, Миргород, Машівка, Н.Санжари, Гребінка.

Особливої уваги потребують сільські водогони, де внаслідок незадовільного санітарно-технічного стану, зношеності водогонів, несвоєчасної ліквідації аварій та проривів виникає вторинне забруднення питної води при транспортуванні по трубопроводах.

Окрім цього, на сьогодні в області із 23 каналізаційних очисних споруд, які скидають стічні води у водойми, лише 12 дотримуються вимог санітарних правил та забезпечують належну очистку і знезараження стічної води.

Прес-служба прокуратури області

Суспільство