Розмір тексту

Проректор та декан ПолтНТУ розповіли про наклеп Артура Арояна на техуніверситет

Прокуратура Полтави спільно із Територіальною держінспекцією з питань праці не знайшли підстав для прокурорського реагування на ситуацію щодо звільнення викладача

В результаті аналізу кадрового забезпечення спеціальностей архітектурного факультету Державною інспекцією навчальних закладів України встановлені невідповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Найбільші відхилення від нормативів в частині кадрового забезпечення визначені за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Відповідно до вимог нового Закону України «Про вищу освіту» викладачів приведено у рамку жорсткої конкуренції, а, за словами першого заступника Міністра освіти і науки України Інни Совсун, значна частина науково-педагогічних працівників не готова до впровадження нових ідей, і такі люди змушені будуть залишити систему вищої освіти.

Тому, окремі працівники архітектурного факультету, які не мають наукового ступеня, можливо, відчувають свою невідповідність сучасним вимогам вищої школи і, через невпевненість, виносять власні проблеми на громадський загал, перекручуючи питання якості підготовки фахівців на особисті безпідставні претензії.

Ароян А.С. був прийнятий на роботу в університет 4 листопада 2013 року на 0,25 посади асистента кафедри дизайну архітектурного середовища і 17 січня 2014 року переведений на 0,45 посади окладу асистента кафедри ДАС за строковим трудовим договором до 31 серпня 2014 року.

Стосовно інформації, викладеній у статті, щодо додержання норм трудового законодавства та фактів припинення трудових відносин з Арояном А.С. можемо повідомити наступне:

1. Відповідно до протоколу засідання вченої ради архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка від 09.07.2014 р. № 16, проведено таємне голосування та прийнято рішення вважати науково-педагогічного працівника Арояна А.С. обраним на посаду асистента кафедри ДАС. Рішенням вченої ради архітектурного факультету ПолтНТУ від 29.08.14 р. було ухвалено скасувати рішення вченої ради факультету від 09.07.14 р. у зв’язку із його нелегітимністю, оскільки порушено п.8 Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН України № 744 від 24.12.2002 р.

2. Від Арояна А.С. до навчального відділу університету надійшла заява від 29.07.2014 р., в якій зазначено: «Прошу продовжити термін роботи з 01.09.2014 р. на посаді старшого викладача кафедри дизайну архітектурного середовища». Заява була оформлена з порушенням п.11.5.3 Регламенту ПолтНТУ, яка не мала погодження завідувачем кафедри дизайну архітектурного середовища, а також не були сформульовані підстави для переведення з 0,45 посади асистента на повну посаду старшого викладача. У зв’язку з цим, заява була передана декану архітектурного факультету. Заява на продовження терміну роботи на посаді асистента кафедри дизайну архітектурного середовища до навчального відділу не надходила.

3. Трудові відносини з Арояном А.С. на 0,45 посади асистента кафедри ДАС припинені 31.08.2014 р. у зв’язку із закінченням строку трудового договору відповідно до п.2 ст.36 КЗпП України.

За результатами перевірки щодо додержання норм трудового законодавства в діяльності ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, проведеної прокуратурою м. Полтави спільно зі спеціалістом Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області, підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не знайдено (лист від 17.09.2014 р., № 119-7358 вих-14).

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Ароян А.С. має право подати свою кандидатуру для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу.

Проректор з наукової та інноваційної роботи, доктор архітектури, професор Шулик В.В.

Декан архітектурного факультету, доктор технічних наук, професор Семко О.В.

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему